Ankieta dotycząca systemów teleinformatycznych używanych w jednostce budżetowej

Dane Szkoły

Czy szkoła brała udział w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020?

Infrastruktura sieciowa, dostęp do sieci Internet

Czy szkoła posiada przyłącze do Internetu?
Jaka jest przepustowość łącza internetowego?
Czy szkoła jest zainteresowana budową/modernizacją sieci Wi-Fi? (finansowanie z projektu)
Czy sieć Wi-Fi jest dostępna na terenie całej szkoły?
Czy szkoła posiada projekt lub dokumentację techniczną szkolnej infrastruktury telekomunikacyjnej?
Jeżeli więcej jak jeden budynek – czy budynki są połączone i po jakim medium?

Wyposażenie TIK

Czy monitory w pracowni komputerowej pracują w rozdzielczości 1920x1080 lub wyższej?
Systemy operacyjne stosowane w pracowni komputerowej.
Czy szkoła posiada salę multimedialną umożliwiającą udział uczniów w zajęciach on-line? (wyposażenie minimum w monitor, kamerę, miktofon, zestaw głośników)
Czy szkoła wykorzystuje narzędzia w technologii 3D do prowadzenia zajęć dydaktycznych?
Czy szkoła posiada drukarki 3D wykorzystywane podczas zajęć z uczniami?
Czy szkoła posiada gogle VR?
Czy szkoła wykorzystuje pomoce dydaktyczne do nauki programowania (oprócz komputera/tablet)?

Realizacja zajęć

Czy w szkole istnieje potrzeba realizacji zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych?
Czy w szkole istnieje potrzeba realizacji zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych?
Czy w szkole istnieje potrzeba realizacji działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji ICT?
Czy w szkole istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji do stosowania metod aktywizujących w kształceniu takich jak: metoda projektu, metody eksperymentalne, kształcenie wyprzedzające?
Czy w szkole istnieje potrzeba korzystania z narzędzi wspomagających naukę zdalną?