Inauguracja szkoleń w III edycji CSW@2020

W dniu 17.09.2020 r. odbyło się pierwsze szkolenie dla prawie 250 nauczycieli – opiekunów zespołów uczniowskich, którzy w III edycji Projektu podejmą wraz z uczniami wyzwanie polegające na realizacji podprojektów edukacyjnych. W tym roku szkolenie było nietypowe, ponieważ sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do realizacji szkoleń w trybie online,
jednak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i posiadanym narzędziom cyfrowym byliśmy do tego doskonale przygotowani.

Nauczyciele zostali uroczyście przywitani przez Pana Piotra Waśko – Dyrektora Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, który przedstawił także główny cel i najważniejsze założenia Projektu. W dalszej części szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu pana
prof. dr hab. Waldemara Łazugi na temat kształcenia kompetencji cyfrowych.

Zaproszeni nauczyciele zapoznali się także z najważniejszymi zasadami i procedurami związanymi z udziałem w Projekcie oraz poznali zasady działania platformy edukacyjnej,
z której będą korzystać podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Ostatnim etapem szkolenia były indywidualne spotkania z opiekunami naukowymi poszczególnych podprojektów edukacyjnych w specjalnie na ten cel wykreowanych, wirtualnych pokojach.

Przez najbliższe dwa miesiące uczestnicy III edycji Projektu będą brać udział w cyklach wielomodułowych szkoleń. Szkolenia nauczycieli to dopiero początek nowej jakości edukacji. Przeszkoleni nauczyciele zabiorą zdobyte umiejętności do szkół, gdzie będą mogli podzielić się swoją wiedzą z uczniami i gronem pedagogicznym.

Wszystkim nauczycielom oraz grupom uczniowskim życzymy samych sukcesów podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”!