Odkrywcy pereł w Gminie Kuślin

Założenia projektu
                                  

Głównym celem projektu było rozwijanie wiedzy na temat własnego regionu, kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębianie więzi z własnym miejscem zamieszkania, popularyzowanie wiedzy na temat struktury administracyjnej, symboli, historii, kultury, przyrody gminy i miejscowości oraz kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” Stanisław Jachowicz

Jednocześnie zależało nam, aby uczniowie poszerzyli swoje zainteresowania i wyobraźnię twórczą, kształtowali umiejętności pracy w grupach oraz kształtowali umiejętność świadomego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii innowacyjnych.

Realizacja
                                   

Projekt realizowany jest do listopada 2021roku do maja 2022 roku. Bierze w nim udział 18 uczniów z klas 5a i 6a. Gdy ruszyły zajęcia z „Cyfrowej Szkoły” bez większych problemów zadecydowaliśmy, że muszą kręcić się wokół tego, co nam bliskie i nieodkryte. Najmłodsze pokolenie staje się coraz bardziej otwarte na inne kultury, lecz powinno mieć poczucie przynależności do konkretnego miejsca, kultury i rodziny. Wiedza o „małej ojczyźnie” pozwala budować tożsamość, rozbudza postawy patriotyczne i aktywność obywatelską. Świetną okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury, bogactwa gminy, regionu oraz zainteresowania historią są wycieczki, spotkania z ludźmi, spacery po miejscowości i rozmowy z mieszkańcami oraz samorządem lokalnym.

Rozpoczęliśmy od ustalenia kontraktu i burzy mózgu na temat ciekawych miejsc, historii i budynków na terenie Gminy. Wykorzystaliśmy do tego aplikacje Mentimeter.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie tablety, które otrzymaliśmy.  Na tym sprzęcie oraz za pomocą pracowni postanowiliśmy poeksperymentować z grafiką komputerową i stworzyliśmy plakaty promujące nasz projekt.  Plakaty pojawiły się w całej szkole i niejeden z uczniów chciał dołączyć do naszego projektu – niestety mieliśmy już komplet.  Nasz zespół nie tracił poczucia humoru i zaczął tworzyć album o miejscowościach należących do Gminy Kuślin oraz różne historie na temat obrzedów i zwyczajów takich jak „Siwki zwane Siorami”. „Niesienie Kogucika” albo dawnych historii jak romantyzm właściciela pałacu w Wąsowie Richarda von Hardta, który zasadził drzewa na trasie Wąsowo-Chraplewo, aby układały się w kształt serca. Pałacowe historie są bardzo ciekawe. Poznaliśmy ich bardzo wiele i nagraliśmy krótkie podcasty na ten temat.

Uczniowie doszli także do interesującego pytania. Dlaczego w samym centrum gminy, czyli w Kuślinie nie ma żadnego dworku albo pałacu? W Michorzewie- Pałac Scznieckich (na lokalnym cmentarzu znajduje się grobowiec Emilii Sczanieckiej), w Wąsowie Pałac von Hardta (obecnie restauracja i hotel), w Chraplewie- pałac (obecnie placówka oświatowa), w Głuponiach- dworek (kiedyś przedszkole, teraz mieszkania dla rodzin). A Kuślin? Jedną z hipotez może być fakt położenia geograficznego, a więc jest to teren dawniej zalewowy, położony potocznie w tzw. ”dołku” względem innych miejscowości. To mogło być przyczyną niebudowania posiadłości przez arystokratów. Natomiast w samym Kuślinie występuje najwyższy wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnych. W tej miejscowości zamiast dworków i pałaców można zobaczyć zabudowania olęderskie.

Między realizacją naszego projektu uczniowskiego płynnie przechodziliśmy do nauki programowania, przypomnieliśmy sobie zasady działania programu Scratch i każdy z uczniów napisał program, który stał się cyfrową wizytówką Gminy. W kolejnym etapie projektu wszyscy uczniowie wcielili się w rolę konstruktorów.  Składanie robotów było czasochłonne, ale też pokazało jak ważna jest praca zespołowa, precyzja i umiejętność logicznego myślenia.  Zadaniem robotów było odnalezienie głazu narzutowego, który również zlokalizowany jest na terenie naszej Gminy. To była czysta przyjemność i każdy z uczestników chciał być tym, który przyczyni się do sukcesu misji. Zajęcia z robotyki i programowania, wykorzystujące klocki Lego były bardzo interesujące.

W między czasie poznaliśmy także zasady działania elektroniki użytkowej, czyli programowanie inteligentnego miasta przy pomocy zestawów otrzymanych w ramach udziału w projekcie, czyli BeCreo. Poznaliśmy czujniki stosowane w przestrzeni miejskiej, zasady działania sygnalizacji oraz inne zagadnienia dotyczące „Internetu rzeczy”. W naszej Gminie funkcjonuje idea smart city- oświetlenie uliczne oraz sygnalizator znaku stop na jednej z krzyżówek,  natomiast nie ma żadnego przejścia dla pieszych z sygnalizacja świetlną.

Poznaliśmy także program Canva do obróbki graficznej i tworzenia własnych materiałów i aplikację Quizziz. Podczas tworzenia materiałów do naszej prezentacji korzystaliśmy również z książki pt. „Skąd przychodzimy dokąd zmierzamy. Przewodnik po gminie Kuślin”- tak, aby zachować równowagę między kanałami cyfrowymi a analogowymi.

Multimedia

18 maja grupa uczniów biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 na spotkaniu podsumowującym przedstawiła całej społeczności szkolnej efekty swojej pracy. Dzieci opowiedziały o tym, czego ciekawego nauczyły się, dowiedziały; co było dla nich interesujące, a co mniej. Tego dnia odbył się także wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat Gminy Kuślin.

img_4810.jpg
unnamed_3.jpg

Projekt „Odkrywcy pereł w Gminie Kuślin” został ukończony, ale z pewnością zostanie w naszych sercach, bo miłość do małej ojczyzny i pielęgnowanie lokalnych tradycji to bardzo ważna sprawa.