Platforma edukacyjna cyfrowalekcja.plProjekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” udostępnia do ogólnego użytku Platformę Edukacyjną, rozszerzoną o funkcję zdalnego nauczania na każdym poziomie kształcenia pod nazwą „cyfrowalekcja.pl”.

Platforma dostępna jest bezpłatnie pod adresem https://cyfrowalekcja.pl/. Proponowane narzędzie służy do opracowywania treści lekcji na podstawie: materiałów własnych, dostępnych w sieci, tekstów i opracowań oraz tworzonych dokumentów - wszystko w jednym miejscu (kolekcji), które można udostępnić uczniom. Uczeń ma możliwość zapoznania się z materiałami załączonymi przez nauczyciela i wykonania zadań przewidzianych w ramach danej lekcji. Lekcje mogą być zapisywane i udostępniane innym nauczycielom. Nauczyciele sprawdzają wiedzę uczniów dzięki wbudowanym w platformę testom, które nauczyciel może edytować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Platforma umiejscowiona jest na serwerach będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jej użytkowanie przez szkołę jest całkowicie bezpłatne. Administratorem platformy jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi platformy cyfrowalekcja.pl (do pobrania TUTAJ).

W celu zarejestrowania się na platformie cyfrowalekcja.pl prosimy o wypełnienie tabeli (plik "dane_cyfrowalekcja" w formacie .xls) danymi: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz rola (nauczyciel lub uczeń). Aby poznać wszystkie możliwości platformy niezbędne jest zarejestrowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów. Przy wypełnianiu tabeli prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisywanie danych bez użycia znaków specjalnych (w szczególności SPACJI po imionach i nazwiskach użytkowników). Wypełnioną tabelę należy przesłać na adres e-mail: rejestracja@cyfrowalekcja.pl. Prosimy o podanie w treści maila danych (imię i nazwisko) osoby, która zostanie administratorem platformy w szkole (zostaną jej nadane uprawnienia tworzenia klas i grup uczniowskich).

W najbliższym czasie zorganizowane zostanie szkolenie w formie webinarium, na którym zapoznacie się Państwo z działaniem i możliwościami platformy cyfrowalekcja.pl. O terminie webinarium będziemy informować zainteresowanych indywidualnie drogą mailową.

Jednocześnie gwarantujemy Państwu wsparcie merytoryczne i organizacyjne zapewnione przez pracowników Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" oraz doradców i konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypróbowania możliwości Platformy Edukacyjnej cyfrowalekcja.pl, która umożliwi sprawne prowadzenie lekcji i weryfikowanie wiedzy uczniów przez nauczycieli w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.