Piotr Waśko
Dyrektor Projektu w latach 2016-2022

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 został zainspirowany doświadczeniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z wdrażania w poprzednim okresie programowania funduszy europejskich projektów pilotażowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Właśnie te doświadczenia pozwoliły na sformułowanie celów nowego projektu realizowanego w ponad 600 szkołach województwa wielkopolskiego, jakim jest Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Projekt zakłada współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odpowiedzialna jest za sformułowanie i opisanie celów dydaktycznych projektu i która będzie czuwała nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w wielkopolskich szkołach. Wiele godzin przeznaczamy na proces szkolenia nauczycieli uczestniczących bezpośrednio w projekcie oraz tych, którzy mając do dyspozycji zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę teleinformatyczną a także przekazany sprzęt, będą mogli wykorzystywać technologie informatyczne na zajęciach lekcyjnych wynikających z podstawy programowej.

Nowatorskie zajęcia zaproponowane przez opiekunów naukowych projektu skłoniły nas do zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych tworzonych w ramach naszego projektu, obejmujących cały budynek szkolny i umożliwiający posługiwanie się technologiami informatycznymi przez całą społeczność
szkolną. Dostarczone laptopy, tablety oraz specjalistyczne urządzenia dydaktyczne przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a efekty pracy całego zespołu: opiekunów naukowych, nauczycieli i uczniów będą widoczne w Internecie. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 regionalnej infrastruktury informatycznej.