Podsumowanie IV edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”

Wyróżnienia dla nauczycieli i uczniów, przegląd wybranych projektów uczniowskich, wymiana doświadczeń i plany na przyszłość. Już po raz czwarty kolejni nauczyciele i uczniowie wielkopolskich szkół zostali zaproszeni na galę podsumowującą działania w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, która odbyła się 16 listopada 2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest jednym z kluczowych projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest umożliwienie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomach: podstawowym oraz ponadpodstawowym. Projekt trwa od 2016 roku i od początku istnienia zakładał przeprowadzenie 4 edycji. W każdej z nich brało udział ponad 150 wielkopolskich szkół, których nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne z uczniami.

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 szkoły biorące udział w IV edycji Projektu, wybrały jeden z sześciu podprojektów: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Klasy Akademickie, Ligi Przedmiotowe lub Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Zajęcia z uczniami prowadzone były metodą projektu, a efektem całorocznej pracy zespołów uczniowskich było opracowanie materiału w postaci cyfrowej. Szkoły zostały wyposażone w cyfrowe narzędzia takie jak laptopy, tablety oraz różnorodne narzędzia TIK. W zależności od wybranego podprojektu, uczniowie wykorzystywali podczas dodatkowych zajęć miedzy innymi tablety i laptopy, aparaty fotograficzne, drukarki 3D, urządzenia pomiarowe, stacje meteorologiczne, gry edukacyjne oraz zestawy edukacyjne w zakresie programowania i robotyki. Wszystkie te narzędzia, jak również zestaw materiałów biurowych, niezbędne do realizacji zajęć pozalekcyjnych, zostały przekazane szkołom w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

Różnorodność zaplanowanych w projekcie działań edukacyjnych pozwala na rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych oraz językowych uczniów. Ponadto efekt edukacyjny został wzmocniony poprzez organizację szkoleń oraz konferencji dydaktycznych dla nauczycieli objętych wsparciem w projekcie.

Nagrody i wyróżnienia wręczyła Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a prowadzącą wydarzenie była Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Każdy wyróżniony uczeń otrzymał tablet, natomiast szkoła, która zwyciężyła w rozgrywkach Lig Przedmiotowych – zestaw mikrofonów oraz rzutnik multimedialny.