Jerzy Paluch

ur. 27 lipca 1946
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodwoskiej - Curie w Wągrowcu

Zdjęć: 15

Pochodzenie

Pan Jerzy Paluch urodził się 27 lipca 1946 roku w mieście Miejska Górka (powiat Rawicz), w szkole podstawowej, gdzie pracowali jego rodzice.

Rodzice, Wiktor i Antonina, byli nauczycielami, przybyli do Wągrowca w roku 1951 otrzymując od władz nakaz pracy – ojciec w Liceum Pedagogicznym, matka w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu.

Pan Jerzy ma żonę, córkę Joannę, syna Huberta i wnuczkę Biancę.

Dzieciństwo:

Dzieciństwo pan Jerzy wspomina bardzo dobrze: beztrosko i radośnie spędzone chwile z rodzicami, siostrą i gronem przyjaciół.
Rodzice podjęli decyzje o wcześniejszej edukacji pana Jerzego, gdy miał pięć lat.

Edukacja:

Zdobywanie wykształcenia pan Jerzy rozpoczął w 1952 roku, chodził do Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu. Ukończył 7 lat szkoły podstawowej.

Od 1959 roku uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Kolejnym etapem edukacji było ukończenie rocznej Państwowej Szkoły Technicznej Wodno-Melioracyjnej w Poznaniu. W 1964 roku podjął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, Wydział Rolny, Odział Melioracji Wodnych, uzyskując tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych w roku 1969. W latach 1971-1972 kontynuował naukę na Studiach Podyplomowych na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie wykonawstwa wodno–melioracyjnego otrzymał w 1979 roku.
Od tego roku do 2005 był rzeczoznawcą SITR-NOT ds. ochrony środowiska i rekultywacji. W roku 1988 uzyskał uprawienia zawodowe do sprawowania funkcji projektanta w budownictwie wodno–melioracyjnym, a w 1991 roku został biegłym wojewódzkim dla województwa pilskiego w zakresie melioracji i budownictwa wodnego.

W latach 1996-1997 ukończył kurs pedagogiczny dający kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół.

Praca zawodowa:

Pan Jerzy ma bardzo ciekawą historię swojej pracy. Od 1969 roku rozpoczął swoją przygodę z pracą w dorosłym życiu. W latach 1969-1972 został Inspektorem Wodnych Melioracji w Wągrowcu, zajmował tam stanowisko kierownika Sekcji Technicznych. Od 1972 do 1974 roku pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wągrowcu
objął tam stanowisko kierownika Działu Przygotowań Produkcji. W latach 1974-1975 był kierownikiem Działu Przygotowania Produkcji w Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Obornikach Wlkp. Od 1975 do 1979 pracował w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Pile jako Zastępca Dyrektora ds. Melioracji i Zaopatrzenia Wsi w Wodę. W roku 1979 został Zastępcą Dyrektora w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolniczych w Budzyniu i równocześnie kierownikiem Działu Inwestycji w Zjednoczeniu PPGR w Pile z siedzibą w Strzelcach.

W latach 1979-1987 został Głównym Specjalistą ds. Przygotowania Produkcji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wągrowcu.
W latach 1987-1988 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy był inspektorem ds. melioracji i ochrony środowiska. Następną pracą Pana Jerzego był Zakład Usług Technicznych i Inwestycyjnych w Wągrowcu ( Kierownik Referatu Rent i Emerytur ). Od 1995 roku mógł realizować się jako nauczyciel zawodu w Technikum Ochrony Środowiska, które było częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. do roku 2001.

W tym roku Pan Jerzy uległ wypadkowi i przeszedł na rentę. Od 2008 roku jest emerytem.

Badacz historii Wągrowca i okolic

W 2002 roku pan Jerzy zaczął realizować swoje marzenia związane z badaniem historii Wągrowca i okolic. Wszystkie swoje oszczędności przeznacza na badanie i wydanie książek i opracowań w których wyjaśnia zagadki związane z naszym regionem. Poszukuje zagadek i postaci historycznych dotąd nie zbadanych. Przybliżył postać wągrowieckich Bernardynów, ich zasługi dla Wągrowca i okolic. Jego badania dają odpowiedzi na zagadki przeszłości budowli sakralnych. Wykształcenie melioracyjne wykorzystał do opracowania nowej teorii o skrzyżowaniu rzek w Wągrowcu.

Odznaczenia, Nagrody i Wyróżnienia:


Za swoją prace zawodową i działalność literacką otrzymał wiele nagród:

1977 r. – Srebrna Odznaka Honorowa „ Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego ”
1978 r. – Brązowy Krzyż Zasługi
1982 r. – Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno -Melioracyjnych Naczelnej Organizacji Technicznej
1985 r. – Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie w latach 1998 i 1999
2000 – Medal przyznany w dniu 15.12.2000 r. z okazji 10-lecia przy Kongres Jubileuszowy UNII WIELKOPOLAN w Poznaniu
Nagroda Zarządu Powiatu Obornickiego – 2000 r.

Książki i Opracowania Naukowe:

2003 r. – „Powiat wągrowiecki wobec Powstania Styczniowego”
2004 r. – „Zagadka skrzyżowania rzek Wełny i Nielby w Wągrowcu”
2006 r. – „Wielkopolskie Spółki Wodne 1842-1918”
2010 r. – „Spółki wodne powiatu średzkiego w okresie zaboru pruskiego oraz w II Rzeczpospolitej”
2011 r. – „Joseph Zerboni di Sposetti (1766-1831)”
2012 r. – „Tajemnicze wgłębienia w ścianach kościołów farnych w Łeknie, Rogoźnie i Wągrowcu”
2013 r. – „Dziewiętnastowieczna regulacja rzeki Wełny” ( w: „WANGROVIECIANA STUDIA ET FONTES, t.l , Muzeum Regionalne w Wągrowcu )
2014 r. – „ Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej”
W latach 1998-1999 redagował miesięcznik „EKO-GŁOS” stanowiący dodatek do głosu Wągrowieckiego
Artykuły o tematyce historyczno – regionalnej, pisanych do lokalnych czasopism : gołanieckiego „Echa”, „Łekieńskich Wieści” i do „ Głosu Wągrowieckiego”
W 2004 r. udział w zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, Muzeum Regionalne w Wągrowcu
i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu „ Studium Wiedzy o Regionie – Powiecie Wągrowieckim”

Znaczenie postaci:

Pana Jerzego Palucha znają wszyscy mieszkańcy interesujący się nie odkrytą historią naszego miasta i regionu. Zapisuje się w dziejach naszego miasta jako badacz historii. który odkrywa zaskakujące fakty dotyczące ludzi, budowli i zjawisk przyrodniczych. Pan Jerzy potrafi zarazić swoja pasją odkrywcy wielu z nas, uczy i zachęca do odkrywania naszych małych rodzinnych historii, które budują naszą tożsamość Wielkopolan. Poszukuje zagadek i postaci historycznych dotąd nie zbadanych. Przybliżył postaci zakonu Bernardynów, ich zasług dla Wągrowca i okolic. Jego badania dają odpowiedzi na ślady przeszłości budowli sakralnych. Wykształcenie melioracyjne wykorzystał do opracowania nowej teorii o skrzyżowaniu rzek w Wągrowcu.


Kalendarium:

  • 1946 ― Narodziny bohatera

Źródła:

  • Miejska Górka

Zobacz też: