Ireneusz Niewiarowski

ur. 23 marca 1953
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Reklamówka europejska nagrana m.in. w Zespole Szkół nr 2 w Kłodawie przed referendum unijnym.
Zdjęć: 34
Filmów: 20
Nagrań: 19
Dokumentów: 19

Motto

„Chciałem działać, zmieniać rzeczywistość.”

Pochodzenie i rodzina

Data i miejsce urodzenia – 23.03.1953 r. w Przedczu.

Imiona rodziców – Walenty Niewiarowski (syn Bolesława i Stefanii) i Helena z domu Ostrowska (córka Ewy i Józefa)

Rodzeństwo – Wacław i Zbigniew

Stan cywilny – żonaty Żona – Grażyna Niewiarowska z domu Michlińska, (data ślubu 1.10.1988r.). Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu i na co dzień zajmuje się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Dzieci: Aleksandra Niewiarowska (ur. 2.07.1989 r.) i Anna Niewiarowska (ur. 8.02.1991r.)

Rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich, z Nowogródczyzny. Tam rodzice prowadzili kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo rolne. Po zajęciu terenów wschodnich przez Rosję Sowiecką rodzina skorzystała z możliwości wyjazdu i osiedliła się najpierw w powiecie kutnowskim, później w Kłodawie, a ostatecznie we wsi Cząstków w gminie Kłodawa. Tam rodzice również prowadzili gospodarstwo rolne.

Dzieciństwo i edukacja

Do szóstego roku życia mieszkał na kłodawskim osiedlu. W Kłodawie przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i ukończył Szkołę Podstawową nr 2. W 1972r. został absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie. Następnie przejął gospodarstwo rolne i kontynuował naukę w Technikum Ogrodniczym w Sochaczewie.

Etapy działalności

Solidarność

Lata osiemdziesiąte to czas, kiedy Ireneusz Niewiarowski wiąże się z polityką. Najnowszą historię poznaje z opowieści rodzinnych i Radia Wolna Europa. Wywoływało to sprzeciw wobec systemu i chęć zaangażowania się w działalność rodzącej się Solidarności. Dzięki niej rozpoczął działalność publiczną. Pomagał założyć związek w Kopalni Soli „Kłodawa”. W październiku 1980r. uczestniczył w zjeździe Solidarności działających na wsi w Gdańsku. W Kłodawie współtworzył Gminny Komitet Założycielski Solidarności Wiejskiej oraz aktywnie włączył się w tworzenie struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w woj. konińskim. Został także członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność”.

Internowanie

Dzień po wprowadzeniu stanu wojennego, 14.12.1981r. został internowany, jako jedyny rolnik w byłym województwie konińskim. Najpierw został przewieziony do Komendy Wojewódzkiej MO w Koninie, a po dwóch dniach do więzienia karnego w Mielęcinie pod Włocławkiem. Rodzina dowiedziała się o jego miejscu pobytu dopiero po 10 dniach od zatrzymania. Przez cały czas internowania grupa zaprzyjaźnionych rolników zajmowała się gospodarstwem. Zwolniony 2.06.1982r..

Dalsza działalność opozycyjna

Po okresie internowania aktywnie włączył się w działalność podziemną. Organizował kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Współorganizował Duszpasterstwo Rolników oraz Tymczasową Krajowa Radę Rolników „Solidarność”. W 1983 r., podczas II pielgrzymki Jana Pawła II do kraju, przyjęty został na audiencji razem z innymi rolnikami zaangażowanymi w działalność opozycyjną. Był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koninie i z jego ramienia kandydował w pierwszych , częściowo wolnych wyborach do parlamentu. 4 czerwca 1989 roku został wybrany senatorem ziemi konińskiej.

W 2012r. Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował Ireneusza Niewiarowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności, nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL –u.

Działalność parlamentarna

I kadencja Senatu RP (1989 – 1991)

Członek Komisji Rolnictwa, Komisji Samorządu Terytorialnego,

Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

I kadencja Sejmu RP (1991-1993)

Członek Komisji Handlu i Usług oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. I

II kadencja Sejmu RP (1997 – 2001)

Członek Komisji Gospodarki, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

IV kadencja Sejmu RP (2001- 2005)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

VII kadencja Senatu RP (2007- 2011)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Członek Senackiego Zespołu Strażackiego.

VIII kadencja Senatu RP (2011-2015)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków.

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z organizacjami Pozarządowymi.

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Członek Parlamentarnego Zespołu Sportowego.

Działalność partyjna

W latach 1989-92 wiceprezes PSL „Solidarność”. W latach 1992–1997 wiceprezes Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. Od 1997 członek zarządu Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, zaś od 2002 do rozwiązania do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego – Ruchu Nowej Polski. W 2007 wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

Działalność społeczna na rzecz wsi.

Z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego po raz pierwszy zaczęli spotykać się i organizować sołtysi w Koninie w 1990 r. Powstał wówczas Konwent Sołtysów. W 1991 roku doszło do powstania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. W 1994 roku w Licheniu w trakcie Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich doszło do powołania Komitetu Założycielskiego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli, budowa społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji, szerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących spraw publicznych, ułatwianie współpracy środowisk lokalnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych, pomoc mieszkańcom wsi w procesach integracji z Unią Europejską. Ireneusz Niewiarowski jest Prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Honorowym Prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Działalność Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów była wielokrotnie wyróżniania i nagradzana: • Wyróżnienie w konkursie ,,Pro Publico Bono” – 2002; • I nagroda w konkursie ,,Pro Publico Bono” – 2006; • Laur Gospodarności – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi – 2010; • Pamiątkowy medal z okazji 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich; • Odznaka honorowa ,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” – marszałek województwa 2012. W 1993r. ukazał się również pierwszy numer „Gazety Sołeckiej” – miesięcznika wydawanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Od 1993r. organizowana jest Krajowa Pielgrzymka Sołtysów Środowisk Wiejskich do Lichenia. Z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego powstał ustawa o funduszu sołeckim. Są to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectwa, które maja służyć poprawie życia jej mieszkańców. Jest członkiem: Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP,Rady Programowej „Archiwa Przełomu”.

Działalność na rzecz rozwoju samorządu.

W 1994r. Ireneusz Niewiarowski razem z samorządowcami utworzył Towarzystwo Samorządowe, które podejmuje inicjatywy związane z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i pobudzenia aktywności społecznej. Jego celem jest szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców. Towarzystwo Samorządowe organizuje od 1994 r. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjum, od 2000 r. Konkurs Nasza Europa dla uczniów szkól średnich województwa wielkopolskiego, Historyczne Konkursy Badawcze: Bohaterowie są wśród nas, Wybory samorządowe 1990 r. w mojej gminie, Stan wojenny w mojej miejscowości. W 2001 r. Towarzystwo Samorządowe stworzyło Fundusz Stypendialny, który służy pomocą finansową szczególnie zdolnym i aktywnym społecznie, ale niezamożnym uczniom i studentom.

Działalność na rzecz osób potrzebujących.

W 1996 r. z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego powstał Bank Żywności w Koninie. Od dnia powstania jest on jego prezesem. Jest to związek trzech stowarzyszeń: Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Stowarzyszenia Sołtysów (byłego województwa konińskiego), Towarzystwa Samorządowego. Jego misją jest zapobieganie marnotrawstwu żywności i wspieranie ludzi najbiedniejszych zdobytymi produktami spożywczymi i wyrównywanie szans życiowych dzieci z najbiedniejszych rodzin wiejskich poprzez organizowanie dla nich bezpłatnych wycieczek do miast oraz poprzez masowe korzystanie z pomocy wolontariuszy (w 2005 roku ponad 2.000 osób) wywieranie wpływu na wychowanie młodzieży i wyrabianie jej pro społecznych postaw i zachowań. Za sumienną i profesjonalną działalność organizacja była wielokrotnie nagradzana i honorowana. Bank żywności organizuje i kieruje akcją „Pogotowie Św. Mikołaja”. Jest ona prowadzona każdego roku w grudniu. Ma na celu zebranie różnych artykułów i produktów nadających się do włożenia do paczek przeznaczonych dla dzieci i dostarczonych do najbiedniejszych rodzin przed świętami Bożego Narodzenia. We wrześniu i w listopadzie Bank Żywności podejmuje akcję „Dzielimy się tym, co mamy”, która ma na celu pozyskanie na potrzeby osób biednych, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci oraz ośrodków opiekuńczych, znaczących ilości płodów rolnych w zamian za atrakcyjne bezpłatne wycieczki dla dzieci wiejskich. Celem kolejnej akcji „Powszechna zbiórka żywności w szkołach” jest przede wszystkim zgromadzenie dużej ilości artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczny stół dla rodzin i osób najuboższych żyjących w miastach i gminach naszego regionu. Zasadniczymi odbiorcami pozyskanej żywności są organizacje i placówki opiekujące się ludźmi pokrzywdzonymi przez los, a głównie dziećmi oraz same szkoły biorące udział w akcji.

Pasje i zainteresowania

Jedną z pasji Ireneusza Niewiarowskiego jest turystyka wysokogórska. W Tatrach zdobył między innymi Gerlach, Mięguszowiecki Szczyt, Mnicha, Rysy. Jego ulubioną trasą jest Orla Perć. Do życiowych sukcesów należy zaliczyć zdobycie Mont Blanc w 2008r. i Elbrusu w 2009r.. Drugą życiową pasją jest bieganie. Ireneusz Niewiarowski ma na swym koncie kilkanaście maratonów. Pierwszy przebiegł 27.04. 2003 r..Do najważniejszych zalicza ten w Pekinie i w Nowym Jorku. Wspólnie z innymi biegaczami założył Klub Biegacza „Aktywni” Konin w 2011 r.. Ma również swoją stronę internetową http://www.niewiarowski.pl/strona/

Znaczenie postaci

Ireneusz Niewiarowski od lat prowadzi aktywną działalność społeczną i polityczną. Szczególnie przysłużył się dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, polskiej wsi i samorządu terytorialnego. Zachęca również różne środowiska do współdziałania w zwalczaniu skutków ubóstwa. Współpracuje z wieloma organizacjami środowisk regionalnych, wiejskich, gospodarczych i samorządowych. Umiejętnie łączy działania dla dobra innych z pracą parlamentarzysty. Powstałe z jego inicjatywy organizacje na stałe wpisały się w krajobraz regionu i całego kraju. Nie zapomina też o swoich korzeniach. Od lat jest fundatorem Nagrody dla Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie. Odznaczony m.in. prestiżową statuetką Benedykta 2003 za wkład w Rozwój Ziemi Konińskiej i Wielkopolskiej. Laureat Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oscarem. Wyróżniony przez Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP za wkład w budowę samorządnej Polski.

Szczegółowe kalendarium

1968r. – ukończenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie

1972r. – ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie.

1974r. – ukończenie Technikum Ogrodniczego w Sochaczewie.

1980 r. (26.10.1980r.) – Zjazd „Solidarności” wiejskich w Gdańsku.

1980 r. ( 2.11.1980r.) – powołanie w Kłodawie Gminnego Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej.

1981r. – Współudział w tworzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Wiejskiej.

1981r. ( 14.12.1981r.) – Internowanie w stanie wojennym. Początek pobytu w Mielęcinie koło Włocławka.

1982r. ( 2.06.1982r. )– zwolnienie z internowania.

1988r. (1.10.1988r.)– ślub z Grażyną z domu Michlińską

1989 – 1990 – członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

1989 – 1992 – wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”.

1989 r. (4.06.1989r. )– pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce – wygrana w wyborach do Senatu.

1989r. (2.07.1989r.) – urodziny córki Aleksandry

1989-1991 – Senator I kadencji

1991r.( 8.02.1991r.) – urodziny córki Anny

1991r.(3.09.1991r. )– założenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

1991-1993- Poseł I kadencji

1991r. – pierwszy raz w ławach poselskich.

1992 – 1996 – Wiceprezes Stronnictwa Ludowo – Chrześcijańskiego.

1993r. – pierwsza Krajowa Pielgrzymka Sołtysów Środowisk Wiejskich do Lichenia.

1993r. – pierwszy numer „Gazety Sołeckiej”.

1994 r. ( 14.05.1994r.) – Założenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

1994r. – Założenie Towarzystwa Samorządowego.

1994r. – pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

1996r. – powstanie Banku Żywności w Koninie.

1996r. – Zainicjowanie akcji „Pogotowie św. Mikołaja”.

1997-2001 – Poseł III kadencji

1997-2002 – członek Stronnictwa Konserwatywno – Ludowego.

2000 r. – laureat nagrody im. Grzegorza Palki nazywanej Samorządowym Oskarem za działalność na rzecz samorządności i wspierania inicjatyw kulturalnych i charytatywnych.

2000r. – I edycja konkursu Nasza Europa.

2001-2005 – Poseł IV kadencji

2001r. – uruchomienie Funduszu Stypendialnego.

2003r. (27.04.2003r. )– pierwszy maraton.

2004r. – uhonorowanie prestiżową statuetka Benedykta za wkład w rozwój Ziemi Konińskiej.

2007-2011 – senator VII kadencji

2007r. – powrót do Senatu

2008r. – Zdobycie Mont Blanc

2009 r. – Zdobycie Elbrus

2009r. – Konkurs „Bohaterowie są wśród nas”

2011 – – senator VIII kadencji

2011r. – powołanie Klubu Biegacza „Aktywni” Konin.

2011r. – Konkurs „Stan wojenny w mojej miejscowości”.

2012r. – Uhonorowanie Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego.

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >