Podprojekty edukacyjne

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne oraz trzy podprojekty edukacyjne skierowane do szkół ponadpodstawowych: Ligi Przedmiotowe, Klasy Akademickie, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego.