Nasza szkoła programuje z CSW@2020

Mamy przyjemność zaprosić Państwa szkołę do udziału w podprojekcie edukacyjnym ULI – Nasza szkoła programuje z CSW@2020. Podprojekt skierowany jest do wszystkich szkół uczestniczących w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Głównym celem podprojektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie umiejętności programowania.

Udział w podprojekcie jest bezpłatny i zapewni szkole:

 • dostęp wszystkim uczniom i nauczycielom do platformy zawierającej kursy online z zakresu bezpieczeństwa oraz nauki programowania z języków: C++, Python i obsługi baz danych w języku SQL;
 • szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi Platformy udostepniającej kursy online;
 • wykorzystanie platformy do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie nauki programowania;
 • wynagrodzenie dla nauczyciela – opiekuna grupy projektowej;
 • wynagrodzenie dla nauczyciela – specjalisty ds. wdrażania rozwiązań IT w szkole;
 • wsparcie ze strony ekspertów w zakresie obsługi platformy i metodyki nauczania programowania;
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów projektowych.

Zasady udziału w projekcie:

(UWAGA! liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowanych zostanie 100 szkół z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w proporcji 40/60);

 • przeprowadzenie 48 godzin zegarowych zajęć pozalekcyjnych z wybraną grupą uczniów (10 uczniów – rekomendujemy klasy 7-8 SP);
 • w ramach ww. zajęć pozalekcyjnych, wszystkie zespoły projektowe będą brały udział w konkursie programistycznym

Harmonogram realizacji podprojektu Nasza szkoła programuje z CSW@2020:

 • od 02.09.2022 r. do 14.09.2022 r. – nabór szkół do podprojektu;
 • od 16.09.2022 r. do 23.09.2022 r. – wyznaczenie przez szkoły zakwalifikowane do podprojektu opiekuna grupy projektowej i specjalisty ds. wdrażania rozwiązań IT;
 • od 01.10.2022 r. do 30.10.2022 r. – szkolenie nauczycieli – opiekunów grup projektowych i specjalistów ds. wdrażania rozwiązań IT;
 • od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. – realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach podprojektu