Ligi Przedmiotowe

Ligi przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie łączące zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczycieli – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności.


Liga j. angielskiego

Liga geograficzna

O projekcie

Podprojekt edukacyjny Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie łączące zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel–uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji. 

Opis podprojektu

Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów.

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Działanie w postaci lig przedmiotowych, ma przede wszystkim dostarczyć uczniom w zrozumiały i atrakcyjny sposób wiedzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Łączy zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji.  Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski.

Cele podprojektu

  • Zaktywizowanie uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie obszaru działania szkoły
  • Wsparcie nauczycieli w procesie rozwijania zainteresowań
    i uzdolnień uczniów
  • Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych
  • Rozwój kompetencji cyfrowych

Opiekun projektu

Sebastian Paczos

prof. UAM dr hab.

Od wielu lat współpracuje z kilkudziesięcioma szkołami ponadpodstawowymi z całej Wielkopolski. Prowadzi wykłady pod patronatem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Koordynator projektu "Uniwersytet w Twojej szkole", realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji Szkolnej, w ramach którego prowadzono całoroczne rozgrywki lig akademickich. Organizator kilkudziesięciu wykładów dla licealistów przeprowadzonych za pomocą systemu wideokonferencyjnego.

Poradnik metodyczny