Klasy Akademickie

Klasy Akademickie to dodatkowe działanie edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w Ligach Przedmiotowych. Wykłady transmitowane są na żywo do szkół biorących udział w podprojekcie. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w specjalnie przystosowanych salach w swoich szkołach.

Podprojekt edukacyjny Klasy Akademickie skupia ludzi ciekawych. Ludzi, których łączy pasja - pasja poznawania tajemnic przyrody, pasja zgłębiania natury człowieka. W podprojekcie uczestniczą zorganizowane grupy osób, która podejmują się wyzwania naukowego, wspólnie ustalają temat badawczy i  przez cały rok realizują związany z nim projekt. Uczniowie tworzą zespoły badawcze, w którym każdy ma określoną rolę i zadanie do wykonania. Całość jest skrupulatnie dokumentowana i udostępniana w formie sprawozdań, zdjęć oraz filmów w Internecie. Efektem końcowym jest multimedialny artykuł podsumowujący całość badań i prezentujący jego efekty. Zespoły uczniowskie mają bezpośredni kontakt z najlepszymi wykładowcami akademickimi. Raz w miesiącu transmitowane są bowiem dla nich specjalne wykłady internetowe, podczas których otrzymują możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie są nadawane z sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie pytań przez uczniów. Wykładowcami są autorytety naukowe z kraju i zagranicy. Uczniowie są uczestniczą w zajęciach w specjalnie przystosowanych gabinetach w swoich szkołach.

Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Szkoły wybierają jeden z modułów tematycznych. W roku szkolnym 2019/2020 będą to moduł kulturowy i geograficzny.

Cele podprojektu

  • Rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
  • Wyrobienie nawyku uczenia się przez całe życie
  • Wyrównanie szans edukacyjnych pomiędzy szkołami uczestniczącymi w KLA
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą, matematyczną, geograficzną oraz humanistyczną, a także tematyką regionalną i samorządową

Wykłady online

W trakcie każdej edycji Projektu zostały zarejestrowane wykłady, które dostępne są na poniższych stronach:

Podprojekt edukacyjny KLA jest adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

Opiekun merytoryczny podprojektu

Mariusz Menz

Dr

Doktor nauk humanistycznych, opiekun dydaktyczny podprojektu Klasy Akademickie, wykładowca akademicki UAM. Od 25 lat zajmuje się  edukacją humanistyczną  i obywatelską. Jest autorem programów nauczania, podręczników szkolnych, testów egzaminacyjnych. Należał go grona ekspertów polsko-niemieckiego podręcznika do historii. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.

Poradnik metodyczny