Przedmioty zawodowe w zdalnym nauczaniu

Aktualna sytuacja utrudnia w znacznym stopniu kształcenie umiejętności zawodowych. Natomiast warto wykorzystać ten czas na powtórki jak też zapoznanie się z  nowym materiałem teoretycznym  przez uczniów.

Została  uruchomiona platforma zwierająca materiały do zdalnego nauczania przedmiotów zawodowych

Adres strony głównej platformy  projektu B-learning:

https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/

 Więcej informacji dotyczących zasad korzystania z tych zasobów znajdą Państwo w tym miejscu:

https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/p/ucz-sie-on-line-za-darmo.html

Powyższe materiały są wersją elektroniczną tych o których informowaliśmy Państwa w poniższej  informacji.

W zasobach  http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe   znajduje  się 131 modułowych programów nauczania opracowanych w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008, oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania..

 Mimo iż zmieniły się programy nauczania ze  zdecydowanej większości z nich można korzystać dopasowując do aktualnych tematów realizowanych w szkole. Tym bardziej, że zawierają Poradniki dla u nauczycieli i uczniów. Warte polecenia są Poradniki dla uczniów, które zawierają obok materiału nauczania  także ćwiczenia, pytania sprawdzające  i sprawdzian postępów do samokontroli uczniów.  Pakiety można pobrać lub wskazać uczniom linki do samodzielnego pobrania. Można samodzielnie wybrać interesujące i zgodne z aktualnym programem  nauczania zagadnienia. Modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne można bezpłatnie pobierać ze strony KOWEZiU http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe

Ewa Superczyńska – ODN w Poznaniu