Scenariusze zajęć przygotowane przez doradców metodycznych

Scenariusze zostały napisane zgodnie z założeniami strategii wyprzedzającej, której  istotą jest samodzielne, aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów zanim podjęta zostanie  praca nad tematem pod kierunkiem nauczyciela. Poszczególne ogniwa zajęć wynikają z metodologii kształcenia wyprzedzającego według której uczniowie wcześniej samodzielnie gromadzą  informacje, poszukują odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy, w związku z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji.