Zwierzęta z bliska i z daleka

Założenia projektu

——————————————-

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IIII z umiarkowaną i Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IIII z umiarkowaną i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną. 

1. Cele projektu

Dotyczące poznawania i utrwalania wiedzy o środowisku przyrodniczym

Dotyczące sfery psychoruchowej:

Dotyczące nabywania i utrwalania umiejętności szkolnych: 

Dotyczące nabywania umiejętności informatycznych: 

2. Opis projektu


Uczniowie uczą się podstaw interakcji korzystając z tablic i piór interaktywnych, komputerów i tabletów. Uczniowie poznają różne zwierzęta (wyszukują je na fotografiach i zapisują w plikach o określonych nazwach); opisują ich cechy charakterystyczne.

Uczniowie rozpoznają zwierzęta po kształtach i wydawanych odgłosach Uczniowie klasyfikują zwierzęta na egzotyczne i właściwe dla terytorium Polski oraz na zwierzęta leśne i hodowane w gospodarstwie domowym. Uczniowie poznają technikę wykonywania fotografii na tabletach i aparacie fotograficznym. Uczniowie wykonują fotografie zwierząt podczas wycieczek do: muzeum leśnego “Masztalarnia” przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju, gospodarstwa rolnego, ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Uczniowie uczą się wprowadzać efekty wykonanej pracy do prezentacji. Efekty projektu: wykonana prezentacja z własnoręcznie wykonanych przez dzieci fotografii, film prezentujący pracę dzieci podczas działań projektowych prezentacja w.w. na forum szkoły.

Realizacja

—————————————-

Dzień dobry chłopcy. Pobawimy się w czarodziei?

Takim pytaniem skierowanym do uczniów kl. 1-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym rozpoczęła się pierwsza godzina zajęć w projekcie „ULI”. Oczywiście z technologią informatyczną uczniowie spotykali się wcześniej w domu lub na zajęciach w szkole, ale najczęściej w formie biernego odbioru różnych treści edukacyjnych lub rozrywkowych (zajęcia informatyczne nie są ujęte w programie nauczania). Tutaj zaś cała salka komputerowa była do ich dyspozycji: tablice interaktywne, tablety, plansze do zabaw w kodowanie, trójwymiarowe kostki, roboty itp. Tylko jak to zrobić, żeby wszystkie te rzeczy były używane w sposób bezpieczny, zarówno dla dzieci jak i tego sprzętu?

Suchy regulamin, czyli można to, a tego nie, nie wchodził w  rachubę. Oczywiście- tylko w formie zabawy. Zabawa, bowiem umożliwia, nie tylko łatwiejsze opanowywanie umiejętności i wiadomości, ale jednocześnie sprzyja integracji w grupie, uatrakcyjnia przekaz, a w moim przypadku uchroniła również interakcyjną tablicę przed zarysowaniem niewłaściwym końcem „pióra” .

Poruszając się drobnymi kroczkami, bawiąc się i ucząc, wchodziliśmy w zagadnienia związane z projektem. „Zwierzęta z bliska i z daleka”, bo taki tytuł został nadany projektowi, umożliwił szeroki wachlarz wyboru metod i technik dydaktycznych rozwijających zarówno wiedzę, umiejętności i postawy dzieci. Wybrany temat dał uczniom możliwość poruszania się w obszarze częściowo znanym (doświadczonym) i przez to nie abstrakcyjnym. Stał się „trampoliną” do rozwijania nie tylko umiejętności informatycznych, ale elementem poznania świata.

Efektem końcowym, takim namacalnym, stała się wykonana przez dzieci prezentacja, ale o wiele ważniejsze rzeczy działy się podczas wspólnej pracy nad nią. Sam proces tworzenia, budowy czegoś nowego, rozszerzał kompetencje uczniów: wpływał na wydłużenie czasu uwagi i koncentracji na zadaniu, poprawiał umiejętność współpracy w grupie, ośmielał do pozytywnej rywalizacji, uczył radzenia sobie z niepowodzeniami itp.

Czas trwania projektu dobiegł końca, ale wspólne dokonania i spędzone chwile jeszcze na długo pozostaną w naszej pamięci. Jeśli zaś, co naturalne zaczną nam się nieco zamazywać, to zawsze możemy sięgnąć do stworzonej prezentacji

Multimedia

Filmy prezentujące przebieg i efekty pracy uczniów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna w Gębicach w Zespole Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Szymon Małecki
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

  1. Igor Kotliński
  2. Marcel Jęchorek
  3. Kacper Boliński
  4. Mateusz Graś
  5. Łukasz Kolasa