Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego