Author Archives: Dorota Stolpe

Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkopolskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Konkurs „Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu-Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” skierowany był do uczniów wielkopolskich szkół podstawowych Konkurs zrealizowany został w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii klas I – III, IV – VI i VII – VIII.

Na konkurs wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. Oprócz indywidualnych występów uczennic i uczniów, wpłynęły również zgłoszenia grupowe.

Kapituła Konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za liczny udział, przygotowanie występów oraz ciekawe pomysły choreograficzne. Dziękujemy także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w propagowaniu wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców w trzech kategoriach klas I – III, IV – VI i VII – VIII Kapituła Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych

I KATEGORIA WIEKOWA
klasy I-III

I miejsce – ADRIAN WIŚNIEWSKI
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu

II miejsce – ŁUCJA DOBROGOWSKA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

III miejsce – ZOFIA NOWAKOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki  w Gnieźnie

II KATEGORIA WIEKOWA
klasy IV – VI

I miejsce – BARTŁOMIEJ DYMARCZYK
Zespół Szkół nr 1 im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich Szkoła Podstawowa

II miejsce – ZOFIA CEGLAREK
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu

III miejsce – KORNELIA SZMAJ
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście

III KATEGORIA WIEKOWA
klasy VII – VIII

I miejsce – SANDRA MICHALAK
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy Szkoła Podstawowa

II miejsce – PAWEŁ SOBKOWSKI
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu

III miejsce – OLIWIA WILIŃSKA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku

Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowych

BORYS WOJTKOWIAK – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

ZOFIA BRZEZIŃSKA – Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu

ZUZANNA TUBACKA – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie

JAN KAJEWSKI – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

BARBARA DRĄŻKIEWICZ – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w  Wągrowcu

HANNA KWAŚNIEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie

KATARZYNA KRZYŻOSIAK – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

OLIWIA DURCZAK – Zespół Szkół w Prusach Szkoła Podstawowa

DEBORA JANASZAK – Szkoła Podstawowa w Żydowie

NATALIA PAWICKA – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim

Nagrodę Specjalną Dyrektora Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” otrzymuje:
Chór “Klasa Muzyczna”
ze  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy w XIX-wiecznym teatrze – Wykład. prof. Krzysztofa Kurka

Wykład prof. Krzysztofa Kurka
na kanale YouTube
17 lutego 2021 r. o godzinie 12.00

Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy
w XIX-wiecznym teatrze

Związki z Poznaniem i Wielkopolską to ważny element biografii wybitnej aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840–1909). Relacje te należy rozpatrywać na trzech zasadniczych płaszczyznach – zawodowej, prywatnej i społeczno-politycznej. Celem rozważań będzie ukazanie tej specyficznej sieci powiązań przede wszystkim w kontekście świadectw, jakie opublikowane zostały na łamach ukazującej się w dziewiętnastowiecznym Poznaniu prasy polskiej. Zestawienie oraz analiza materiałów prasowych pozwalają oddać nie tylko szczególną atmosferę i emocje towarzyszące występom gościnnym Modrzejewskiej w Poznaniu, lecz także pomagają zrozumieć przyczyny, które spowodowały, iż w różnych momentach swojego życia artystka snuła plany osiedlenia się na stałe w Wielkopolsce. Po wyjeździe i osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych (w 1876 roku) Modrzejewska wielokrotnie pokonywała statkiem i koleją ogromne odległości, nie tylko aby odwiedzić majątki Chłapowskich i spotkać się z rodziną męża, lecz także po to, aby – już jako gwiazda światowego formatu – zagrać gościnnie w Poznaniu. Przybywając do stolicy Wielkopolski (w 1880, 1890, 1895 i 1903 roku) miała świadomość, iż jej sceniczne kreacje zostaną odebrane jako manifestacja polskości w mieście traktowanym przez zaborców jako stolica najdalej wysuniętej na wschód pruskiej prowincji. Kolejne występy Modrzejewskiej w Poznaniu wywoływały skrajnie żywiołowe reakcje, które doskonale odzwierciedlały dziewiętnastowieczne zjawiska gwiazdorstwa i aktoromanii.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek

pełni funkcję Kierownika Katedry Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się historią polskiego teatru i dramatu, a także dziejami Poznania i Wielkopolski. Przez kilka lat był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu, najpierw jako sekretarz literacki (1993-1996), a następnie jako kierownik literacki (2000-2002). W latach 2015-2017 był Głównym Redaktorem Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współtworzy Komisję historyczną Teatru Polskiego w Poznaniu, a także jest członkiem Rady artystycznej tej sceny. Jest m.in. autorem następujących monografii: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej (1999); Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849 (2008); Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty (2013); Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta (2018); Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim (2019); Okolice widowisk. Studia i szkice (2021).

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=0fWI5N2GACA

Serdecznie zapraszamy!

Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich – Wykład. red. Andrzeja Niczyperowicza

Wykład red. Andrzeja Niczyperowicza
na kanale YouTube
10 lutego 2021 r. o godzinie 12.00
Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich

Wykład będzie dotyczył sposobów kreowania oraz rozpoznawania różnych gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych. Omówione zostaną m.in. źródła informacji i związane z nimi wymogi oraz nagłówki prasowe i  lidy. Wykładowca bardziej szczegółowo scharakteryzuje  następujące gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, komentarz, felieton, recenzję oraz reportaż.

Andrzej Niczyperowicz

prawie od półwiecza związany jest
z dziennikarstwem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stażysty – do redaktora naczelnego w ,,ITD’’, „Życiu Warszawy”, „Siedmiu dniach”, „Gazecie Poznańskiej” oraz „Głosie Wielkopolskim”. Od roku 1981 jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany był także z innymi poznańskimi uczelniami. W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych kierował Zakładem Dziennikarstwa. Ponadto był wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się teorią i praktyką gatunków dziennikarskich. Opublikował wiele prac poświęconych temu przedmiotowi w miesięcznikach, kwartalnikach i rocznikach naukowych. Jest autorem i redaktorem popularnych podręczników dziennikarstwa: ABC dziennikarstwa. Warszawa 1987; Abecadło dziennikarza. Kontekst, Poznań 1996; Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001; Reportaż po polsku, Poznań 2003; Polubić dziennikarstwo, Poznań 2009.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=he_PV-l_y3I

Serdecznie zapraszamy!

Teatr obywatelskiej odpowiedzialności – Wykład. prof. UAM dr hab. Klaudiusza Święcickiego

Wykład prof. UAM dra hab. Klaudiusza Święcickiego
na kanale YouTube
27 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00
Teatr obywatelskiej odpowiedzialności,
czyli kilka słów o poznańskim Teatrze Ósmego Dnia

Tematem spotkania będzie aktywność artystyczna i społeczna Teatru Ósmego Dnia, ukazana na tle rozwoju dwudziestowiecznej awangardy teatralnej. W dziejach polskiego i światowego teatru poznańskie Ósemki pełnią bowiem rolę szczególną. Z jednej strony był to teatr wyrosły na gruncie studenckim, początkowo związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod koniec lat 60-tych wszedł w nurt kontrkultury, kontestującej uznane za tradycyjne wartości estetyczne. Czerpiąc z odkryć światowej (np. The Living Theatre) i polskiej (Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego) neoawangardy, zdołał wypracować oryginalną formę swych przedstawień, zarówno wielkich widowisk plenerowych, jak i tych bardziej kameralnych.

Aktorzy Ósemek posiadali zawsze dużą wrażliwość społeczną i polityczną. Bardzo szybko więc grupa zradykalizowała się i związała z rodzącą się w Polsce w latach 70-tych ubiegłego wieku antykomunistyczną opozycją. Przez lata z Ósemkami związany był np. Stanisław Barańczak, wybitny poznański poeta, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Spektakle z lat 70-tych i 80-tych obnażały absurdy życia społeczno-politycznego PRL-u. Dlatego też członkowie tego teatru byli szykanowani przez ówczesne władze oraz inwigilowani przez „bezpiekę”.

W połowie lat 80-tych zakaz wystąpień spowodował konieczność emigracji. Grupa osiadła we włoskiej Ferrarze. Po powrocie do Polski u progu odzyskania niepodległości, zespół nadal był teatrem sprzeciwu wobec despotyzmu, okrucieństwa, a czasem i głupoty autorytarnych dyktatur, zarówno komunistycznych, jak i prawicowych (np. latynoamerykańskich). Fascynującym jest również fakt, że aktorzy Ósemek po powrocie do kraju nie odcinali kuponów od swej kombatanckiej, antykomunistycznej przeszłości. Spektakle realizowane w wolnej Polsce zawierały krytyczną analizę przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Aktorzy Teatru Ósmego Dnia pozostają do dziś wierni kontrkulturowej postawie: uwrażliwiają na biedę i cierpienie zwykłego człowieka, często bezbronnego wobec opresyjnej, omnipotentnej władzy. Także w państwie demokratycznym.

Klaudiusz Święcicki

prof. UAM dr hab.

historyk kultury, zajmujący się teatrem. Obecnie pracuje w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu. Autor monografii: Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora (2002), Historia w teatrze Tadeusza Kantora (2007), Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” Tadeusza Kantora (2016) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych teatrowi, historii kultury oraz turystyce kulturowej. Prowadzi projekty kulturalne, warsztaty teatralne oraz z dialogu międzykulturowego.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=pYFqB3HHkZc

Serdecznie zapraszamy!

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ. Konkurs Wielkopolskiej Pieśni i Piosenki Patriotycznej

W związku z licznymi prośbami nauczycieli, rodziców i opiekunów zainteresowanych konkursem informujemy, że przedłużamy termin składania prac konkursowych do 14. lutego 2021 roku.

Jednocześnie prosimy Państwa o przestrzeganie regulaminu Konkursu i wyłączenie Mazurka Dąbrowskiego z katalogu pieśni/ piosenek.

Zapraszamy uczniów wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Wielkopolskiej pieśni i piosenki patriotycznej”. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji i Nauki oraz  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu-Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, dedykowany  jest 102. rocznicy  wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych, kształtowanie wartości i postaw, poczucia estetyki i wrażliwości młodego pokolenia, a także uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a cappella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym. Każdy wykonawca lub zespół wokalny może przesłać wykonanie jednego utworu (w formie materiału video) z listy pieśni i piosenek dostępnych w Śpiewniku na stronie Projektu CSW@2020 oraz na stronie spiewnik.csw2020.com.pl.

Od  25 stycznia do 14 lutego 2021r. czekamy na prace konkursowe. Każdy Wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Głównymi nagrodami będą wysokiej klasy tablety, które otrzymają zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach.

Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Zmiana terminu zgłoszeń

Zgłoszenia do 14 lutego 2021 roku przez formularz na stronie spiewnik.csw2020.com.pl

Matematyczny Kalendarz Adwentowy. Wyniki konkursu.

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY 2020

W dniach od 29 listopada do 24 grudnia 2020 roku odbyła się kolejna edycja konkursu:  „Matematyczny kalendarz adwentowy – juniorzy”, skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, „Matematyczny kalendarz adwentowy – seniorzy”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, a także „Informatyczny kalendarz adwentowy– seniorzy 2020”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. województwa wielkopolskiego.  Konkurs miał charakter internetowy i był skierowany do uczniów wielkopolskich szkół. Uczestnicy rozgrywek, przesyłali odpowiedzi za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie konkursu. O miejscu w rankingu decydowała liczba poprawnych odpowiedzi oraz – w przypadku takiej samej liczby odpowiedzi , czas przesłania odpowiedzi.

Krótka historia

Pierwsze dwie edycje «Matematycznego Kalendarza Adwentowego odbyły się w latach 2016-2017. Organizacja konkursów była wówczas możliwa dzięki życzliwości Poznańskiej Fundacji Matematycznej i jej prezesa, prof. dra hab. Wojciecha Gajdy.

Po rocznej przerwie, kolejny konkurs odbył się w roku 2019, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs zorganizowany został z inicjatywy i przez adiunktów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,: Pawła Mleczkę oraz Bartłomieja Przybylskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

Natomiast współorganizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia to:

LISTY LAUREATÓW

Gala Finałowa II edycji Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Wyróżnione projekty edukacyjne.

W studiu multimedialnym stworzonym w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, zlokalizowanym w siedzibie ODN w Poznaniu, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca II edycję projektu. Gospodarzem Gali był Pan Piotr Waśko pełniący funkcję Wicedyrektora ODN w Poznaniu oraz Dyrektora Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 wydarzenie zostało zrealizowane w trybie zdalnym. W naszym studiu mieliśmy zaszczyt gościć Panią Paulinę Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Panią Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWW Sylwię Wójcik.

Z pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełniącym
w projekcie funkcje opiekunów naukowych podprojektów edukacyjnych oraz głównymi bohaterami Gali – nauczycielami i uczniami, łączyliśmy się zdalnie.  

Podczas Gali wysłuchaliśmy ciekawego i bardzo pouczającego wystąpienia Pana prof. Waldemara Łazugi – Głównego eksperta ds. rozwoju kompetencji kluczowych
w projekcie.

Następnie, poszczególni opiekunowie naukowi zaprezentowali podprojekty edukacyjne najlepszych zespołów uczniowskich II edycji projektu. Uczniowie i nauczyciele, których praca została najwyżej oceniona, otrzymali nagrody w postaci tabletów.

Transmisja online dostępna jest na oficjalnym kanale CSW@2020

Najlepsze projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Akademii Kształcenia Wyprzedzającego pod kierunkiem Pani prof. Violetty Julkowskiej:

 • Projekt zespołu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, którego opiekunem była Pani Agnieszka Kowalik.
 • Projekt zespołu uczniowskiego z Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie, którego opiekunem była Pani Izabela Mikstacka-Mikuła.

Najlepsze projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski pod kierunkiem Pani dr Anny Chudzińskiej:

 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, którego opiekunem był Pan Mariusz Trębacki.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, którego opiekunem była Pani Izabela Krupińska.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie, którego opiekunem był Pan Waldemar Swornowski.

Najlepsze projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty pod kierunkiem Pana prof. Waldemara Ratajczaka i Pana prof. Alfreda Stacha:

 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, którego opiekunem była Pani Karolina Hrynkiewicz.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, którego opiekunem była Pani Małgorzata Hertman.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, której opiekunem była Pani Agnieszka Wolińska.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, którego opiekunem była Pani Elżbieta Bajer.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, którego opiekunem była Pani Katarzyna Jankowiak.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach, którego opiekunem była Pani Halina Doktór.

Najlepsze projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Klas Akademickich pod kierunkiem Pana dr Mariusza Menza:

 • Projekt zespołu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, którego opiekunem była Pani Anna Karolak.
 • Projekt zespołu uczniowskiego z Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, którego opiekunem była Pani Mariola Koczorowska.

Najlepsze projekty edukacyjne zrealizowane w ramach Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych pod kierunkiem Pana Romana Dwulita i Pana Zbigniewa Nowaka:

 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim, którego opiekunem była Pani Katarzyna Kaźmierczak.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym, którego opiekunem był Pan Artur Ostrowicki.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, którego opiekunem była Pani Alicja Kubiak.
 • Projekt zespołu uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, którego opiekunem była Pani Aniela Serwicka.
 • Projekt zespołu uczniowskiego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, którego opiekunem był Pan Krzysztof Białkowski.

Najlepsze szkoły w rozgrywkach prowadzonych w ramach Lig Przedmiotowych pod kierunkiem Pana prof. Sebastiana Paczosa:

 • Liga geograficzna – zespół uczniowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, którego opiekunem była Pani Justyna Żeleźna.
 • Liga historyczna – zespół uczniowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiegow Kole, którego opiekunem była Pani Anna Janikowska.
 • Liga języka polskiego –  zespół uczniowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie, którego opiekunem była Pani Izabella Guz-Czajka.
 • Liga matematyczna – zespół uczniowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, którego opiekunem była Pani Edyta Nowak-Polska.

Dziennikarstwo a mediaworking. Wykład red. Marcina Zawady

Wykład red. Marcina Zawady
na  kanale YouTube
16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00
Dziennikarstwo a mediaworking

Wykład poświęcony dziennikarstwu w dobie coraz silniejszej roli social mediów. Poszukamy odpowiedzi na pytania: kim jest współczesny dziennikarz, jakie ma zadania i czego oczekują od niego odbiorcy? Wszystko to w odniesieniu do standardów dziennikarskich i zasad etyki zawodu. Słuchacze poznają również podstawowe reguły występowania przed kamerą, które pozwolą im na rozpoczęcie własnej przygody z dziennikarstwem wideo.

Marcin Zawada

dziennikarz, wykładowca akademicki

Od 15 lat związany z mediami; pracował w kilku redakcjach telewizyjnych, radiowych i internetowych. Przez kilka lat współpracował z Polsatem i TVP. Od 5 lat związany jest z Onetem, gdzie m.in. prowadził serwisy informacyjne, wieczory wyborcze oraz relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie. Pracuje również jako wydawca, przygotowując programy wideo w Onecie. Autor reportaży, programów telewizyjnych i cykli podcastów. Współpracownik kilku uczelni i autor szkoleń m.in. z zakresu występowania przed kamerą.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=E_V0zWqO9NU

Serdecznie zapraszamy!

Wykłady akademickie w trzeciej edycji Projektu CSW@ 2020

Data wykładu: 2 grudnia 2020

Tytuł wykładu: Mózg w czasach pandemii

Podczas wykładu uzyskujemy odpowiedź na dwa kluczowe pytania stawiane przez mózg w sytuacjach stresogennych, wywołanych np. pandemią. Mózg pyta zatem nas: 1) Jaka jest wartość dostępnych wyborów? 2) Ile każdy wybór kosztuje? Wykładowca przedstawia obliczenia oraz ich metodologię – na podstawie zasad neuronauki. Przekonuje, że umysł człowieka robi rzeczy niemożliwe dla innych i chwali prostotę jako najlepsze antidotum na Covid-19. Wykład pozwala lepiej zrozumieć nam samych siebie.

prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – zatrudniony na Wydziale Filozofii UAM w Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki;   znawca procesów epistemologicznych i kognitywistcznych zachodzących w mózgu i umyśle, a także edukator i popularyzator wiedzy na ten temat; autor licznych prac, w tym m.in. książki Ekotypy poznawcze człowieka: przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu.


Data wykładu: 16 grudnia 2020

Tytuł wykładu: Dziennikarstwo a mediaworking

Wykład poświęcony jest roli współczesnego dziennikarstwa w dobie coraz silniejszego oddziaływania social mediów. Wykładowca poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: 1) Kim jest współczesny dziennikarz? 2) Jakie ma zadania? 2) Czego oczekują od niego dzisiejsi odbiorcy? Rozważane są one w odniesieniu do standardów dziennikarskich i zasad etyki zawodu. W drugiej części wykładu przedstawione zostają podstawowe reguły występowania przed kamerą.

Marcin Zawada dziennikarz i wykładowca akademicki, który swoją przygodę z mediami rozpoczął 15 lat temu w poznańskim Radiu Afera. Przez kilka lat współpracował z Polsatem i TVP, a od 5 lat związany jest z Onetem, gdzie m.in. prowadzi serwisy informacyjne, wieczory wyborcze i pracuje jako wydawca. Jest autorem reportaży, programów telewizyjnych i cykli podcastów. Obecnie przygotowuje także pracę doktorską poświęconą historii poznańskiego radia.

Data wykładu: 27 stycznia 2021

Tytuł wykładu: Teatr obywatelskiej odpowiedzialności, czyli kilka słów o poznańskim Teatrze Ósmego Dnia

Wykład ma charakter konwersatoryjny i w gruncie rzeczy jest rozmową o artystycznej i społecznej aktywności Teatru Ósmego Dnia. Rozmowa, w której uczestniczą aktorzy Ósemek, Adam Borowski oraz Marcin Kęszycki, toczy się wokół poszczególnych etapów działalności teatru, począwszy od lat 60. XX wieku aż po czasy współczesne. Najpierw dowiadujemy się, w jaki sposób przedstawienia Teatru Ósmego Dnia obnażały absurdy życia społeczno-politycznego w okresie PRL-u., a następnie poznajemy najważniejsze dokonania teatru po 1989 r. Spektakle zrealizowane w wolnej Polsce zawierają bowiem krytyczną analizę współczesności, a aktorzy legendarnego teatru pozostali wierni kontrkulturowej postawie: uwrażliwiają na biedę i cierpienie zwykłego człowieka, walczą z niesprawiedliwością,  sprzeciwiają się  omnipotentnej władzy. Wykład ilustrowany jest fragmentami nagrań z wybranych spektakli.

prof. UAM dr hab. Klaudiusz Święcicki – historyk kultury, zajmujący się teatrem. Obecnie pracuje w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu. Autor monografii: Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora (2002), Historia w teatrze Tadeusza Kantora (2007), Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” Tadeusza Kantora (2016) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych teatrowi, historii kultury oraz turystyce kulturowej. Prowadzi projekty kulturalne, warsztaty teatralne oraz z dialogu międzykulturowego.

Data wykładu: 10 lutego 2021

Tytuł wykładu: Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich

Wykład wyjaśnia sposoby kreowania oraz rozpoznawania różnych gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych. Omówione zostały m.in. źródła informacji i związane z nimi wymogi oraz nagłówki prasowe i lidy. Wykładowca bardziej szczegółowo scharakteryzował następujące gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, komentarz, felieton, recenzję oraz reportaż. Punktem specjalnym wykładu były pytania zadawane przez uczniów klasy akademickiej z I LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Ostrzeszowie: Julię Wiśniewską oraz Bartosza Błocha.

red. Andrzej Niczyperowicz – dziennikarz związany z Polska Press oraz wykładowca akademicki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stażysty – do redaktora naczelnego w ,,ITD’’, „Życiu Warszawy”, „Siedmiu dniach”, „Gazecie Poznańskiej” oraz „Głosie Wielkopolskim”. Od roku 1981 jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany był także z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się teorią i praktyką gatunków dziennikarskich. Jest autorem i redaktorem popularnych podręczników dziennikarstwa: ABC dziennikarstwa; Abecadło dziennikarza. Kontekst; Dziennikarstwo od kuchni; Reportaż po polsku; Polubić dziennikarstwo.

Data wykładu: 17 lutego 2021

Tytuł wykładu: Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy w XIX-wiecznym teatrze

Wykład ukazuje związki Heleny Modrzejewskiej z Poznaniem i Wielkopolską jako ważny element jej biografii. Relacje te zostały ukazane na trzech zasadniczych płaszczyznach: zawodowej, prywatnej i społeczno-politycznej. Zestawienie oraz analiza materiałów prasowych, które są elementem wykładu, pozwalają oddać nie tylko szczególną atmosferę i emocje towarzyszące występom gościnnym Modrzejewskiej w Poznaniu, lecz także pomagają zrozumieć przyczyny, które spowodowały, iż w różnych momentach swego życia artystka snuła plany osiedlenia się na stałe w Wielkopolsce. Przybywając do stolicy Wielkopolski w 1880, 1890, 1895 i 1903 roku Modrzejewska miała świadomość, iż jej sceniczne kreacje zostaną odebrane jako manifestacja polskości w mieście traktowanym przez zaborców jako stolica najdalej wysuniętej na wschód pruskiej prowincji. Występy Modrzejewskiej w Poznaniu wywoływały skrajnie żywiołowe reakcje, które doskonale odzwierciedlały dziewiętnastowieczne zjawiska gwiazdorstwa i aktoromanii.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek – kierownik Katedry Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się historią polskiego teatru i dramatu, a także dziejami Poznania i Wielkopolski. Przez kilka lat był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu, najpierw jako sekretarz literacki (1993-1996), a następnie jako kierownik literacki (2000-2002). W latach 2015-2017 był Głównym Redaktorem Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współtworzy Komisję Historyczną Teatru Polskiego w Poznaniu, a także jest członkiem Rady Artystycznej tej sceny. Jest m.in. autorem następujących monografii: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej (1999); Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849 (2008); Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty (2013); Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta (2018); Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim (2019); Okolice widowisk. Studia i szkice (2021).


Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Ruszyła kolejna edycja konkursu – Matematyczny Kalendarz Adwentowy, którego patronem jest Projekt “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”! Internetowy konkurs matematyczny skierowany jest  do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom i zachęcamy do udziału w konkursie.

W każdy dzień adwentu o godzinie 20:00 publikowane będzie zadanie matematyczne, którego rozwiązanie będzie można przesłać do godziny 18:00 dnia następnego za pomocą formularza internetowego znajdującego się na stronie. 

Na stronie https://kalendarzadwentowy.edu.pl/ znajduje się regulamin konkursu, formularz rejestracyjny i próbne zadanie. Gwarantujemy ciekawe zadania i atrakcyjne nagrody! 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: mj@kalendarzadwentowy.edu.pl lub telefoniczny z prof. UAM dr hab. Sebastianem Paczosem pod nr tel. 602 588 768

Liga języka polskiego 2020/2021 #drużyny

„Oświeceni Staszka” – LO Pleszew

Skład: Marta Budzińska, Julia Bruzi, Kinga Fajka, Mikołaj Goliński, Anna Gurzyńska, Aleksandra Kaczyńska, Milena Sójka, Zuzanna Kubiak

Opiekun: Izabela Guz- Czajka

„Drużyna Śrem” – LO Śrem

 Skład: Nadia Nowak, Adriana Tomczak, Dobrawa Małaszniak, Zofia Nojszewska, Natalia Sójka, Jakub Marciniak, Maja Majcher, Jagoda Duda.

Opiekun: Tomasz Fijałkowski

„Literackie Lwy” – LO Tarnowo Podgórne

Skład: Emilia Szlandrowicz, Nadia Gruchot, Antoni Mazurkiewicz, Patrycja Dąbrowska, Julia Szyling, Adam Piekarek, Jakub Węgrzyn, Bartłomiej Lewiński

ZST Pleszew

Skład: Patryk Dymkowski, Weronika Budzińska, Magda Poterek, Olga Fibner, Michał Balcerek, Dagmara Lewicka, Mikołaj Świderski, Mateusz Czajka

Opiekun: Natalia Tatko

„Sensowne twory słowne” ZSTE Kalisz

Skład: Adam Pućka, Mikołaj Wdowczyk, Robert Kaleta, Kamil Woźniak, Agnieszka Grala, Michał Pawlik, Kamil Sobiecki, Maciej Tośta

Opiekun: Karolina Olczak

„Poskramiacze Języka” – ZSE Gniezno

Skład: Oliwia Kowalczewska. Paulina Nawrocka, Patrycja Kowalczewska, Julia Piotrowska, Marta Janowicz, Weronika Cabanek, Jakub Dzięcielski, Aleksandra Muszyńska

Opiekun: Ewa Ortarzewska

Mózg wobec pandemii. Wykład prof. Macieja Błaszaka

Wykład prof. Macieja Błaszaka
na  kanale YouTube
2 grudnia 2020 r. o godz. 12.00
Mózg wobec pandemii

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła wszystko. Spowodowała zmiany w naszym zachowaniu. Ograniczyła kontakty bezpośrednie. Wpłynęła też na nasz mózg i wywołała zmiany w naszym umyśle.  W jaki sposób? Z jakim skutkiem? Na jak długo? O tym wszystkim  opowie prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak z Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki Wydziału Filozoficznego UAM w Poznaniu.

Maciej Błaszak

Prof. UAM dr hab.

Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=fQCmf2PnGSM

Serdecznie zapraszamy!