Jadwiga Hinz z domu Sobolewska

ur. 01 sierpnia 1925
zm. 15 września 2005
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile

Wywiad z wnuczką Jadwigi Hinz, Panią Justyną Czarnecką
Zdjęć: 4
Filmów: 1

POCHODZENIE

Jadwiga Hinz urodziła się 01 sierpnia 1925 r koło Równego. Mieszkała w Pile na ul. Wyrzyskiej. Jej rodzicami byli Maria i Franciszek Sobolewscy.

DZIECIŃSTWO

Pani Jadwiga miała brata Floriana. Jej rodzice zajmowali się gospodarstwem, byli ubodzy.

EDUKACJA

Do szkoły podstawowej uczęszczała w Równem. Podczas II wojny światowej mieszkała razem z rodzicami w wiosce koło Równego. Zawsze bardzo lubiła zajmować się dziećmi, dlatego też postanowiła zrobić kurs wychowawcy przedszkolnego, co skutkowało w przyszłości pracą w przedszkolu.

KOLEJNE ETAPY

Swojego męża Gerarda poznała w Brodni na zabawie wiejskiej. Mieli troje dzieci: Marię (Tamborska), Lilę (Kucupską) i Mirosława (Hinz). Byli bardzo ubodzy, jej mąż pracował dorywczo w lesie.
Pracowała jako nauczycielka przedszkola w Zelgniewie i Śmiłowie.W okresie letnim tworzyła tzw. Dzieciniec (ochronkę ) dla dzieci. W czasie żniw zajmowała się dziećmi z całej wioski i pobliskich wiosek. Brak zabawek i pomocy dydaktycznych wymagało od niej wiele trudu i wysiłku. Poświęcała się dzieciom, szyła stroje dla nich, robiła ubrania na drutach, piekła ciasta. Wszystko czego potrzebowała do pracy z dziećmi, robiła sama. Miała zdolności artystyczne i wykorzystywała je w swojej pracy. Starała się, aby codzienna praca w przedszkolu spełniała rolę, jaką stawiały władze oświatowe przed wychowawcami. Często robiła to kosztem czasu, który mogła poświęcić obowiązkom domowym. Mimo wielu niedogodności starała się, aby dzieci były zawsze radosne i uśmiechnięte.
Później pracowała w sklepie wiejskim – w Brodnej.
Była dobrą matką i babcią.
Zmarła 15 września 2005 r. Pochowana jest w Pile przy ul. Motylewskiej.

ZNACZENIE POSTACI

Pani Jadwiga Hinz była osobą życzliwą i dobroduszną, bardzo mądrą, ciepłą i uśmiechniętą. Potrafiła dostrzegać piękno świata, realizowała swoje marzenia, działając na rzecz innych i poświęcając się swojej działalności. Posiadała umiejętność dawania innym radości. Dzięki niej, dzieci mogły zdobyć podstawową wiedzę o życiu i świecie.

ŹRÓDŁA

Wywiad z wnuczką Jadwigi Hinz panią Justyną Czarnecką przeprowadzony w kwietniu 2015 roku, przez Amelię Olszewską, Zuzannę Osińską, Klaudię Nielipowicz, Marię Wajs i Natalię Piątek. Montaż i nagranie Łukasz Czarnecki.Kalendarium:

  • 1925 ― Narodziny bohatera
  • 2005 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Piła
  • > Śmiłowo