Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 
Nowe metody nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 5 040 nauczycieli i 13 280 uczniów z 700 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 700 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Nikt dziś nie ma wątpliwości, że kompetencje cyfrowe, jeszcze niedawno uważane za dodatkowe w procesie edukacyjnym, zajmują czołowe, a nawet priorytetowe miejsce w rozwoju współczesnego świata. Dlatego tak bardzo są one pożądane u nauczycieli i… Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Z ogromną świadomością, jak ważny jest postęp w edukacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi projekty rozwoju cyfryzacji w wielkopolskich szkołach. Narzędzie, które Państwo otrzymujecie jest kolejnym z nich. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – to trzeci, po… Paulina Stochniałek
Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 został zainspirowany doświadczeniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z wdrażania w poprzednim okresie programowania funduszy europejskich projektów pilotażowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Właśnie… Piotr Waśko
Dyrektor Projektu w latach 2016-2022
Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu. Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać… Waldemar Łazuga
Główny Ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych

Aktualności

Podprojekty edukacyjne

W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych. Projekty równią się zakresem merytorycznym, jednak wszystkie zakładają stosowanie metody projektu jako metody nauczania i zdobywania wiedzy.

Dla szkół podstawowych przewidziano udział w podprojektach tj.: Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Cyfrowa Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW) oraz Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), natomiast szkoły ponadpodstawowe są zaproszone do udział w Ligach Przedmiotowych, Klasach Akademickich oraz Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.