Możesz prowadzić zajęcia z uczniami!

UWAGA, PILNE! Możesz prowadzić zajęcia z uczniami!

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowany w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu informuje szkoły uczestniczące w Projekcie, że każda ze szkół  posiada możliwość korzystania z systemu wideokonferencyjnego TrueConf, pozwalającego na komunikowanie się z uczniami i przeprowadzania zdalnych zajęć z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, komórka).

Zdalna edukacja pozwoli na bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielem i uczniem na zasadach wideokonferencji. Każda z 600 szkół uczestniczących w Projekcie posiada konto umożliwiające funkcjonowanie wideokonferencji. Przeszkolona została także osoba (specjalista IT),  która udzieli Państwu pomocy w zakresie uruchomienia i obsługi  systemu.

Szkoły, które nie są uczestnikami Projektu CSW@ 2020 a chciałyby skorzystać z możliwości systemu wideokonferencyjnego proszone są o kontakt mailowy na adres podany poniżej (proszę podać w wiadomości dane szkoły i kontakt telefoniczny).