Charles de Gaulle – generał i mąż stanu – prof. Marek Mikołajczyk

Wykład prof. Marka Mikołajczyka
na kanale YouTube
8 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00

Charles de Gaulle – generał i mąż stanu

Generał Charles de Gaulle uważany jest, obok Napoleona Bonaparte i Ludwika XIV, za jednego z największych Francuzów w dziejach Francji. W historii XX wieku stawia się go na równi z Winstonem Churchillem i Franklinem Delano Rooseveltem. Jego życie przypada na dwa tragiczne i jednocześnie kluczowe wydarzenia w dziejach Francji, Europy i świata. Pierwszym z nich była pierwsza wojna światowa, w której wziął udział jako młody oficer. Doświadczenie tej wojny odcisnęło na nim bardzo silne piętno. Jednakże to druga wojna światowa zmieniła całkowicie jego życie- z wojskowego stał się politykiem, zbuntowanym wobec rządu Vichy przywódcą Wolnej Francji. Kiedy nastała prawdziwie wolna Francja, de Gaulle jako przywódca jej rządu bezskutecznie starał się wprowadzić swoją ideę państwa opartą na silnej władzy wykonawczej.  Nie mając poparcia ze strony rządzących sił politycznych, podał się do dymisji i stworzył własny ruch polityczny.  Po początkowych sukcesach nastał jednak czas porażek. W połowie lat 50-tych de Gaulle postanowił ostatecznie wycofać się z życia publicznego. Do władzy powrócił w roku 1958, by- jak to sam określił- jeszcze raz uratować Francję, która od kilku lat zmagała się z wojną domową w Algierii. Jego długim rządom, które trwały do roku 1969, przyświecała myśl, która stała się fundamentem jego polityki: „Francja nie może być Francją nie będąc wielką”. Bilans jego rządów w latach 1958-1969 jest niejednoznaczny. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że w tym czasie należał do najważniejszych postaci ówczesnego świata. Zmarł w roku 1970. Pól wieku później jego koncepcje polityczne w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także spraw europejskich nadal stanowią punkt odniesienia dla francuskich i europejskich sił politycznych.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

Transmisja wykładu w środę 17 listopada 2021 roku o godzinie 12.00

prof. UAM dr hab. Marek Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu oraz Université Sorbonne Paris-IV w zakresie studiów historycznych. Od początku swojej kariery naukowej związany z UAM, gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM. Jego badania naukowe koncentrują się głównie na stosunkach międzynarodowych, a w szczególności na problematyce integracji europejskiej oraz stosunkach polsko-francuskich. Poza UAM wykładał na Sorbonie, w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, a także na kilku uczelniach ukraińskich. Jest autorem 6 książek z zakresu integracji europejskiej i stosunków polsko-francuskich oraz redaktorem dwóch monografii. Ostatnia książka autora wydana w 2018 roku nosi tytuł „De Gaulle i Polska-relacje wyjątkowe?” Opublikował ponadto około 60 artykułów i rozdziałów w monografiach w języku polskim, francuskim, angielskim i ukraińskim.