Co nam dała epoka industrialna? – Wykład. prof. Tadeusza Janickiego

Wykład prof. Tadeusza Janickiego
na kanale YouTube
30 marca 2022 r. o godzinie 12.00

Co nam dała epoka industrialna?

W epoce industrialnej zapoczątkowanej przez I Rewolucję Przemysłową w drugiej połowie XVIII wieku doszło do zasadniczych zmian jakościowych i ilościowych w życiu gospodarczym i społecznym. Przedmiotem wykładu będzie próba syntetycznej charakterystyki najważniejszych osiągnięć tej epoki dotyczących: rozwoju techniki, zamożności, długości życia, zaopatrzenia w żywność, przemieszczania się i pracy. W każdej z wymienionych dziedzin w ostatnich dwustu latach doszło do zmian, które przyniosły społeczeństwom industrialnym i postindustrialnym, dłuższe, zamożniejsze i wygodniejsze życie.

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki
historyk gospodarczy, dr habilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej na Wydziale Historii tego uniwersytetu. Od 2017 r. redaktor czasopisma „Studia Historiae Oeconomica”. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi i rolnictwa Polski i Niemiec, okupacji hitlerowskiej ziem polskich, polsko niemieckich stosunków gospodarczych w XX wieku oraz historii regionalnej Wielkopolski. Opublikował m.in. „Wieś w Kraju Warty 1939 – 1945” (Poznań 1996); „Kształtowanie się polityki rolnej w RFN w latach 1949–1969” (Poznań 2010), „Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (Die Reichsuniversität Posen) [w:] „Uniwersytet w czasie wojny 1939 – 1945” (Poznań 2019). Od 2021 r. prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/

Serdecznie zapraszamy!