Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego