Zapraszamy do udziału w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

Projekt Województwa Wielkopolskiego pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 6, Działanie 06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://www.csw2030.pl/