Rezydencje władzy jako lustro ustrojów nowożytnych – Wykład. prof. Macieja Foryckiego

Wykład prof. Macieja Foryckiego
na kanale YouTube
16 marca 2022 r. o godzinie 12.00

Rezydencje władzy jako lustro ustrojów nowożytnych

Podczas wykładu odbędziemy intelektualną wycieczkę do trzech z najsłynniejszych rezydencji Europy nowożytnej. Wybrane siedziby władzy, niczym w zwierciadle, zobrazują nam ducha systemów ustrojowych w państwach tamtych czasów.

Rozpoczniemy od Najjaśniejszej Republiki Weneckiej, która w symbolice Pałacu Dożów czerpie z tradycji rzymskich, bizantyjskich i średniowiecznych, będąc zarazem wspaniałym odzwierciedleniem czasów Renesansu. Następnie opowiemy o Pałacu Wersalskim, który w zamyśle Ludwika XIV miał być zwierciadłem monarchii absolutnej. Rezydencja „Króla Słońce” stała się niedoścignionym wzorem dla setek budowli mających podkreślać majestat monarchów czy przedstawicieli elit państwowych. Wśród nowożytnych ustrojów znajdujemy wreszcie despotyzm, który zostanie zobrazowany Pałacem Topkapi, wzniesionym przez sułtanów tureckich w Konstantynopolu/Stambule.

Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób rezydencje odzwierciedlały na przestrzeni trzech stuleci (XVI-XVIII w.) specyfikę kultury politycznej krajów tak odmiennych pod względem ustrojowym jak republikańska Wenecja, absolutystyczna Francja i despotyczna Turcja.

prof. UAM dr hab. Maciej Forycki

prof. dr hab., zatrudniony na Wydziale Historii UAM, w latach 2017-2020 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Badacz powszechnych dziejów nowożytnych, historyk kultury, specjalista od stosunków polsko-francuskich na przestrzeni dziejów. Autor książek: Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich (2004), Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (2006), Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta (2010), Entre la Scythie et la Sarmatie. Le monde slave dans les écrits des encyclopédistes (2016) oraz około 150 artykuółw i rozpraw naukowych opublikowanych zwłaszcza po polsku i francusku.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/

Serdecznie zapraszamy!