Biała Podróż- wytwory z soli kamiennej

Założenia projektu

——————————————-

Zespół uczniów klas I- III szkoły podstawowej realizował projekt uczniowski, przede wszystkim metodą projektu. Głównym celem tego projektu było poznanie historii soli kamiennej i jej wytworów z wykorzystaniem współczesnych narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej. Aby zrealizować ten cel uczniowie, m.in. poznali właściwości i zastosowanie soli oraz jej walory lecznicze, wyhodowali kryształki soli, ale przede wszystkim odbyli wycieczkę Kłodawską Podziemną Trasą Turystyczną do Kopalni Soli w Kłodawie i zjechali windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi. Wszystkie działania uwiecznione za pomocą aparatu cyfrowego i kamery zostały zapisane na tabletach w folderze i zaprezentowane na Szkolnym Dniu Talentów.

 

Realizacja

—————————————-

W okresie od listopada 2019 do końca maja 2020r. 21 osobowy zespół uczniów klas  I- III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, realizował podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne I- III. Zespół miał do zrealizowania 48 godzin zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem ULI było podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła: bezpieczeństwa w sieci, programowania, zasobów internetowych, gromadzenia, przechowywania, porządkowania,  opracowywania  i prezentowania danych, tworzenia i edycji multimediów, technologii, programów  i aplikacji wspierających ucznia w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projektu.

Podczas zajęć uczniowie uczyli się jak:

Od 11 marca 2020r., z powodu pandemii, zajęcia odbywały się za pośrednictwem platformy Classroom oraz poczty elektronicznej. W ramach podprojektu uczestnicy realizowali projekt uczniowski „Biała podróż- wytwory z soli kamiennej”, przede wszystkim metodą projektu. Głównym celem tego projektu było poznanie historii soli kamiennej i jej wytworów z wykorzystaniem współczesnych narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej. 

Aby zrealizować ten cel uczniowie:

1. Wspólnie z nauczycielem dokonali wyboru tematu projektu i podziału na  grupy oraz wybrali lidera grupy.

2. Poznali właściwości i zastosowanie soli oraz walory lecznicze soli, wyszukując informacje z różnych źródeł (Internet, encyklopedia). 
 

3. Wyhodowali kryształki soli, przeprowadzając doświadczenie, które polegało  na przygotowaniu: słoika, włóczki, soi kuchennej ciepłej wody, patyczka. Do słoika dzieci wlewały wodę i stopniowo wsypywały sól, mieszając. Czynność powtarzały, aż do chwili, gdy więcej soli nie chciało się rozpuścić. Zanurzyły włóczkę na patyczku i odstawiły w ciepłe miejsce na kilka dni. Po kilku dniach obserwowały powstałe kryształki soli. 

4. Kolejnym etapem w realizacji projektu była  wycieczka Kłodawską Podziemną Trasą Turystyczną do Kopalni Soli w Kłodawie,  zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, zwiedzanie kopalni, a także  obejrzenie wystawy wytworów z soli znajdującej się na  powierzchni  Kopalni Soli w Kłodawie. Jest to najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna. Celem wycieczki było poznanie historii soli kamiennej i jej wytworów,  a przede wszystkim wykorzystanie współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do utrwalenia pobytu w kopalni. Wycieczka  odbyła się 27 lutego 2020r. i rozpoczęła się zbiórką w szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie oraz  przejazdem autokarem szkolnym do Kopalni Soli w Kłodawie. Tam spotkaliśmy się z dwoma przewodnikami- górnikami, którzy podczas zwiedzania opowiedzieli nam legendy związane z kopalnią, historię powstania kopalni  i metody wydobycia kłodawskich złóż naturalnej soli kamiennej, która powstała ponad 200 mln  lat temu z odparowania mórz  i oceanów. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zobowiązani do założenia kasków, które chroniły głowy przed ewentualnymi zagrożeniami. Należy wspomnieć, iż kopalnia cały czas funkcjonuje i trwa wydobycie soli. Dużo emocji wywołał zjazd windą na poziom 600 m pod ziemią z prędkością 6m/s. Podczas zwiedzania  przeszliśmy wyrobiskami korytarzy do podziemnej kaplicy św. Kingi – patronki  górników solnych, obejrzeliśmy wyeksploatowane komory solne, wiele figur z soli np. figurkę Skarbnika,  maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym, salę koncertową, w której pobito rekord Guinessa w kategorii „Najniżej odbywający się koncert muzyczny na świecie” i  Grotę Drakuli.  Wyprawa do wnętrza ziemi wywołała w uczestnikach wiele niezapomnianych wrażeń, fascynacji i podziwu dla dzieła, jaki stworzyła natura. Na koniec wycieczki, gdy już znaleźliśmy się na powierzchni ziemi uczniowie obejrzeli  również wystawę wytworów solnych znajdującą się w sklepie na terenie zakładu.  Na pamiątkę pobytu w kopalni soli każdy uczestnik otrzymał kilogramową torebkę kłodawskiej soli jadalnej.   Uczniowie długo wspominali pobyt w największej czynnej kopalni soli kamiennej   w Polsce, a wszystko to dzięki wykorzystaniu współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, tj. tablety, kamera i aparat cyfrowy. Zdjęcia i filmiki z wycieczki:

Uczestnicy projektu byli bardzo zaangażowani we wszystkie czynności i wykorzystali  różne źródła informacji, które porządkowali, opracowywali  i prezentowali, dzięki wykorzystaniu współczesnych narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej, otrzymanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Wszystkie podjęte działania pozwoliły bardzo dobrze poznać historie soli kamiennej i jej wytwory.  Zakładane cele projektu zostały w pełni osiągnięte  i dostarczyły uczestnikom oraz  prowadzącym wiele satysfakcji. Programowanie „zostanie w głowie” i służyć będzie nauce oraz zabawie. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie uczniowskim zostały uwiecznione za pomocą aparatu cyfrowego i kamery, wykorzystując do tego celu tablety i aparat cyfrowy oraz wykonane z zapewnieniem samodzielności uczniów, a także motywowaniem ich do pracy. Z obserwacji nauczyciela wynika, iż uczniowie, w pracach nad projektem, wykazali się pomysłowością, kreatywnością, bardzo dużą aktywnością. Realizacja tych działań dostarczyła dzieciom wiele radości i niesamowitych wrażeń.  Udokumentowaniem poczynionych działań i prezentacją wyników projektu jest załączona, w Mediotece i Google dysk,  prezentacja:

 

Multimedia

Wybrane filmy nakręcone przez uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja podsumowująca prace w projekcie.

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. JPII w Kłodawie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Anna Śliwka
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Franciszek Broda
 2. Marcel Chrapkowski
 3. Zofia Gaj
 4. Szymon Kiełczak
 5. Nadia Komodzińska
 6. Lena Kubiak
 7. Gracjan Leśniewski
 8. Fabian Leśniewski
 9. Julia Majkowska
 10. Mikołaj Marchlewski
 11. Dominik Marciniak
 12. Fabian Paluszewski
 13. Adam Pielak
 14. Aleksander Pietrzak
 15. Maja Sędziak
 16. Adrianna Siurmicka
 17. Mateusz Szołajski
 18. Oliwier Śliwka
 19. Filip Tomczak
 20. Filip Witczak
 21. Jakub Zięciak