Wielkopolska Superliga Liceów | GALA FINAŁOWA

Wielkopolska Superliga Liceów to przedsięwzięcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od października 2021 roku rozgrywane były mecze w ramach 3 lig: matematycznej, historycznej i języka angielskiego, w których wzięły udział 24 najlepsze licea z całej Wielkopolski.

Transmisje lig realizowane były z studio nagraniowym w ODN w Poznaniu. Za stronę merytoryczną odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, natomiast stroną techniczną zajęli się specjaliści z projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

Po ponad 6 miesiącach zaciętej rywalizacji, czas na ogłoszenie zwycięzców! Gala Finałowa Projektu Wielkopolska Superliga Liceów odbędzie się we wtorek 7 czerwca o godzinie 12:00 w formie zdalnej. Prowadzącą Galę będzie Pani Dyrektor Departamentu Nauki i Edukacji – Dorota Kinal, a gośćmi specjalnymi będą: Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pani Paulina Stochniałek; Wicekurator Oświaty – Pani Aleksandra Kuź oraz Główny Opiekun Naukowy w Projekcie WSL – Pan prof. Waldemar Łazuga.