Kopalnia węgla brunatnego a gwałtowne zmiany we współczesnym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym okolic Kleczewa – LO w ZSOiTw Kleczewie

Pracę w projekcie rozpoczęliśmy w październiku od wyboru tematu projektu. Grupa projektowa złożona jest z ośmiu osób: uczniów z klas pierwszych i drugich. Uczniowie pochodzą z terenu gminy Kleczew- albo z samego Kleczewa i najbliższych okolic, albo z Budzisławia Kościelnego. Są to tereny bardzo blisko położone odkrywki węgla brunatnego KWB Konin. Kopalnia węgla brunatnego jest kopalnią odkrywkową, drastycznie zmienia wygląd krajobrazu zarówno przyrodniczego jak i powoduje zmiany w krajobrazie kulturowym, stąd taki wybór tematu:

Kopalnia węgla brunatnego a gwałtowne zmiany we współczesnym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym okolic Kleczewa.

Skład zespołu:

Mikołaj Mirecki- uczeń klasy drugiej LO
Weronika Dranikowska-uczennica klasy drugiej LO
Marika Puchalska-uczennica klasy drugiej LO
Piotr Fedorowicz- uczeń klasy drugiej LO
Martyna Michnik-uczennica klasy pierwszej LO
Dominika Stolarska-uczennica klasy pierwszej LO
Kornelia Michalak-uczennica klasy pierwszej LO
Piotr Kosiński-uczeń klasy pierwszej LO

Zajęcia rozpoczęliśmy od wyjaśnienia, na czym polega czytanie krajobrazu kulturowego oraz  jakie są interesujące obiekty związane z przeszłością i działalnością kopalni na naszym terenie. Przygotowaliśmy się do wywiadu z burmistrzem Kleczewa-  opracowaliśmy  pytania dotyczące zmian krajobrazu gminy i okolic. Wywiad odbył się 2 grudnia 2019 roku, przeprowadzili go Mikołaj Mirecki, Marika Puchalska oraz Martyna Michnik. Relację z wywiadu w formie artykułu na platformę napisał Mikołaj Mirecki. Kolejne zajęcia poświęcone były tradycjom górniczym : sporządziliśmy listę obiektów związanych z tradycjami górniczymi, szukaliśmy informacji nt. gwary, obyczajów oraz obrzędów. Artykuł na platformę ,,Karczmy piwne czyli spotkania gwarków” napisała Weronika Dranikowska.  12 grudnia 2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Okręgowego w Koninie- zwiedzaliśmy ekspozycję dotyczącej górnictwa regionu konińskiego oraz skansen górniczy i  ekspozycję słonia leśnego- kości znalezionych na terenie odkrywki Jóźwin-zbieraliśmy materiały związane z tematyką projektu. Kolejne zajęcia to zbieranie informacji na temat historii kopalni i jej skutków. Artykuł na platformę ,,Historia kopalni w okolicach Kleczewa” napisała Weronika Dranikowska. Kolejne zajęcia poświęcone były pomnikom: Co chcemy ocalić od zapomnienia? Analiza pomników stojących przy siedzibie KWB w Kleczewie -wykonanie opisu pomników -zbieranie informacji na ich temat (co przedstawiają, kiedy powstały, jakie jest znaczenie symboli). Artykuł na platformę ,,Pomnik św. Barbary” napisał Mikołaj Mirecki. Zmiany krajobrazu przyrodniczego udokumentowaliśmy poprzez wyjazd wokół odkrywki i wykonanie zdjęć terenu. Natomiast artykuł na temat zmiany rzeźby terenu napisał Piotr Kosiński, o rekultywacji terenów pokopalnianych Martyna Michnik. Przygotowywaliśmy się również do przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami okolicznych terenów bezpośrednio  przy odkrywce. Wywiad z mieszkańcami Gogoliny uczniowie przeprowadzili 11 marca i relacje z niego opisała na platformie Marika Puchalska. Dwa pozostałe wywiady uczniowie wykonali w formie zdalnej- Piotr Fedorowicz napisał artykuł ,,Wywiad środowiskowy  z p. Bogdanem Siwińskim- emerytowanym górnikiem” ,      a Dominika Stolarska opisała wywiad z p. Bożeną Stolarską. 11marca 2020 roku byliśmy również w Urzędzie Gminy Wilczyn i przeprowadziliśmy wywiad z wójtem p. Grzegorzem Skowrońskim oraz przedstawicielem Eko-Przyjezierza p. Józefem Drzazgowskim. Wywiady te poświęcone były głównie zmianom przyrodniczym- wpływie kopalni na stosunki wodne- jeziora Wilczyńskiego. Relację z tych wywiadów napisali: Mikołaj Mirecki oraz Kornelia Michalak. Od 12 marca  uczniowie pracowali zdalnie: wszystkie opracowania naszych działań projektowych wykonywali w swoich domach- artykuły, które zostały umieszczone na platformie były wynikiem ich pracy zdalnej. Piotr Fedorowicz napisał artykuł na temat zmian przyrodniczych jako relację z wywiadu z Przewodniczącą Zespołu ds Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego- p. Marzeną Fedorowicz.

Dwoje uczniów naszej grupy  brało również udział w konkursie Dekameron. Naszą grupę projektową reprezentowali: Weronika Dranikowska i Mikołaj Mirecki. Weronika przelała na papier opowieść: „Czy górnik może zostać odkrywcą?”. Skupiła się bowiem na odnalezieniu kości słonia leśnego w 1984 roku. Mikołaj natomiast opisał nietuzinkowe wydarzenie z 1971 roku, kiedy przez Jezioro Gosławskie przeprawiono 342-tonową koparkę węgla brunatnego i napisał: ,,Opowieść  o wodnej przeprawie metalowego kolosa” i zdobył w tym konkursie zaszczytne miejsce trzecie. Artykuł na platformę o koparce jako eksponacie muzealnym napisała również Marika Puchalska.

W formie zdalnej uczniowie przygotowywali również prezentację podsumowującą projekt.

Szczególnie zaangażowani byli w jej przygotowanie byli: Weronika Dranikowska , Marika Puchalska oraz Mikołaj Mirecki.

Prezentacja przygotowana na zakończenie II edycji projektu

Bibliografia

Izabela Bobrowska ,,Konin jak Colorado. Zapomniana podróż Ryszarda Kapuścińskiego”
Zygmunt Kowalczykiewicz ,,Okruchy kopalnianego czasu” Konin 1997
Ewa Galatkiewicz ,,WYIMKI. Kronika 65-lecia Kopalni Węgla Brunatnego Konin”
Zygmunt Kowalczykiewicz ,,Zaczęło się w Brzeźnie. Dzieje Kopalni Węgla brunatnego ,,Konin” 1945-1995”

Netgrafia

https://www.youtube.com/watch?v=E5lv_onvXAQ
http://www.gg.kwbkonin.pl/?p=14059
http://www.gg.kwbkonin.pl/?p=14457
www.geoportal.gov.pl
http://history-of-mining.pwr.wroc.pl/old/attachments/article/20/07GoreckiSermet-Tradycje_karczmy_piwnej.pdf
https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/karczma-piwna-tak-bawia-sie-tylko-gornicy-2bph
https://www.pb.pl/tlumaczymy-barborkowe-tradycje-814625
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Brunatnego_Konin
http://www.kwbkonin.pl/index.php/odkrywki-2/
https://konin.naszemiasto.pl/kleczew-na-terenach-pokopalnianych-powstaje-park-rozrywki/ar/c3-1531191
http://www.kwbkonin.pl/
http://www.kleczew.pl/