Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Podprojekt edukacyjny Akademia Kształcenia Wyprzedzającego to działanie polegające na poznawaniu i prezentowaniu przez uczniów krajobrazów kulturowych Wielkopolski. Wdrożenie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego do praktyki edukacyjnej ma na celu stymulowanie samodzielnej pracy ucznia, aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji oraz poszukiwanie odniesień nowo zdobytej wiedzy do własnej wiedzy dotychczasowej.

Opis podprojektu

Akademia Kształcenia Wyprzedzającego to podprojekt łączący dwa odrębne zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, ma wprowadzić uczestników projektu w zagadnienia metodyczne strategii kształcenia wyprzedzającego i pomóc we wdrożeniu tej strategii do pracy pozaszkolnej. Strategia kształcenia wyprzedzającego: aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać konstruuje nowe kompetencje kulturowe. 

Drugie zadanie polega na zapoznaniu się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, w tym zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy jest treścią merytoryczną tego podprojektu i głównym zadaniem projektowym.

Każda grupa biorąca udział w AKW:

  • podejmuje temat projektu
  • wykonuje zadania badawcze
  • prezentuje projekt na stronie www

Cele podprojektu

Znajomość technik planowania pracy zespołowej i podziału zadań w ramach wspólnego projektu oraz umiejętność realizacji ich w praktyce podczas wspólnych zajęć pozalekcyjnych.

Znajomość różnych technik pracy w środowisku kulturowym i cyfrowym oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.

Umiejętność przetwarzania cyfrowego materiału pozyskanego
w środowisku kulturowym.

Znajomość i rozumienie głównych etapów kształcenia w strategii wyprzedzającej.

Opiekun podprojektu

Violetta Julkowska

prof. dr hab. 

Historyk historiografii i dydaktyk historii. absolwentka filologii i historii na UAM. Organizatorka projektów badawczych i edukacyjnych, od 2008 członkini prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (UNESCO) oraz ekspert w projekcie polsko-niemieckiego podręcznika do historii, członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historiograficznego, wiceprezes Stowarzyszenia Polonia-Italia i Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Zainteresowania badawcze: dydaktyka historii, historia historiografii, studia regionalne, studia nad pamięcią i studia biograficzne.