Ferdynand Szafrański

ur. 24 maja 1934
zm.
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach

Afrykański telefon.
Maczeta.
Najstraszniejsze zwierzę Afryki.
Opowieść o pigmejach.
Przygoda z Afryką.
Przygoda z górami.
W drodze do szkoły.
Zdjęć: 10
Filmów: 7

Ferdynand Szafrański jest biologiem, botanikiem, palinologiem. Przez wiele lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

POCHODZENIE

Ferdynand Janusz Szafrański urodził się 24 maja 1934 roku w Murowanej Goślinie. Rodzice związani byli z Poznaniem, uczestniczyli w strajkach szkolnych 1906 roku, ojciec brał udział w powstaniu wielkopolskim.

RODZINA

28.01.1978 roku ponownie ożenił się w Afryce z Wandą z domu Milanowską, mgr psychologii. Ferdynand Szafrański ma troje dzieci: 2 córki – Aleksandra (ur. 1960), Anna (ur. 1965) – (z poprzedniego małżeństwa), syn – Witold (ur. 1980) – (z drugiego małżeństwa) .

Dzieciństwo i lata uniwersyteckie

Szkołę podstawową ukończył w Murowanej Goślinie. W 1952 roku ukończył I LO im. K. Marcinkowskiego. Było to liceum męskie (w tamtych czasach licea dzieliły się na typowo męskie lub żeńskie). Po ukończeniu liceum chciał studiować geologię, czyli naukę o ziemi. Niestety, w Poznaniu nie było takiego kierunku. W 1952 roku zaczął studiować na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1957 roku uzyskał stopień magistra biologii.

Praca zawodowa

W latach 1957-1977 był zatrudniony w zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Adama Mickiewicza jako asystent, a później jako starszy asystent i adiunkt.

W 1968 roku uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie botaniki (UAM ), a w 1996 roku dyplom francusko-polski z zarządzania w Rennes we Francji .

W latach 1977-1992 pracował na Uniwersytecie w Kisangani (Zair – obecnie Republika Demokratyczna Kongo, Afryka) jako profesor i profesor zwyczajny. Pełnił tam między innymi funkcję dyrektora departamentu ekologii i ochrony środowiska, dziekana do spraw nauk i dyrektora ogrodu botanicznego. Pobyt w Afryce wpłynął na pogłębienie wiedzy, uzyskanie tytułów naukowych i zwiększenie dorobku naukowego.

Od 1992 roku pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Od 1954 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Belgijskiego Królewskiego Towarzystwa Botanicznego. W latach 1980 – 1990, w czasie pobytu w Afryce był członkiem Klubu Rotary International w Afryce. Od 1963 roku jest przewodnikiem turystycznym PTTK.

DOROBEK

Na koncie Ferdynanda Szafrańskiego znajduje się 48 publikacji, z czego 24 w języku francuskim – dotyczą roślinności Afryki równikowej. Opisał w nich 6 nowych dla nauki zespołów roślinnych oraz dokonał syntezy roślinności wodnej i błotnej regionu Kisangani. Podczas pracy na Uniwersytecie w Kisangani wypromował 20 magistrów i 3 doktorów.

Ferdynand Szafrański został wyróżniony Złotą Odznaką PTTK i Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody i Złotym Krzyżem Zasługi.

Źródło:

Wywiad z panem Szafrańskim i jego żoną.


Autorzy:

Biogram został przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach Wielkopolskich w roku szkolnym 2014/2015 pod kierunkiem Hanny Silbernagel.

Zobacz też: