„Zabytkowe założenia ogrodowe na terenie powiatu nowotomyskiego na wybranych przykładach” – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

Celem naszego projektu była analiza założeń ogrodowych na terenie powiatu nowotomyskiego, która pozwoliła nam pogłębić wiedzę na temat historii miejsc, które znajdują się w naszym bliskim sąsiedztwie. Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad analizą założeń w powiecie nowotomyskim. Naszym końcowym etapem jest utworzona mapa wirtualna, która pomoże również Wam odwiedzić te miejsca. Wykorzystaliśmy do tego aplikację Genially, poniżej udostępniamy link i życzymy udanej podróży!

W ramach projektu, przede wszystkim kładliśmy nacisk na umiejętność zdobywania i poszukiwania wiedzy o obiektach, czy miejscach historycznych jakimi są założenia zabytkowe. Miejsca kulturowe, w poszczególnych miejscowościach, zachowane są w różnym stanie, dlatego też rozwijaliśmy umiejętność jaką jest ocenianie, polegające nie tylko na wystawieniu oceny, ale też na uargumentowaniu jej.

Temat projektu jest bardzo obszerny, w związku z czym praca nad nim wymagała dużego wysiłku. Pierwszy etap polegał na zapoznaniu się z wszystkim założeniami zabytkowymi, czyli przeanalizowanie różnych publikacji, czy w formie papierowej czy też online. W kolejnym etapie, na spotkaniach zespołu, analizowano dotychczasowo zebrany materiał. Następnie, w ramach wyjazdów, oceniono stan zachowania poszczególnych obiektów i parków. W końcowym etapie zestawiono informacje o założeniach, te które przedstawiały wygląd pierwotny z tymi, które doczekały czasów obecnych.

W wyniku realizacji projektu uczniowie wzmocnili dotychczasowe i nabyli nowe kompetencje takie jak: 

– kompetencje informatyczne,
– inicjatywność i przedsiębiorczość,
– świadomość i ekspresja kulturalna,
– kompetencje społeczne.

Uczniowie, którzy tworzyli ten zespół projektowy, uczęszczają do jednej klasy. Jest to bardzo znaczące i przydatne, ponieważ znają się nawzajem i znają swoje możliwości. Wspólny projekt pozwolił na to, że uczniowie poznali się jeszcze lepiej, mogą na sobie polegać w różnych sytuacjach. Połączenie ich zdolności spowodowało pobudzenie w nich kreatywności, co jest lada wyzwaniem w tych czasach.

Powiat nowotomyski – co w sobie kryje?

Został utworzony w 1999 roku i ma powierzchnię 1011,67 km2. Obecnie liczy 71 737 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 73,8 os/km2. Na terenie powiatu nowotomyskiego można znaleźć 22 zabytkowe założenia. Najwięcej założeń jest w gminie Kuślin – 7, potem gmina Lwówek i Opalenica – 5, w gminie Nowy Tomyśl – 3, w gminie Zbąszyń – 2, a w gminie Miedzichowo nie ma takich obiektów.

Przegląd założeń zabytkowych w powiecie nowotomyskim

Zapraszamy do zapoznania się z kartami ewidencyjnymi założeń zabytkowych poddanych analizie.

Pocztówkowy zawrót głowy

Przedstawiamy dawnych właścicieli, założycieli lub posiadaczy nowotomyskich dóbr. Żaden obiekt nie utrzymał się w rękach jednej rodziny, majątek przechodził „z rąk do rąk”.