Jak tropić trolle, czyli o sztuce weryfikacji informacji – Wykład. prof. Agnieszki Sawicz

Wykład prof. Agnieszki Sawicz
na kanale YouTube
2 marca 2022 r. o godzinie 12.00

Jak tropić trolle, czyli o sztuce weryfikacji informacji

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: Na czym polega manipulacja? Czym przekonać wyborców? Na czym polegają błędy poznawcze? Co to są bańki informacyjne? Na czym polega trolling? Jak odróżnić bota od trolla? Co to jest fałszywa rzeczywistość? Co  i jak możemy zweryfikować?

prof. UAM dr hab. Agnieszka Sawicz

pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania z zakresu stosunków polsko-ukraińskich w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r., historii państw obszaru poradzieckiego oraz losów mniejszości polskiej na Wschodzie. Żywo interesuje się także polską polityką zagraniczną w XX i XXI wieku oraz historią dyplomacji. Od 2009 r. współpracuje z dwutygodnikiem „Kurier Galicyjski”.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/

Serdecznie zapraszamy!