Piotr Waśko
Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020