Scenariusze zajęć jako efekt Projektu CSW@2020

Scenariusze zostały napisane zgodnie z założeniami strategii wyprzedzającej, której  istotą jest samodzielne, aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów zanim podjęta zostanie  praca nad tematem pod kierunkiem nauczyciela.

Poszczególne ogniwa zajęć wynikają z metodologii kształcenia wyprzedzającego według której uczniowie wcześniej samodzielnie gromadzą  informacje, poszukują odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy, w związku z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji.

Na stronie Projektu CSW@ 2020 w sekcji „Scenariusze lekcji” zostały zamieszczone scenariusze lekcji opracowane metodą strategii wyprzedzającej dotyczące różnej tematyki. Scenariusze można wykorzystywać na lekcja oraz na zajęciach poza lekcyjnych.