Matematyczny Kalendarz Adwentowy. Wyniki konkursu.

MATEMATYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY 2020

W dniach od 29 listopada do 24 grudnia 2020 roku odbyła się kolejna edycja konkursu:  „Matematyczny kalendarz adwentowy – juniorzy”, skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, „Matematyczny kalendarz adwentowy – seniorzy”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, a także „Informatyczny kalendarz adwentowy– seniorzy 2020”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. województwa wielkopolskiego.  Konkurs miał charakter internetowy i był skierowany do uczniów wielkopolskich szkół. Uczestnicy rozgrywek, przesyłali odpowiedzi za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie konkursu. O miejscu w rankingu decydowała liczba poprawnych odpowiedzi oraz – w przypadku takiej samej liczby odpowiedzi , czas przesłania odpowiedzi.

Krótka historia

Pierwsze dwie edycje «Matematycznego Kalendarza Adwentowego odbyły się w latach 2016-2017. Organizacja konkursów była wówczas możliwa dzięki życzliwości Poznańskiej Fundacji Matematycznej i jej prezesa, prof. dra hab. Wojciecha Gajdy.

Po rocznej przerwie, kolejny konkurs odbył się w roku 2019, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs zorganizowany został z inicjatywy i przez adiunktów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,: Pawła Mleczkę oraz Bartłomieja Przybylskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

Natomiast współorganizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia to:

LISTY LAUREATÓW