Wykłady akademickie w pierwszej edycji Projektu CSW@ 2020