Spotkanie z Dyrektorami szkół 3 edycji CSW@2020

W siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we wtorek 15 września 2020 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie z Dyrektorami szkół biorących udział w trzeciej edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Spotkanie wyjątkowe, ponieważ żaden z uczestników nie pojawił się fizycznie w Ośrodku, jednak wszyscy zaproszeni uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie webinarium z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach „Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Wydarzenia ostatnich miesięcy wymusiły konieczność prowadzenia szkoleń w wirtualnej przestrzeni Internetu. „Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” doskonale odpowiada na nowe wyzwania w zakresie prowadzenia szkoleń oraz zajęć pozalekcyjnych w trybie zdalnym.

Wszystkich uczestników przywitał Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 pan Piotr Waśko. Przekazał podstawowe informacje w zakresie celów i założeń projektu. W dalszej części pracownicy Biura Projektu przekazali uczestnikom szczegóły dotyczące prowadzenia projektów w szkołach, planowanych w najbliższym czasie szkoleniach oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych w projekcie. W spotkaniu uczestniczyło prawie 150 dyrektorów szkół.