Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Co mogę powiedzieć o pani Eleonorze? To był (...) człowiek - instytucja.”

Eleonora Długosz

ur. 24 grudnia 1928
zm.
Szkoła Podstawowa w Kaczorach

Wywiad z córkami pani Długosz – Elżbietą Kryzą i Marią Zychlą
Wywiad z panem Wojciechem Gapińskim
Wywiad z panią Cecylią Stepką
Wywiad z panią Krystyną Borowczyk
„Express Poznański”, 05.1963
„Gazeta Poznańska”, 15.03.1963
„Gazeta Poznańska”, 30.05.1962
„Gazeta Regionalna Powiat” 03.03.2013
„Tygodnik Pilski”, 09.04.2013
„Ziemia Nadnotecka”, 01.04.1961
„Ziemia Nadnotecka”, 06.1966
„Ziemia Nadnotecka”, 06.1966 (cd)
50-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach (ulotka)
50-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach (ulotka1)
Akt Nadania Godności Członka Honorowego SPKiO
Dyplom za ofiarną pracę i osiągnięcia w rozwoju bibliotek
Dyplom za pracę na rzecz Spółdzielczości Oszczędnościowo-Pożyczkowej
Dyplom za pracę na rzecz pracowników ZNTK w Pile
Dyplom za udział w konkursie na „Najlepszą Wieś Letniskową”
Dyplom za wieloletnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaczorach
Dyplom za wkład pracy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki
Dyplom za wkład pracy w przygotowania do Kongresu Kultury Polskiej
Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie „Jabłońscy zapraszają Matysiaków”
Dyplom z okazji 10-lecia pracy w bibliotekarstwie
Dyplom z okazji 125 rocznicy powstania Spółdzielczości Bankowej
Dyplom z okazji Dnia Działacza Kultury
Gratulacje w związku z otrzymaniem nagrody
Informacja o otrzymaniu nagrody
Informacja o otrzymaniu nagrody (1)
Informacja o przejściu na rentę inwalidzką
Karta uczestnictwa w Kongresie Kultury Polskiej
List gratulacyjny Prezydenta RP z okazji 50-lecia ślubu państwa Długoszów
List pochwalny za upowszechnianie czytelnictwa
Losy wojenne
Notatki z kursów gotowania
Notatki z kursów gotowania (1)
Notatki z kursów gotowania (2)
Podziękowanie za wkład w rozwój Gminy Kaczory
Zaproszenie na obchody 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników gospód
Życiorys cz. 1
Życiorys cz. 2
Życiorys cz. 3
Zdjęć: 38
Filmów: 4
Dokumentów: 39

Pochodzenie

Eleonora Długosz (córka Wincentego i Witosławy z Zaczyńskich) urodziła się 24 grudnia 1928 roku w Margoninie. Była drugim z siedmiorga dzieci państwa Zaczyńskich.

Ojciec pani Eleonory, Wincenty Zaczyński, uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako strzelec Straży Ludowej w Margoninie. Jego patriotyczna działalność spowodowała, że został przez Niemców w okresie II wojny światowej uznany za „osobnika niebezpiecznego”. Po aresztowaniu w 1941r. dotkliwie go pobito i wkrótce potem zmarł.

Dzieciństwo

Naukę, rozpoczętą w 1935r. w Margoninie, przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji, mimo że była małą, drobną dziewczynką, została skierowana przez Niemców do pracy (opiekowała się niewiele od siebie młodszymi dziećmi, a także była służącą w restauracji w Margoninie). Jesienią 1944r. została wywieziona przez Niemców do kopania rowów przeciwpancernych i okopów w okolicach Łodzi, nie miała wówczas nawet 16 lat. Po wyzwoleniu, w lutym 1945r., wróciła do Margonina pieszo i zgłosiła się na ochotnika do pracy w radzieckim szpitalu polowym, gdzie była sanitariuszką do maja 1945r. W szpitalu zaraziła się tyfusem. Po wojnie postanowiła osiedlić się w Szczecinie. Tam też podjęła naukę, a na utrzymanie zarabiała szyciem.

Rodzina

W czerwcu 1948 roku na weselu kuzynki poznała swego przyszłego męża – Jana Długosza. 5 sierpnia 1948r. w Szamocinie wyszła za niego za mąż. Ślub kościelny odbył się 10 września 1948r. w kościele p. w. św. Wojciecha w Margoninie. Młodzi małżonkowie osiedlili się w Szamocinie.

W 1953r., w związku z pracą męża, przeprowadzili się do Kaczor.

Ze związku z Janem Długoszem ma pięcioro dzieci: Marię (1949), Andrzeja (1950), Łucjana (1952), Adama (1953) i Elżbietę (1959).

W roku 1998 państwo Długoszowie obchodzili 50 rocznicę ślubu.

Działalność

Będąc jeszcze mieszkanką Szamocina, trudniła się krawiectwem, prowadziła kiosk ze słodyczami, a w latach 1952 – 1953 pracowała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chodzieży.

W Kaczorach w roku 1955 pracowała czasowo w bibliotece, a w latach 1956 – 1957 była kierownikiem gospody Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

1 listopada 1957 została kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach, funkcję tę pełniła do 30 sierpnia 1976r. W tym czasie biblioteka zyskała nową siedzibę, a ilość czytelników systematycznie rosła. Pani Eleonora opiekowała się także punktami bibliotecznymi w sąsiednich wsiach.

Z pracą w bibliotece wiązało się szereg innych działań, m.in.: założyła teatr amatorski, pracowała społecznie z dziećmi i młodzieżą, zainicjowała powstanie Koła Gospodyń Wiejskich, którego była wieloletnią przewodniczącą (w tym czasie liczba członkiń wzrosła z 10 do ok. 140). Z wielkim zaangażowaniem zajmowała się organizowaniem różnorodnych kursów dla kobiet, konkursów czytelniczych, imprez rozrywkowych, pokazów, wystaw, spotkań, wycieczek. Wokół biblioteki zaczęło się koncentrować życie całej wsi.

W latach 60. zorganizowała w Kaczorach tzw. „wczasy pod gruszą”, letnicy mieszkali w pokojach wynajętych przez mieszkańców, a stołówka mieściła się początkowo w domu państwa Długoszów. Dzięki doskonałej organizacji wczasów wieś Kaczory w roku 1970 zajęła drugie miejsce w konkursie na „Najlepszą Wieś Letniskową” w województwie poznańskim, a w roku 1971 drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Jabłońscy zapraszają Matysiaków” i stała się znanym, chętnie odwiedzanym letniskiem.

Eleonora Długosz była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni, aktywną działaczką Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.

Praca zawodowa i społeczna pani Długosz była doceniana i nagradzana. Potwierdzeniem tego było między innymi delegowanie jej na Kongres Kółek Rolniczych, Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, Pierwszą Krajową Naradę Przyjaciół Książki w Białymstoku (22 – 23 października 1962) oraz Kongres Kultury Polskiej w Warszawie (7 – 9 października 1966). W roku 1980 była członkiem krajowej delegacji pracowników kultury jadących ,,pociągiem przyjaźni” do Związku Radzieckiego.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia dn. 30 czerwca 1976r. pani Eleonora przeszła na rentę inwalidzką.

Odznaczenia

Za swoją pracę i działalność otrzymywała odznaczenia:

– Złoty Krzyż Zasługi,

– dwukrotnie odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego,

– Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (4 maja 1976),

– dwukrotnie złotą odznakę za rozwój województwa pilskiego,

– Order Matki,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (10 czerwca 1987).

Pasje

Największą pasją pani Długosz była praca społeczna, praca z ludźmi i dla ludzi, zmienianie otaczającej ją rzeczywistości. Stąd podejmowanie tak wielu inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska. Miała głowę pełną pomysłów i potrafiła wcielić je w życie, wciągając przy tym do współpracy mieszkańców gminy.

Kolejną wielką pasją pani Eleonory była praca z dziećmi i młodzieżą. Czytała im w bibliotece książki, organizowała przeróżne konkursy (np. konkurs recytatorski, konkurs na najpiękniejszą ilustrację do przeczytanej książki, konkurs czytelniczy). Miała wyjątkowy dar porozumiewania się z młodymi ludźmi, dlatego młodzież chętnie przebywała w zorganizowanej przy bibliotece klubokawiarni, a także uczestniczyła w pracach koła teatralnego. Do biblioteki przyciągał młodych ludzi także pierwszy w gminie telewizor.

Pani Eleonora, jako osoba bardzo aktywna zawsze lubiła mieć jakieś zajęcie. Uwielbiała robótki ręczne. Potrafiła pięknie szyć i szydełkować. W jej rękach powstawały serwetki, obrusy, obrazki, ale także swetry, szaliki i czapki.

Kolejnym ulubionym zajęciem było gotowanie. Tą umiejętnością także chętnie dzieliła się z innymi poprzez kursy organizowane dla kobiet z KGW.

Pani Eleonora jest też wielką miłośniczką książek. Z tą pasją nie rozstała się mimo problemów zdrowotnych, kłopotów ze wzrokiem i słabnącego słuchu. Do dziś chętnie słucha audiobooków.

Znaczenie postaci

Pani Eleonora Długosz swoim aktywnym życiem, wzorową postawą, służeniem pomocą pokazała, że można bezinteresownie poświęcić czas dla innych. Podziwiamy ją za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnego środowiska, za wkład w rozwój i edukację społeczności Kaczor. Zasługuje ona na uznanie, szacunek i pamięć, jest godna naśladowania.

Działalność pani Długosz była bodźcem do napisania pracy dyplomowej „Inspirująca rola biblioteki w kształtowaniu zainteresowań młodzieży”. Praca, autorstwa Bogny Dudzińskiej, powstała w Zakładzie Oświaty Dorosłych Instytutu Pedagogiki UAM w Poznaniu w roku 1974.

Jako wyraz szacunku i uznania dla jej działalności na rzecz wsi oraz całej gminy Kaczory, Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic 15 marca 2013 roku nadało jej tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Źródła:

1. Wywiady: z paniami E. Kryzą i M. Zychlą (8.04.2014), z p. W. Gapińskim (20.03.2014), z p. K. Borowczyk (28.03.2014), z p. C. Stepka (30.05.2014).
2. Kronika Rodziny Zaczyńskich oraz Kronika Rodziny Długoszów autorstwa p. Marii Zychli.
3. Strona internetowa SPKiO (http://www.mojekaczory.pl/aktualnosci/new/id/72 (18.02.2014)).
4. Dokumenty, wycinki prasowe, fotografie i pamiątki udostępnione przez rodzinę bohaterki.
5. Kronika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach.

Kalendarium:

 • 1928 ― Narodziny bohatera
 • 1948 ― Ślub bohatera
 • 1952 ― Praca w Prezydium Mie...
 • 1956 ― Praca na stanowisku k...
 • 1957 ― Rozpoczęcie pracy w G...
 • 1960 ― Organizacja „wc...
 • 1962 ― Udział w Krajowej Nar...
 • 1966 ― Udział w Kongresie Ku...
 • 1970 ― Zdobycie przez wieś K...
 • 1971 ― Zdobycie przez wieś K...
 • 1976 ― Otrzymanie odznaki &#...
 • 1976 ― Przejście na rentę in...
 • 1987 ― Otrzymanie Krzyża Kaw...
 • 2013 ― Otrzymanie tytułu Hon...

Cytaty:

 • „Co mogę powiedzieć o p...”

Źródła:

 • Strona internetowa Sto...

Zobacz też: