Wykłady akademickie w dodatkowej edycji Projektu CSW@ 2020

Data wykładu: 1 marca 2023

Tytuł wykładu: Co zrobić by Twój mózg działał dobrze?

– dlaczego mózg jest biedny i ma dużą rodzinę i po czym to poznać?

– czego mózg nie znosi?

– co mózg kocha?

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – zatrudniony na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki; znawca procesów epistemologicznych i kognitywistcznych zachodzących w mózgu i umyśle, a także edukator i popularyzator wiedzy na ten temat.

Data wykładu: 3 marca 2023

Tytuł wykładu: Gry, zabawy i nauka, czyli dzieciństwo w starożytnym Rzymie

– w co i jakimi zabawkami bawiły się dzieci w starożytnym Rzymie?

– jak wyglądała szkoła w starożytnym Rzymie ?

– jakie były opinie na temat kształcenia dzieci w starożytnym Rzymie?

prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz – polska historyk, profesor uczelniany Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Data wykładu: 8 marca 2023

Tytuł wykładu: Historyczne zagadki z początków państwa polskiego.

– Skąd wiemy, kiedy Mieszko I przyjął chrzest?

– Jak wyglądał zjazd gnieźnieński w 1000 roku?

– Jakie tajemnice kryje włócznia św. Maurycego?

prof. UAM dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski – pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej. Zajmuje się wczesnym średniowieczem powszechnym oraz wczesnymi dziejami Polski. W sferze zainteresowań są również problemy związane z metodami badawczymi w mediewistyce, archeologią średniowiecza, metodologią historii oraz historią historiografii.

Data wykładu: 15 marca 2023

Tytuł wykładu: Uzbrojenie i umundurowanie formacji wojskowych w XVII i XVIII wieku

– jakiej broni używano w Europie w XVII i XVII wieku

– jakie mundury noszono w tamtym czasie

– jak prawidłowo trzymać polską szablę husarską

dr Karol Kościelniak – adiunkt w Pracowni Historii Wojskowej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego obszar zainteresowań badawczych obejmuje historię wojskową od średniowiecza aż po XIX wiek oraz aspekty broni i barwy formacji wojskowych. Tematyka badań naukowych dotyczy wojskowości nowożytnej, a aktualnie prowadzone badania koncentrują się na wielkiej wojnie północnej oraz dziejach wojennych Wielkopolski.

Data wykładu: 17 marca 2023

Tytuł wykładu: Dlaczego warto myśleć o przyszłości?

– jakie są formy myślenia o przyszłości

– co nam daje myślenie o przyszłości

– czy myślenie o przyszłości może mieć ciemną stronę.

dr Kamil Janowicz – psycholog; post-doctoral researcher na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii rodziny, psychologii rozwoju człowieka i psychologii narracyjnej; współpracuje z licznymi fundacjami (m.in Dajemy Dzieciom Siłę, Share the Care, Odzyskani), prowadząc warsztaty i wykłady psychoedukacyjne dla rodziców i młodzieży; wiedzę naukową dotyczącą rodzicielstwa i wychowania popularyzuje na autorskim blogu Father_ing.

Data wykładu: 22 marca 2023

Tytuł wykładu: Wczesna awangarda. O co chodziło futurystom?

– kim byli futuryści i dlaczego odrzucali tradycję?

– dlaczego szokowali?

– co po nich zostało?

dr Tomasz Nakoneczny – Kierownik Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Historii UAM, którego zainteresowania naukowe sięgają takich obszarów badawczych, jak: historia awangardy artystycznej XIX/XX w., postmodernizm, neopoganizm, historia sportu; edukator i popularyzator wiedzy historycznej.

Data wykładu: 24 marca 2023

Tytuł wykładu: Media społecznościowe – jak korzystać by zachować szczęście?

– jakie negatywne skutki dla nastolatków niesie za sobą korzystania z mediów społecznościowych?

– dlaczego media społecznościowe tylko udają, że zaspokajają potrzeby społeczne?

– w jaki sposób mogą wpływać na sen?

dr Dariusz Drążkowski – adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii i Kognitywistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m.in. badaniem wpływu mediów społecznościowych na psychologiczne i społeczne funkcjonowanie użytkowników. Edukator i popularyzator wiedzy w tym zakresie.

Data wykładu: 29 marca 2023

Tytuł wykładu: Tropem Jadwigi Zamoyskiej po Zamku w Kórniku

Bohaterką wykładu jest Jadwiga z Działyńskich Zamoyska, zwana Generałową, którą Sejm RP ogłosił patronką roku 2023. Wykład wygłosi prof. Magdalena Biniaś-Szkopek z Wydziału Historii UAM. Podczas wykładu dowiemy się m.in.: – jak mieszkała Jadwiga Zamoyska w Kórniku? – czy małżeństwo z bratem jej mamy było szczęśliwe? – jakie były zasługi Generałowej?

Podziękowania dla dr Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej i Mikołaja Potockiego za przygotowanie materiałów wizualnych do wykładu oraz dla Biblioteki Kórnickiej PAN za udostępnienie wnętrz Zamku.

prof. Magdalena Biniaś-Szkopek – historyczka zatrudniona na Wydziale Historii UAM oraz w Bibliotece Kórnickiej PAN. Badaczka dziejów późnośredniowiecznej Polski, archiwistka i popularyzatorka wiedzy. Współwydawczyni wspomnień Jadwigi Zamoyskiej.

Data wykładu: 31 marca 2023

Tytuł wykładu: Od ogryzka do składowiska. Z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Relacja z wizyty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie niedaleko Gniezna. Co dzieje się ze śmieciami, które wrzucamy do śmietników? Naszym przewodnikiem będzie zastępczyni kierownika tego zakładu mgr Ewa Menz. To pretekst do zastanowienia się nad produkcją odpadów w naszym domu i naszym otoczeniu oraz przyczynek do ekoedukacji związanej z poprawną, selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Podziękowania dla Zarządu Spółki URBIS w Gnieźnie za umożliwienie nagrania wykładu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie.

Data wykładu: 5 kwietnia 2023

Tytuł wykładu: Oddziaływanie na młodzież w szkole. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

Wykład zatytułowany „Oddziaływanie na młodzież w przestrzeni szkolnej. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom”, wygłosił nadkom. Szymon Witczak – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Jest zatem okazja, aby dowiedzieć się m.in.: – co mówi najnowsza Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich? – jakie uprawnienia ma dyrektor szkoły w stosunku do ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji? – na czym polega uzależnienie behawioralne? Pomimo, że brzmi to groźnie, to zapewniamy, że podczas wykładu dowiecie się wielu przydatnych informacji, a nasz gość nie będzie ubrany w mundur policyjny.