Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Pomagać, nie przeszkadzać, robić swoje.”

Roman Klewenhagen

ur. 04 października 1960
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

Zdjęć: 54

Pochodzenie

Roman Klewenhagen urodził się 4 października w 1960 r. w Boruszynie, gdzie spędził dzieciństwo, młodość i mieszka do dziś. Jest synem Łucji, z domu Białasik, i Henryka Klewenhagena, którzy wspólnie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Ma trzy siostry: Łucję, Janinę i Halinę.

Dzieciństwo i młodość

Pan Roman miło wspomina dzieciństwo i młodość związane z życiem na wsi. Lubił zabawy z rówieśnikami w przydomowym ogrodzie lub pobliskim lesie. W młodości pomagał rodzicom w pracach w gospodarstwie, dziś prowadzi je z rodziną i traktuje raczej jako hobby. W latach 1979 – 1984 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej w Boruszynie, aktywizując młodych ludzi do udziału w organizowanych rozgrywkach szachowych, grach w warcaby, różnego rodzaju kwizach i konkursach wiedzy oraz zajęciach sportowych.

Życie rodzinne

W czerwcu 1984 roku poślubił Jolantę, z domu Rychlewską, mieszkankę Boruszyna. Ma pięcioro dzieci: Alicję ( ur. w 1986 r. ), Grażynę ( ur. w 1986 r.), Miłosza ( ur. w 1987 r. ) oraz bliźniaczki Jowitę i Sylwię ( ur. w 1990 r. ).

Państwo Klewenhagenowie dbali o wykształcenie swoich dzieci i rozwój ich zainteresowań.

Córka Alicja zdobyła tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje jako nauczyciel.

Córka Grażyna ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – licencjat w zakresie położnictwa. Obecnie pracuje w Centrum Edukacji Dziecka „Balonik”.

Syn Miłosz ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, swoją przyszłość chciałby związać z pracą w służbach mundurowych – wojsku lub straży pożarnej.

Córka Jowita kończy studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika, specjalność – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

Córka Sylwia ukończyła Technikum Handlowe w Czarnkowie i obecnie studiuje w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – finanse przedsiębiorstw.

Swój wolny czas pan Roman chętnie poświęca trzem wnuczkom: Amelii, Mai oraz Martynie.

Edukacja

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Boruszynie, a następnie w Młynkowie.

W latach 1975 – 1977 był uczniem Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, uzyskując wykształcenie w zawodzie monter wewnętrznych instalacji budowlanych.

W roku 1977 rozpoczął naukę w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu w zaocznym technikum budowlanym. W związku z poważną chorobą ojca przerwał edukację, by zająć się gospodarstwem i nigdy już jej nie kontynuował.

Praca zawodowa

W latach 1975 – 1978 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Poznaniu.

W latach 1978 – 1979 – Kombinat Budownictwa Komunalnego w Pile.

W latach 1980 – 1982 – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie

Od 1982 roku prowadzi wraz z rodziną niewielkie gospodarstwo rolne. Jest to w większym stopniu zamiłowanie, nie praca skoncentrowana na uzyskaniu jak największych zysków.

Od 2000 roku razem z żoną prowadzi działalność gospodarczą – ma dwa sklepy spożywcze (w Jędrzejewie oraz Tarnówku).

Działalność sołecka i społeczna

– od 1977 r. – członek Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) – LZS-Kończak

– od 1970 r. – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Boruszynie

– od 1992 r. – skarbnik OSP Boruszyn

– od 1984 r. – członek Rady Sołeckiej w Boruszynie

– od 06.12.1988 r. – sołtys wsi Boruszyn

– 1988 r. – 1990 r. – radny Gminnej Rady Narodowej w Połajewie

– 1990 r. – 1994 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, I kadencja – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

– 1990 r. – 1998 r. – członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Połajewie

– 1994 r. – 1998 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, II kadencja – przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Porządku Publicznego, członek Zarządu Gminy

– 1998 r. – 2002 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, III kadencja – członek Zarządu Gminy – nieetatowy Zastępca Wójta

– 2002 r. – 2006 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, IV kadencja – przewodniczący Rady Gminy w Połajewie

– 2006 r. – 2010 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, V kadencja – przewodniczący Rady Gminy w Połajewie

– 2010 r. – 2014 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, VI kadencja – przewodniczący Rady Gminy w Połajewie

– 2014 r. – 2018 r. – radny Rady Gminy w Połajewie, VII kadencja – przewodniczący Rady Gminy w Połajewie


Pan Roman od ponad ćwierć wieku jest sołtysem wsi Boruszyn, dokładnie od 6 grudnia 1988 r. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy wieś znacznie się rozwinęła. Za jego kadencji przeprowadzono wiele inwestycji. Jedną z ważniejszych była rozbudowa szkoły podstawowej w latach 1988 – 1992. Pan Roman zmobilizował wówczas wielu mieszkańców wsi do pomocy, głównie w celu transportu materiałów potrzebnych na rozbudowę. W 1989 r. Boruszyn zajął I miejsce we współzawodnictwie o najlepszą wieś w gminie w zakresie wartości wykonywania czynów społecznych. Ku poprawie estetyki wsi zasypano staw na tzw. „Kanałku” i założono kanalizację burzową z odprowadzeniem wody. Wyczyszczono staw na tzw. „Kępinie” jako zbiornik przeciwpożarowy. Rozpoczęto remont Wiejskiego Domu Kultury, którego sołtys prężnie rozwijał z biegiem czasu. Doprowadził do budowy boiska wiejskiego, montażu lamp oświetleniowych oraz instalacji centrali telefonicznej. Sołtys zadbał o remont chodników, Figury Serca Jezusowego, stawu, przystanku autobusowego, remizy OSP oraz budowę placu zabaw przy przedszkolu. Dzięki jego zaangażowaniu utwardzono i zagospodarowano plac w centrum wsi. Pan Roman dbał nie tylko o estetykę czy ekologię wsi, ale także o rozrywkę. Wieś wielokrotnie brała udział w dożynkach, a niektóre sama przygotowywała: w 1991 roku – dożynki wiejskie, w 2012 roku – dożynki powiatowe, w 2013 roku – gminne dożynki wraz z pokazem „ Żniwa jak za dawnych lat”. Od 2001 roku co roku odbywa się w Boruszynie Turniej Wsi, a od 2004 roku Wiejska Zimowa Spartakiada. Organizowane są zabawy taneczne i festyny rodzinne. Pan Roman nie zapomina też o potrzebujących pomocy i najbiedniejszych, organizując dla nich zbiórki pieniężne oraz płodów rolnych. Nie bez powodu Pan Roman zdobył tytuł „Sołtysa Roku 2012”. Zna on potrzeby mieszkańców wsi. Z jego inicjatywy zakupiono wyposażenie kuchni WDK, beczkowóz, talerzówkę, aparat do bielenia wapnem obór i chlewni (na potrzeby mieszkańców wsi), a dbając o młodzież: kino domowe, stół – piłkarzyki (dostępne w świetlicy przy WDK). Niedawno powstała siłownia zewnętrzna w dawnym parku przy dworku w Boruszynie. Planowana jest dalsza modernizacja parku.

Pan Roman Klewenhagen jest nie tylko wspaniałym i zaradnym sołtysem. Od ponad 25 lat jest radnym Rady Gminy w Połajewie, a od czternastu lat sumiennie pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Od wielu lat jest również zawsze chętnym i gotowym do działania strażakiem ochotnikiem.

Współorganizator „Plenerów Podróżniczych im. Kazimierza Nowaka”

24.02.2008 r. do sołtysa wsi Boruszyn przyjechała grupa rowerzystów z Wrocławia, zwiedziona tu legendą Kazimierza Nowaka. Pan Roman nie przewidywał wtedy, że ta niespodziewana wizyta sprawi, iż w przyszłości stanie się on współorganizatorem spotkań i „Plenerów Podróżniczych im. Kazimierza Nowaka” z udziałem podróżników z całego kraju. Zaskoczony sołtys obiecał sobie wtedy, że dowie się o podróżniku jak najwięcej. Wszak nic nie wiedział o słynnym mieszkańcu Boruszyna, który w latach 1931-1936 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys. km rowerem, pieszo, konno, na wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem). Odnalazł najstarszych mieszkańców wsi, którzy pamiętali Nowaka, ustalił, gdzie stoi jego dom, i rozpoczął współpracę ze szkołą podstawową w celu rozsławienia wyjątkowego mieszkańca wsi z tamtych odległych lat. W październiku 2008 r. odbyła się żywa lekcja historii, spotkanie dla uczniów z autentycznymi świadkami powrotu Kazimierza Nowaka z Afryki: p. Bolesławem Olejniczakiem, p. Edmundem Kulką i p. Janiną Dreger, którzy dobrze pamiętali powrót wielkiego podróżnika z Afryki. Z inicjatywy Pana Romana szkoła podstawowa w Boruszynie przeprowadziła szereg działań, mających na celu przybliżenie sylwetki tego wielkiego podróżnika. 4 listopada 2009 r. sołtys wsi Boruszyn oraz uczniowie szkoły podstawowej pożegnali uczestników sztafetowej wyprawy przez Afrykę ( dokładnie 4.11.1931r. stąd właśnie, z Boruszyna, wyruszył w podróż do Afryki Kazimierz Nowak ). 11.01.2012 roku zakończyła się trwająca około 800 dni sztafeta. Całą oprawę na powitanie grupy zapaleńców sportów ekstremalnych i podróżnika wykonała grupa wolontariuszy z opiekunkami ze szkoły podstawowej i sołtysem wsi Boruszyn, p. Romanem Klewenhagenem. W sierpniu i wrześniu 2011 r. zorganizowano spotkanie z uczestnikami tejże sztafety, którzy wyruszyli z Boruszyna do Stryja na Ukrainie, gdzie urodził się Kazimierz Nowak. Od 17 do 19 sierpnia 2012 roku odbył się w Boruszynie ”I Plener Podróżniczy im. Kazimierza Nowaka”, adresowany do ludzi, którzy postanowili odkrywać świat w pojedynkę. Podczas II Pleneru ( 16-18.08.2013) wkopano kamień pod tablicę upamiętniającą Kazimierza Nowaka. Jej uroczyste odsłonięcie miało zaś miejsce w sobotę 23 sierpnia 2014 roku, podczas trwającego od 22 do 24 sierpnia „III Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka”. Tego dnia miało też miejsce nadanie boruszyńskiej świetlicy imienia Kazimierza Nowaka. W bieżącym, 2015 roku, odbędzie się „IV Plener Podróżniczy im. Kazimierza Nowaka” ( 14 – 16.08. 2015 r. ), przy którego organizacji zapewne nie zabraknie wspaniałego sołtysa wsi Boruszyn, Pana Romana Klewenhagena.

Zainteresowania

Interesuje się siatkówką, piłką nożną i literaturą. Gra w szachy i kiedyś kolekcjonował znaczki. W wolnych chwilach rozwiązuje krzyżówki. Lubi też podróżować. Był na Ukrainie tuż przed Euro w 2012 roku. Zwiedził też Litwę i był w polskich górach. Swoje podróże odbywa głównie w gronie rodziny, która jest dla niego najważniejsza. Jego pasją jest również muzyka. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął już jako dziesięcioletni chłopiec – został wtedy członkiem Strażackiej Orkiestry Dętej w Boruszynie i przez piętnaście lat grał kolejno na waltorni, althornie, tenorhornie i barytonie. W 1979 roku wraz z przyjacielem założył zespół wokalno – muzyczny pod nazwą „Szli do wsi”, a następnie „Fatum”. Przez dwadzieścia jeden lat pan Roman realizował swoją pasję muzyczną, grając w zespole na perkusji.

Nagrody i wyróżnienia

Z pewnością jego największym sukcesem było zdobycie tytułu ,,Sołtys Roku 2012’’. Z tej okazji, dnia 07.06.2013 roku w Warszawie odebrał on list gratulacyjny Prezydenta RP z rąk ministra Dariusza Młotkiewicza, otrzymał również statuetkę „Sołtys Roku 2012” oraz rower.

Otrzymał również kilka nagród za zasługi dla pożarnictwa:

– Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa,

– Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa,

– Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa,

– Odznakę Wzorowego Strażaka.

Otrzymał też podziękowania i gratulacje od wójta gminy Połajewo oraz starosty powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego za dokonania dla społeczności lokalnej, jubileusz 25-lecia pełnienia funkcji sołtysa, organizację dożynek powiatowych i gminnych.

Dzięki działalności i zaangażowaniu pana Romana wieś Boruszyn otrzymała liczne nagrody, puchary i dyplomy za udział w konkursach, turniejach, zawodach, m.in. :

– IV miejsce w konkursie powiatowym „ Piękna wieś dziełem ich mieszkańców” ( 2004 r. ),

– bon o wartości 200 zł w konkursie „Zielona wieś” (2012 r.),

– I miejsce w konkursie powiatowym „ Piękna wieś dziełem ich mieszkańców” oraz nagroda pieniężna w kwocie 2000 zł ( 2013 r. ).

Znaczenie postaci

Roman Klewenhagen to wielka postać. Osoba, która potrafiła zmienić oblicze małej wioski, która dzielnie walczy o jej pozycję. Jego wiara w tę malowniczą miejscowość sprawiła, że zaczęła się ona znacznie rozwijać. Jej mieszkańcy z ogromnym szacunkiem patrzą na swojego sołtysa i nie zmieniają go od ponad ćwierć wieku. Jest to dowód na rzetelną pracę, ale i fakt jak cenioną postacią jest Pan Roman Klewenhagen. Angażuje się w różne akcje społeczne, wspiera szkołę, remontuje wioskę, dba o rozrywkę. Jest uśmiechniętą, charyzmatyczną osobą. Pamięta o młodzieży, starając się zapewnić jej jak najlepsze możliwości spędzania czasu wolnego. Potrafi walczyć o dobro swojej wioski. Co może bardziej cieszyć niż widok rozwoju swoich dzieci? Dla Pana Romana Boruszyn jest właśnie dzieckiem, na którego rozwój bacznie patrzy i wie, że to jego zasługa.

Jego motto życiowe brzmi: „Pomagać, nie przeszkadzać, robić swoje” .

Źródła

• Wywiad z Panem Romanem Klewenhagenem

• Dokumenty i fotografie z rodzinnego archiwum Romana Klewenhagena,

• Gazeta Sołecka nr archiwalny listopad 2013 rok

Źródła internetowe

• http://www.polajewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=235&akcja=artykul

• http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/28402.dhtml

• http://pct24.pl/index/news/l/pl/k/32/n//news/3996

• http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=31&dzialy=31&akcja=artykul&artykul=2144

• http://www.kurek-rowery.pl/index.php?gr=48&pdgr=576

• http://info.wiara.pl/doc/361396.Etap-Zerowy-Boruszyn-Poznan-4-listopada-2009

• http://plenerpodrozniczy.pl/

Kalendarium:

 • 1960 ― Narodziny bohatera
 • 1967 ― Szkoła Podstawowa w B...
 • 1970 ― Członek OSP w Boruszy...
 • 1970 ― Członek Strażackiej O...
 • 1974 ― Szkoła Podstawowa w M...
 • 1975 ― Praca w Przedsiębiors...
 • 1975 ― Zespół Szkół Zawodowy...
 • 1978 ― Praca w Kombinacie ...
 • 1979 ― Przewodniczący Związk...
 • 1979 ― Członek zespołu wokal...
 • 1980 ― Praca w Okręgowej Spó...
 • 1984 ― Członek Rady Sołeckie...
 • 1984 ― Data ślubu
 • 1988 ― Radny Gminnej Rady Na...
 • 1988 ― Współpraca przy rozbu...
 • 1988 ― Sołtys wsi Boruszyn
 • 1990 ― Członek Rady Nadzorcz...
 • 1990 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 1991 ― Organizacja wiejskich...
 • 1994 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 1995 ― Organizacja prac przy...
 • 1998 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 2002 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 2006 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 2008 ― Spotkanie z rowerzyst...
 • 2009 ― Spotkanie z uczestnik...
 • 2010 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 2012 ― Modernizacja WDK, utw...
 • 2012 ― I Plener Podróżniczy ...
 • 2012 ― Organizacja dożynek p...
 • 2013 ― Wręczenie statuetki „...
 • 2013 ― II Plener Podróżniczy...
 • 2013 ― Organizacja gminnych ...
 • 2014 ― Radny Rady Gminy w Po...
 • 2013 ― Jubileusz 25-lecia pe...
 • 2014 ― III Plener Podróżnicz...

Cytaty:

 • „Pomagać, nie przeszkad...”
 • „To czym jesteśmy dla l...”
 • „Jest się takim, jak my...”

Zobacz też: