Nagroda im. Józefa Łukaszewicza dla książki “Portret rodziny z herbem we wnętrzu”