Paulina Stochniałek
Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z ogromną świadomością, jak ważny jest postęp w edukacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi projekty rozwoju cyfryzacji w wielkopolskich szkołach. Narzędzie, które Państwo otrzymujecie jest kolejnym z nich. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – to trzeci, po zrealizowanych już dwóch projektach pozakonkursowych – „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.  Celem „Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@ 2020”  jest rozwój kompetencji informatycznych. Projekt innowacyjny i unikalny w skali kraju, podejmujący wyzwanie wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Jednocześnie pozwalający na odkrycie uczniów zdolnych, którzy swoją widzą i umiejętnościami mogą konkurować z innymi w rozgrywkach międzyszkolnych. W ramach Projektu wybudowaliśmy również Wielkopolską Sieć Edukacyjną, współpracującą z powstającą Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, zakupiliśmy dla szkół biorących udział w Projekcie tablety, laptopy oraz wyposażyliśmy pracownie specjalistyczne.

Rozwój dokona się tylko wtedy, jeżeli będziemy go inicjować oraz wspierać. Kreowanie takiej przestrzeni dla nauczycieli i uczniów stanowi podstawę mądrej polityki oświatowej. W ten sposób można wydobyć potencjał i energię, które są dzisiaj konieczne do skutecznego działania. Każdy ma prawo odkrywać i uczyć się świata, każdy też musi mieć równe szanse. Jako gospodarz regionu, Samorząd Wielkopolski, czuje się za to odpowiedzialny. Mam szczerą nadzieję, że korzystanie z konkretnych narzędzi, które dostarczamy, przyniesie wszystkim Państwu dużo motywacji i inspiracji.