Waldemar Łazuga
Główny ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych