wpb_set_post_views(get_the_ID());

Kontakt

Adres
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Biuro Projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

(parter budynku Skalar)

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 
e-mail: biurocsw@odnpoznan.pl
Telefon: +48 618-584-779

Kierownictwo

 • Piotr Waśko
  Dyrektor Projektu CSW2020
  piotr.wasko@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 752
 • Waldemar Łazuga
  Główny ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych
  waldemar.lazuga@odnpoznan.pl
 • Agnieszka Kalisz
  Kierownik Projektu
  agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 736
  Tel. kom.: +48 726 701 349

Sekretariat

Informacje o projekcie, pytania ogólne

 • Agnieszka Borowiecka
  Asystent Kierownika Projektu
  agnieszka.borowiecka@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 740
  Tel. kom.: +48 504 041 989
 • Andżelika Jankowska
  Sekretarz Projektu
  andzelika.jankowska@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 779
  Tel. kom.: +48 723 819 242

Przesyłanie comiesięcznej dokumentacji rozliczeniowej i dokumentacji uczestników
dokumentacja@odnpoznan.pl

Dział ds. finansowych

Finanse, płatności, rozliczenia, wkład własny

 • Mariusz Śmietański
  Główny Księgowy Projektu
  mariusz.smietanski@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 738
 • Iza Wojno-Gradowska
  Księgowa Projektu
  iza.wojno@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 726
  Tel. kom.: +48 501 784 908
 • Małgorzata Zielewicz
  Specjalista ds. wkładu własnego
  wklad.wlasny@odnpoznan.pl
  Telefon kom.: +48 504 118 446
 • Magdalena Maciejewska-Sadowska
  Specjalista ds. rozliczeń i dokumentacji
  magdalena.maciejewska@odnpoznan.pl
  Tel. + 48 61 85 84 742
 • Magdalena Danielewicz
  Specjalista ds. monitoringu
  magdalena.danielewicz@odnpoznan.pl
  Tel. + 48 61 85 84 742

Zamówienia publiczne

 • Krystyna Marcinkowska
  Główny specjalista ds. realizacji zamówień publicznych i monitoringu postępu rzeczowego
  krystyna.marcinkowska@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 769

Dział ds. technicznych

Infrastuktura informatyczna, sprzęt TIK, problemy techniczne, awarie, platforma edukacyjna

 • Tomasz Maciejewski
  Główny ekspert ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  tomasz.maciejewski@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 767
 • Dorota Stolpe-Pilarska
  Specjalista ds. wdrażania aplikacji
  dorota.stolpe@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 765
 • Grzegorz Łabenda
  Specjalista ds. technicznych
  grzegorz.labenda@odnpoznan.pl
  Telefon: +48 61 85 84 766
 • Sven Kubacki
  Specjalista ds. multimediów
  sven.kubacki@odnpoznan.pl

Opiekunowie naukowi podprojektów edukacyjnych

dr Anna Chudzińska
Opiekun naukowy podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski
anna.chudzinska@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 666 882 456

prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
Opiekun naukowy podprojektu Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty
waldemar.ratajczak@odnpoznan.pl

prof. UAM dr hab. Alfred Stach
Opiekun naukowy podprojektu Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty
alfred.stach@odnpoznan.pl

prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska
Opiekun naukowy podprojektu Akademia Kształcenia Wyprzedzającego
violetta.julkowska@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 662 025 123

dr Mariusz Menz
Opiekun naukowy podprojektu Klasy Akademickie
mariusz.menz@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 506 073 301

prof. UAM dr hab. Sebastian Paczos
Opiekun naukowy podprojektu Ligi Przedmiotowe
sebastian.paczos@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 602 588 768

mgr Roman Dwulit
Opiekun naukowy podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne
roman.dwulit@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 530 710 642

mgr Zbigniew Nowak
Opiekun naukowy podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne
zbigniew.nowak@odnpoznan.pl
Tel. kom.: 600 856 417

Doradcy metodyczni

Adres Biura Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020:

Poznań Górecka 1, Poznań 
E-mail: biurocsw@odnpoznan.pl 
Telefon: +48 618-584-779