Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Dziad leśny Czemu moje wiersze w lesie rosną za wykrotem pod świerkiem w zako...”

Piotr Fałczyński

ur. 29 kwietnia 1952
zm.
Szkoła Podstawowa w Rososzycy

Piotr Fałczyński “Zastępca św. Mikołaja” (bajka)
Piotr Fałczyński recytuje swój ulubiony wiersz pt. “Nieistotny fakt”
Skrócony życiorys Piotra Fałczyńskiego przedstawiony przez uczestników CDEW
Uczniowie SP w Rososzycy recytują wiersze Piotra Fałczyńskiego
Aleksandra Kiełb-Szuwała, Piotra Fałczyńskiego przestrzenne wędrowanie
Andrzej Zaniewski, Proza Piotra Fałczyńskiego cz. 2
Andrzej Zaniewski, Za zakolem…Żurawie
Pies na niebie
Piotr Fałczyński “List do Olka”
Piotr Fałczyński, Dzięcioł trójpalczasty
Proza Piotra Fałczyńskiego; cześć 1
Tomasz Gruchot, Poezja potwierdzanych znaczeń (o wierszach Piotra Fałczyńskiego)
Zdzisława Mądrzak-Wasielewska “Z wód Ołoboku”
Zdjęć: 33
Filmów: 4
Dokumentów: 9

Piotr Fałczyński – poeta i prozaik

Pochodzenie

Piotr Fałczyński urodził się 29 kwietnia 1952 r. w Ołoboku koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ojciec poety, Józef, był młynarzem i właścicielem gospodarstwa rolnego. Matka, Janina, z domu Taczała, pochodziła z miejscowości Wilkowyja koło Jarocina, była gospodynią domową, dzięki czemu mogła wiele uwagi poświęcić dzieciom, a szczególnie ich nauce. W wieku 38 lat poeta ożenił się z Barbarą Kozłowską (wnuczką Aleksandra Brodowskiego – ostatniego właściciela majątku w Psarach). Ma dwie córki i wnuka. Starsza, Katarzyna, mieszka wraz z mężem i synem Olkiem w Londynie. Młodsza, Dorota, studiuje na UAM w Kaliszu edukację wczesnoszkolną z językiem angielskim. Piotr Fałczyński ma jedną siostrę – Hannę Ziemiańską, również mieszkającą wraz z rodziną w Ołoboku.

Poeta pochodzi z rodziny z literackimi aspiracjami. Pierwszą nauczycielką stylu, była jego mama, która niezmiennie kazała mu poprawiać wszystkie wypracowania. Jej wysiłki nie poszły na marne. Wkrótce polonista delikatnie dał do zrozumienia matce przyszłego poety, iż doskonale zdaje sobie sprawę, że pomaga ona synowi w pisaniu zadań domowych. Zauważył jednak też plusy takiego stanu rzeczy. Stwierdził, że młody Piotrek dzięki temu doskonali swoje uzdolnienia pisarskie i przejmuje od matki „lekki styl”. Oprócz pana Piotra pisarstwem zajmował się także jego kuzyn. Podobne predyspozycje można zauważyć u jego młodszej córki, jak również u siostrzenic twórcy z Ołoboku: Honoraty i Klaudii Ziemiańskich, które nie tylko są uzdolnione literacko, ale żywo interesują się poczynaniami wujka i wspierają jego pisarską działalność.

W dzieciństwie Piotr Fałczyński lubił czytać przede wszystkim utwory pisane prozą, legendy i opowiadania. Jego ulubionymi utworami z dzieciństwa były powieści podróżniczo-przygodowe Alfreda Szklarskiego opowiadające o przygodach Tomka Wilmowskiego oraz książki dla dzieci autorstwa Asrtid Lingredn, m. in. “Dzieci z Bullerbyn”, “Ronja, córka zbójnika”, “Pippi”. Jego ulubionym poetą od najmłodszych lat był Adam Mickiewicz. We wczesnym dzieciństwie uwielbiał słuchać czytanych przez ciocię, lekarkę Franciszkę Taczalankę, ballad polskiego wieszcza, a gdy nauczył się czytać, krewna podarowała mu tomik “Ballad i romansów”. Utwory te wywarły na pisarzu ogromne wrażenie. Ślady fascynacji mickiewiczowskimi balladami można dostrzec, czytając jego opowiadania. Występuje w nich podobny do romantycznych ballad klimat, często przesycony tajemniczością i niezwykłością, oprócz tego w utworach pisarza z Ołoboku można dojrzeć ludową moralność i poszanowanie tradycji, jak również odwołanie do istniejącego w świadomości prostych ludzi przekonania o nadrzędności boskiej sprawiedliwości.

Edukacja

Piotr Fałczyński ukończył siedem klas w Szkole Podstawowej w Ołoboku. Jego pierwszym nauczycielem języka polskiego był kierownik szkoły – Mieczysław Zapłata. Nauka przyszłemu poecie nigdy nie sprawiała kłopotów, miał dobre oceny. Był jednak bardzo żywym dzieckiem, dlatego wielokrotnie miał kłopoty z zachowaniem. Ponieważ w dzieciństwie był bardzo otyły i dzieci przezywały go „Bekonkiem”, postanowił coś zmienić w swoim życiu i zaczął uprawiać biegi. Wkrótce okazało się, że sport to jego pasja. Nie tylko schudł, ale zaczął osiągać rewelacyjne wyniki, również w testach wydolnościowych. Często reprezentował szkołę w zawodach sportowych. Jako młody chłopak pragnął swoje życie związać właśnie ze sportem.

Klasę ósmą Fałczyński ukończył w ostrowskiej podstawówce. Tu spotkał niezwykłą osobę, która stanowiła dla niego autoryt. Była to jego wychowawczyni i jednocześnie nauczycielka języka polskiego – mgr Maria Ziółkowska. Zachęcała go, aby rozwijał talent literacki, udzielała mu wskazówek, szlifowała językową stronę wypowiedzi pisemnych. Polonistka sugerowała mu, aby poszedł do liceum ogólnokształcącego. Niestety nie posłuchał dobrej rady. Zdał egzaminy do cieszącego się w tym czasie renomą Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp. Dostał się tam bez problemu dzięki pracy na temat Reymonta. W szkole średniej zdobył zawód technika-mechanika. W technikum polskiego uczył go wyjątkowo wymagający nauczyciel. Kiedy dla innych uczniów lekcje z profesorem były horrorem, panu Piotrowi nie sprawiały żadnego problemu. Wychowanie fizyczne i język polski od zawsze były ulubionymi przedmiotami przyszłego poety. W ostatniej klasie nieopacznie zdradził się przed kolegami, że marzy, aby dostać się na polonistykę na UAM w Poznaniu. Kiedy dowiedział się o tym surowy polonista, urządził mu scenę przy całej klasie, jednoznacznie stwierdzając, że po pięciu latach nauki, będzie pracował w bibliotece albo, co gorsza, tak jak on będzie „użerał się z bachorami”. Słowa nauczyciela zniechęciły Fałczyńskiego do podjęcia odpowiadających jego zainteresowaniom i naturze studiów humanistycznych i ostatecznie po maturze zdał egzaminy na Politechnikę Poznańską. Podczas studiów ponownie z powodzeniem łączył naukę z uprawianiem sportu, grał w drugoligowej poznańskiej drużynie hokejowej, trenującej na lodowisku Bogdanka. Niestety podczas badań, będących wynikiem poważnego urazu głowy, którego doznał podczas treningu, odkryto u niego wadę serca, która raz na zawsze pogrzebała jego marzenia o karierze sportowej. Pomimo dobrych wyników w nauce i zdanych egzaminów pan Piotr czuł, że przedmioty techniczne nie są tym, czym chce się zajmować. Kontuzja i konieczność rezygnacji z nieźle zapowiadającej się kariery sportowej przeważyły szalę. Zrezygnował z dalszej nauki w Poznaniu. Po powrocie do rodzinnej miejscowości, pracował na różnych stanowiskach, jako: technolog, listonosz, magazynier, ochroniarz. Nadal lubił uprawiać sport, ale robił to już tylko dla przyjemności. Przez kilka lat grał w piłkę nożną w miejscowej drużynie LZS Prosna Ołobok. Obecnie przebywa na rencie.

Pan Piotr jest typem samotnika, człowiekiem skromnym, refleksyjnym. Uwielbia spacerować po lesie, jest zapalonym grzybiarzem. O jego grzybowych znaleziskach pisano nawet w lokalnej prasie. Bardzo lubi jeździć na rowerze i uprawiać sporty zimowe – jazdę na łyżwach i na nartach. Przez lata uprawiał lekką atletykę i piłkę nożną. Pisarz z Ołoboku z zamiłowania jest ornitologiem, posiada ogromną wiedzę na temat ptaków. Interesuje się przyrodą i meteorologią. Od 1978 r. codziennie krótko zapisuje w notesie, jaka w danym dniu była pogoda. Piotr Fałczyński ma wiele zainteresowań, to prawdziwy pasjonata, który do wszystkiego, co robi, podchodzi z sercem.

Twórczość literacka

Piotr Fałczyński to obecnie najbardziej utalentowany poeta oraz prozaik mieszkający i tworzący w gminie Sieroszewice. Pomimo tego, iż w młodości zdecydowanie przedkładał dzieła pisane prozą nad wierszowane, swoje pierwszy utwory napisał właśnie wierszem, miał wtedy siedem lat. Trzy krótkie liryki powstały jako wynik oczarowania sową, którą ciekawski chłopiec zobaczył w stodole. Pisarz do dziś pamięta teksty napisane na cześć pięknego ptaka. Spotkanie z sową zaowocowało fascynacją ptakami.

Twórca z ołobockiej wsi od lat młodzieńczych lubił opisywać swoje przeżycia. Przelewanie na papier myśli sprawiało mu przyjemność, ale własnych utworów nigdzie nie publikował. Kilka razy korciło go, aby wysłać swe dzieła na konkurs literacki organizowany przez gazetę dla młodzieży „Na Przełaj”. Nie miał jednak wystarczającej śmiałości, aby się na to odważyć. Powstałe pod wpływem natchnienia, emocji, silnych wzruszeń utwory pan Fałczyński zapisuje pierwotnie w specjalnym zeszycie, a następnie wielokrotnie je poprawia. Kiedy udaje mu się uzyskać zadowalającą formę, zapisuje teksty w „czystopisie”. W przepisywaniu wierszy na komputerze pomaga mu młodsza córka.

Jako twórca Piotr Fałczyński debiutował stosunkowo późno, bo w 2001 r. w konkursie ogłoszonym przez gazetę „Echo Kalisza” na wiersz gwiazdkowy dla dziecka, zdobywając w nim pierwszą nagrodę. Poeta z Ołoboku miał wówczas 49 lat. Uznanie jury zmobilizowało go do dalszego pisania. Teksty jego autorstwa były publikowane w lokalnej i ogólnopolskiej prasie oraz w ponad osiemdziesięciu antologiach. Pierwszą samodzielną książką Piotra Fałczyńskiego był wydany w 2008 r. zbiór wierszy pt. “Nieistotny fakt”. Rok później, w 2009 r., ukazał się kolejny tomik poezji pt. “Niedyskrecja czasu”. W 2012 r. wydał zbiór opowiadań pt. “Zakole”. W 2014 r. została wydana książka autora z Ołoboku nosząca tytuł “Więcej niż nic”. Jego utwory można odnaleźć również w antologii “Słowa na miedzy przysiadły. Antologia poetów wsi”, która zdobyła I nagrodę Fundacji na rzecz Rozwoju Rolnictwa. Przekłady erotyków Piotra Fałczyńskiego ukazały się w Serbii, Chorwacji i Słowenii.

Mieszkaniec Ołoboku to ceniony przez ogólnopolskich krytyków literackich i recenzentów twórca. Recenzentami jego utworów byli m. in. Andrzej Zaniewski (“Proza Fałczyńskiego” oraz “Za zakolem… Żurawie”), Tomasz Gruchot (“Poezja potwierdzanych znaczeń. O wierszach Piotra Fałczyńskiego”), Aleksandra Kiełb-Szuwała (“Piotra Fałczyńskiego przestrzenne wędrowanie”).

Od czasu swojego debiutu w 2001 r. był wielokrotnie nagradzany jako poeta i prozaik. Jest laureatem 94 ogólnopolskich konkursów literackich. 7 października 2012 r. podczas uroczystości mających miejsce w Pałacu Rodu Lipskich w Lewkowie otrzymał prestiżową Nagrodę Starosty Ostrowskiego “Laury Kultury” za całokształt osiągnięć literackich. Obecnie największym marzeniem Piotra Fałczyńskiego jest przyjęcie w poczet twórców zrzeszonych w Związku Literatów Polskich.

Osobiście dla twórcy najważniejszym utworem jest wiersz “Nieistotny fakt”. Będący jednocześnie tytułem tomu poezji. Jest to wiersz napisany pod wpływem wzruszenia, jakiego doznał poeta po przeczytaniu artykułu opublikowanego w „Panoramie Ostrowskiej”, opisującego tragedię jedenastoletniej dziewczynki, mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego, która pewnego pięknego, letniego popołudnia poświęciła życie ratując młodszego kolegę, który topił się w zalewie w Kobylej Górze. Dziewczynka uratowała chłopca, sama jednak utonęła. Wcześniej, przed wyjazdem prosiła tatę, aby ten nauczył ją pływać. Ojciec nie zdążył jednak tego uczynić. W dniu wypadku miało też miejsce niezwykłe zdarzenie meteorologiczne. W słoneczny, bezchmurny dzień jeden potężny grzmot rozległ się nad okolicą. Te wszystkie wydarzenia w poetycki sposób przedstawił Piotr Fałczyński. Liryk ten jest dla twórcy czymś wyjątkowym, do dziś autor wzrusza się czytając go.

Natomiast najbardziej cenionymi przez krytyków literackich utworami ołobockiego literata są dwa wiersze: “List do Olka” – utwór poświęcony wnukowi oraz utwór “Dzięcioł trójpalczasty”.

Nagrody

Piotr Fałczyński jest utytułowanym poetą i prozaikiem, jest zdobywcą nagród i wyróżnień w 94 konkursach literackich. Mieszkaniec Ołoboku to między innymi:

– laureat konkursów literackich:

• “Opowiadanie o tematyce fantastycznej” – Ostrów Wlkp. 2001,

• “Piórem o mieście” – Kalisz 2007,

• “Wiosenne igraszki poeci piszą fraszki” – Ostrów Wlkp. 2009,

– laureat konkursu wydawnictwa Zysk i S-ka “Pewnego razu w Wielkopolsce” – Poznań 2004,

– laureat konkursu “Wielkopolska pisze dzieciom” – Poznań 2003,

– laureat wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich :

• “O ludzką twarz człowieka” – Krośnice 2005, 2009, 2010,

• “Starosądecki witraż” – Stary Sącz 2006,

• “O laur Sądecczyzny” – Nowy Sącz 2008,

• “Tylko słyszę sercem” – Tarnowskie Góry 2008,

• “Przyjaźń rodzi miłość na pustyni samotności” – Turek 2009,

• “Pamięć i tożsamość” – Białystok 2009,

• w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka w Krasocinie,

• w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Laur Dziewina w Żarach w 2014 r.,

• za wiersz “Mail do wnuka” w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Królewski Laur Wschowy. Edycja 2014.

– zdobywca nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich:

• I miejsce w XI Mazowieckim Konkursie Małej Formy Literackiej,

• I nagroda za wiersz “Jesienne drzewo” w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt.” Las – moja miłość” – Białowieża,

• I miejsce w XIII Konkursie Literackim pt. “Moje wakacje” w Nowej Soli za utwór “Idol”,

• nagroda w IX Konkursie Literackim im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Policach,

• nagroda w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Srebrny Liść Chmielu w Boguszowie-Gorcach,

• II miejsce w konkursie “Chleba smak” – Ostrów Wlkp. 2005 i 2007,

• II miejsce w konkursie “Zabrzańska wiosna poetycka” – Zabrze 2009,

• I nagroda w kategorii prozy za opowiadanie “Złamana gałąź” w ramach XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “O szczyptę soli” w Nowej Soli w 2011 r. oraz nagrodę główną za utwór “Zakole” podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “O szczyptę soli” w 2012 r. ,

• I nagroda w kategorii prozy za opowiadanie “Anioł” w konkursie „Największa miłość rodzi się w codzienności. Opowieść o mojej rodzinie” – Nowy Sącz,

• nagroda główna w IX Ogólnopolskim i Polonijnym Turnieju Poetyckim o Srebrne Pióro Prezydenta Miasta Mielca Janusza Chodorowskiego w 2013 r.,

• I miejsce w kategorii ogólnej w IX Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi organizowanym w 2014 r. w Pułtusku,

• II nagroda w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Jakubika w Świeciu nad Wisłą w 2014 r.,

• II nagroda w XV Czerwcowym Konkursie Jednego Wiersza w Łomży – 2014 r.,

• III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Sebyły w Kłobucku w 2014 r.,

• II miejsce w XVI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „O Wstęgę Orzyca” w Makowie Mazowieckim,

• zdobywca pierwszej nagrody – Złotego Lubańskiego Pióra w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim “O czym szepczą bazaltowe skały” w 2009 za wiersz pt. “Dzięcioł trójpalczasty” oraz trzeciego miejsca w roku 2013 za wiersz pt. “Pies na niebie”.

• siedmiokrotny laureat i dwukrotny zwycięzca (w 2004 i 2007) konkursu literackiego “Walentynkowy wiersz miłosny” – Ostrów Wlkp.,

• trzykrotny laureat (w 2003, 2006, 2009 r.) Turnieju Jednego Wiersza – Ostrów Wlkp.

Twórca szczególnie dumny jest z nagród otrzymywanych w konkursach, na które wpływały wiersze nie tylko z całej Polski, ale i ośrodków polonijnych. Należy do nich nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Herb Grodu Miasta Chrzanowa w 2013 r. Na konkurs ten wpłynęło 231 zestawów wierszy z całego kraju, a nawet z USA, Niemiec, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Konkurs w Chrzanowie ciszy się od lat niesłabnącą popularnością i wyszedł daleko poza granice naszej ojczyzny, stając się międzynarodową imprezą kulturalną. Właśnie w tym prestiżowym konkursie najwyżej w kategorii ogólnej oceniono zestaw wierszy nadesłany przez twórcę z Ołoboku. Utwory te poruszają bardzo aktualne i bolesne problemy Polaków, wybierających podróż za chlebem do obcych krajów. W wierszu pt. “Serce” można przeczytać następujące słowa: „Piotrek odleciał, gdy ptaki wracały, rzucił m-2, starego fiata, dwa etaty, wije gniazdo w Londynie. Tylko głupi pies wabiący się Serce wyje w jakimś kącie, za stary żeby lecieć, zbyt ludzki by uśpić”. Natomiast w wierszu “List do Olka” we wzruszający sposób poeta wyraził własną tęsknotę za mieszkającym w Londynie wnukiem.

O pisarstwie pana Piotra Fałczyńskiego wielokrotnie rozpisywały się gazety, szczególnie gdy zdobywał nagrody w konkursach ogólnopolskich. Kilkakrotnie pisarz udzielał wywiadu dla stacji telewizyjnych, m. in. Telewizji Polskiej, Polsatu, Telewizji Wrocław, Telewizji i Radia Katowice. Natomiast ostrowska poetka, Zdzisława Mądrzak-Wasielewska, napisała wiersz poświęcony Fałczyńskiemu zatytułowany “Z wód Ołoboku” .

Działalność kulturalna

Pan Piotr Fałczyński razem z wójtem Czesławem Berkowskim jest inicjatorem odbywającego się na terenie Gminy Sieroszewice Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego. Poza tym wielokrotnie pełnił funkcję jurora w gminnych konkursach recytatorskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach. Ponadto twórca kilkakrotnie dzielił się swą wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum, podczas spotkań autorskich. Poeta wziął także udział w spotkaniu z uczestnikami projektu CDEW ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy.

[Materiał filmowy ze spotkania Piotra Fałczyńskiego z uczestnikami projektu CDEW: cześć 1, cześć 2, cześć 3, cześć 4]

Znaczenie postaci

Piotr Fałczyński to nagradzany w wielu konkursach literackich poeta i prozaik, przekłady jego wierszy ukazały się w Serbii, Chorwacji i Słowenii. Jest to twórca sercem związany z Wielkopolską, piękno jej krajobrazu, umiłowanie przyrody oraz tradycyjne dla tego regionu wartości rodzinne mają odbicie w jego twórczości. Z tego powodu proza ołobockiego pisarza była wielokrotnie porównywana do twórczości Władysława Reymonta czy Wiesława Myśliwskiego. Wiceprezes Związku Literatów Polskich, Andrzej Zaniewski, stwierdził, że autora „Zakola” charakteryzuje znakomity warsztat pisarski i naturalny, autentyczny talent pisarski. Również wiersze tego twórcy były chwalone przez czołowych polskich krytyków. Karol Maliszewski określił jego poezję jako „czystą lirykę w starym stylu”. Piotr Fałczyński to człowiek z pasją, o szerokim wachlarzu zainteresowań. Może być wzorem dla innych. Jego życiowa postawa budzi szacunek. Jest on żywym dowodem na to, że człowiek może realizować się przez całe życie, bez względu na wiek.

Bibliografia podmiotowa:

Fałczyński Piotr, Grzybobranie, [w:] Tylko słyszę sercem, Wydawnictwo: Towarzystwo Salezjańskie, Tarnowskie Góry 2008.

Fałczyński Piotr, Niedyskrecja czasu, Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, wyd. I, ISBN: 978-83-61530-16-9, Ostrów Wielkopolski 2009.

Fałczyński Piotr, Nieistotny fakt, Wydawca: Firma Usługowo-Artystyczna SOL, ISBN: 978-83-929004-4-3, Sieroszewice 2008.

Fałczyński Piotr, Więcej niż nic, Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ISBN: 978-83-205-5581-3, Warszawa 2014.

Fałczyński Piotr, Zbiór wierszy, [w:] A duch wieje kędy chce. Almanach poezji religijnej, pod red. Mariana Stanisława Hermaszewskiego, Pracownia Poligraficzna Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2006.

Fałczyński Piotr, Zakole, Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ISBN: 978-83-205-5504-2,

Warszawa 2012.

Bibliografia przedmiotowa:

Andrzej Zaniewski, Proza Fałczyńskiego, [w:] Fałczyński Piotr, Zakole, Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ISBN: 978-83-205-5504-2, Warszawa 2012, s. 228-231.

Andrzej Zaniewski, Za zakolem… Żurawie, [w:] Fałczyński Piotr, Więcej niż nic, Wydawnictwo: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ISBN: 978-83-205-5581-3, Warszawa 2014, s. 5-9.

Tomasz Gruchot, Poezja potwierdzanych znaczeń. O wierszach Piotra Fałczyńskiego, [w:] Fałczyński Piotr, Niedyskrecja czasu, Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, wyd. I, ISBN: 978-83-61530-16-9, Ostrów Wielkopolski 2009, s. 84-85.

Aleksandra Kiełb-Szuwała, Piotra Fałczyńskiego przestrzenne wędrowanie, [w:] Fałczyński Piotr, Nieistotny fakt, Wydawca: Firma Usługowo-Artystyczna SOL, ISBN: 978-83-929004-4-3, Sieroszewice 2008, s. 5-10.

Bibliografia przedmiotowa w czasopismach:

Domi, Grzybowy gigant, „Nasz Rynek” 2008, nr 37.

Ekr, Poetycki wieczorek, „Gazeta Ostrowska” 2008, 49.

Jan, Jak powstaje poezja. Piotr Fałczyński gościnnie, „Kurier Ostrowski” 2012, nr 5.

Jan, Poeta z naręczem sukcesów, „Kurier Ostrowski” 2011, nr 100.

Mak, „Nieistotny fakt…” w Ołoboku. Debiut książkowy Piotra Fałczyńskiego, „Kurier Ostrowki” 2008, nr 97, s. 3.

Matuszczak Barbara, Wśród legend, snów i niedopowiedzeń. Literacki szlak Piotra Fałczyńskiego, „Fakty” 2012, nr 31, s. 4.

Red. d., Jubileuszowy tomik wierszy, „Nasz Rynek” 2008, nr 44.

RW, Ale dynia, „Fakty Ostrowskie” 2012, nr 40.

RW, Takie prawdziwki, „Gazeta Ostrowska” 2007, nr 29, s. 18.

Weiss Renata, Strofy znad Ołoboku, „Gazeta Ostrowska” 2013, nr 30, s. 18.

Winiecka Karolina, „Kurier Ostrowski” 2012, z dn. 15.10.2012, s. 8.

Linki:

http://merlin.pl/Zakole_Piotr-Falczynski/browse/product/1,1035225.html#fullinfo

http://www.biblioteka-ostrow.pl/OBIBLIOTECE/WYDAWNICTWABIBLIOTEKI/NIEDYSKRECJACZASUPIOTRFA%C5%81CZY%C5%83SKI/tabid/117/language/pl-PL/Default.aspx

http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=83

http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=872

http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=763

http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=1718

http://www.sieroszewice.pl/index.php?id=1&n_id=2021

http://migielicz.pl/piotr-falczynski-ii-miejsce-w-konkursie-gok-u-w-wysocku-wielkim-na-fraszke/

http://www.mbp-lomza.pl/czerwcowy-konkurs-jednego-wiersza-2014-rozstrzygniety/

http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/2754

http://wacburyla.plio.pl/article/gratulacje-dla-zwyciezcow-xiii-konkursu-66.html

http://www.sadeczanin.info/kosciol-i-religia,10/piotr-falczynski-zwyciezca-konkursu-literackiego-o-sobie,35023#.VL-nznvpfIU

http://www.sadeczanin.info/kosciol-i-religia,10/piotr-falczynski-zwyciezca-konkursu-literackiego-o-sobie,35023

http://www.sadeczanin.info/kosciol-i-religia,10/piotr-falczynski-zwyciezca-konkursu-literackiego-o-sobie,35023#.VKLqwv_ABg

http://www.moksir.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,4,show,1057

http://krosnice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=13&subsub=16&menu=20&dzialy=20&akcja=artykul&artykul=309&schemat=1

http://www.luban24.pl/index.php?topic=1453.0

http://www.luban24.pl/index.php?topic=8273.0

http://migielicz.pl/xvi-konkurs-literacki-o-szczypte-soli-rozstrzygniety/

http://www.powiat-makowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=327&subsub=0&menu=134&artykul=2985&akcja=artykul&prywatnosc=tak

http://www.promocja.mielec.pl/index.php?page=aktualnosc&id=317

http://www.ostrow24.tv/news/52166-senior-festiwal.html

http://www.mbp-lomza.pl/czerwcowy-konkurs-jednego-wiersza-2014-rozstrzygniety


Kalendarium:

 • 1952 ― Narodziny bohatera
 • 1990 ― Ślub
 • 2001 ― Debiut literacki
 • 2008 ― Wydanie pierwszej ksi...

Cytaty:

 • „Dziad leśny Czemu moje...”

Źródła:

 • Piotr Fałczyński, Anio...
 • Strofy znad Ołoboku
 • Wśród snów, legend i n...
 • XXVII Ogólnopolskiego ...

Zobacz też:

 • > Kobyla Góra
 • > Ostrów Wielkopolski
 • > Ołobok
 • > Uniwersytet im. Adama ...