Dziękujemy za udział w II edycji Projektu!

Przygoda II edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w kolejnych szkołach dobiegła końca. Rok szkolny 2019/2020 był pracowity, intensywny i jakże zaskakujący! W krótkim czasie wszyscy zostaliśmy zmuszeni do przystosowania się do nowych warunków pracy i nauki – a cały świat edukacji przeniósł się do przestrzeni cyfrowej.

Dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców było to nie lada wyzwanie!

Dlatego dzisiaj pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i drogim rodzicom zaangażowanym w Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, za sprostanie nowym i niejednokrotnie trudnym wyzwaniom związanym
z zawieszeniem tradycyjnych zajęć i wprowadzeniem – bezprecedensowo wszakże – nauki zdalnej. Okazaliście Państwo profesjonalizm i wielkie zaangażowanie, a Wasz optymizm i wiara w nasze działania wielokrotnie uskrzydlały i udowadniały, że to co robimy ma wielki sens.

Jeszcze większe podziękowania kierujemy do najważniejszych – naszych uczniów. Wasza kreatywność, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii, inwencja, z jaką odnajdujecie informacje i używacie sprzętu dostarczonego w ramach Projektu, by pracować w zespołach nad projektami uczniowskimi, jest symbolem nowych czasów i nowego pokolenia,
z którego jesteśmy dumni.

Wszystkim Państwu życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu i przekazywaniu kompetencji cyfrowych – niezbędnego składnika nowoczesnego społeczeństwa przyszłości.

Piotr Waśko – Dyrektor Projektu
z Zespołem Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”