Rozdrażew – 750 lat

Założenia projektu

——————————————-

Projekt miał na celu stworzenie osi czasu Rozdrażewa. Ponieważ nasza wieś obchodzi właśnie 750 lat od czasu założenia jest to dobra okazja, by włączyć się w obchody tego jubileuszu. Uczestnicy projektu prześledzili historię wsi od jej założenia aż po dzień dzisiejszy, a potem umieścili najważniejsze momenty na osi czasu. Z wydarzeniami z dalszej przeszłości zapoznajli się w muzeach, izbach pamięci, książkach i internecie. Historię współczesną poznawali przeprowadzając wywiady z osobami mającymi największą wiedzę na te tematy. Na osi czasu umieszczone zostały informacje tekstowe, graficzne i filmy. Efektem końcowym jest umieszczenie osi czasu na stronach internetowych naszej szkoły i gminy. Zdobyte informacje mogłą służyć wszystkim zainteresowanym.

Realizacja

—————————————-

Projekt edukacyjny ” Rozdrażew-750 lat”

Projekt edukacyjny „Rozdrażew-750 lat” realizowany był z uczniami klas 6 szkoły podstawowej w Rozdrażewie. Jego celem  był  rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, ich aktywizacja,  rozbudzenie zainteresowania dziejami Rozdrażewa- naszej małej ojczyzny oraz motywowanie do samodzielnego zgłębiania wiedzy. Działania projektowe trwały od listopada 2020 roku do końca maja 2021 i przypadły na bardzo trudny okres pandemii.  Zdecydowana większość zajęć odbywała się on-line, co było o tyle trudniejsze, że klasy szóste jeszcze nie miały doświadczenia w pracy metodą projektu, była to ich pierwsza praca tego typu.

Projekt zatytułowaliśmy „Rozdrażew- 750 lat „ odnosząc się do jubileuszu  wsi będącej siedzibą Urzędu Gminy. Zadaniem uczestników było wybranie najbardziej istotnych dla naszych dziejów faktów i osób,  takich, które  pozwolą się z nimi utożsamiać oraz budować poczucie dumy z naszej historii. Wydarzenia i postacie przedstawione zostały na osi czasu, jako doskonałym elemencie edukacji informatycznej i historycznej. Oś czasu łączy fakty historyczne z elementami wizualnymi, tworząc plakaty historyczne, pokazuje ważne wydarzenia z życia lub określonego okresu historii. Projekt dał możliwość poznania lub pogłębienia  rozmaitych umiejętności CIK: fotografowania, filmowania, opracowania plików graficznych, formatowania i opracowania tekstu, osadzania materiałów w Internecie.

Zajęcia projektowe rozpoczęto w końcu listopada. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej. Ponieważ uczestnicy są uczniami trzech różnych klas szóstych nastąpiło przedstawienie się i autoprezentacja uczestników (zainteresowania, mocne i słabe strony, oczekiwania i obawy związane z projektem). Przeprowadzono zabawy integracyjne. Ponieważ pandemia uniemożliwiała spotkania grupy projektowej i rozpoczęcie normalnej pracy pierwsze zajęcia były związane z  wprowadzeniem uczestników do podstaw programowania. Rozdano tablety i gry „Scotti Go!”– wersja edukacyjna. Uczestnicy projektu zainstalowali na tabletach odpowiednie oprogramowanie, wprowadzeni zostali w ogólne zasady gry i przez okres  grudnia i stycznia przeszli wszystkie kolejne etapy wędrówki Scottiego.

Ponieważ nic nie zapowiadało końca pandemii w końcu stycznia przystąpiono do prac związanych z realizacją tematu projektu. Uczestnicy podzieli się na 4 grupy zadaniowe. Każda z grup wybrała sobie temat (okres historyczny), którym chce się zajmować. Wewnątrz grup nastąpił podział zadań- według zainteresowań i umiejętności (historycy, informatycy, fotografowie, poloniści i.t.p). W początkowej fazie projektu uczestnicy wypracowali w różnych programach swoje projekty graficzne osi czasu. Do dalszej pracy wybrane zostały najciekawsze według uczestników. 

Przystąpiono do poszukiwania informacji- w bibliotece szkolnej, prasie, w której ukazywał się cykl artykułów poświęconych jubileuszowi Rozdrażewa, oraz w internecie. 

Uczestnicy projektu odwiedzili Izbę Regionalną działającą przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w której zgromadzone są różne przedmioty i dokumenty związane z historią wsi. Zapoznali się z jej dziejami, zrobili fotografie dokumentów i przedmiotów.

Odbyło się spotkanie uczniów z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie panem Krzysztofem Brodą. Dyrektor opowiedzi ał o historii Szkoły od początków jej istnienia. Odpowiedział na pytania w interesujących uczniów tematach oraz umozliwił dostęp do kronik szkolnych opisujących wiele lat jej działalności.

b7.jpg

b7.jpg

b7.jpg

b7.jpg

b7.jpg

b7.jpg

b7.jpg

 

W kościele parafialnym w Rozdrażewie odbyło się spotkanie z proszczem ks. Sławomirem Siewkowskim. Ksiądz o odpowiedział o historii parafii w Rozdrażewie, jego funkcji  rozbudowach oraz tajemnicach i ciekawostkach.

b7.jpg

b7.jpg

 

b7.jpg

b7.jpg

 

Z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane wycieczki do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie i do Izby Szkolnej z dawnych lat w Dzielicach. Nie odbyło się też zaplanowane spotkanie z Wójtem Gminy Rozdrażew, panem Mariuszem Dymarskim.

Jeśli chodzi o umiejętności związane z TIK uczestnicy podczas zajęć nauczyli się przygotowania do pracy tabletu-zakładania kont, wgrywania programów potrzebnych do realizacji projektu, właściwej eksploatacji.

b7.jpg

b7.jpg

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawową obsługą i funkcjami aparatu cyfrowego (ładowanie, bateria, karta pamięci, obsługa menu), różnymi trybami fotografowania. Poznali główne zasady wykonywania poprawnych fotografii (oświetlenie, plan, wykorzystanie zoom, lampa błyskowa i.t.p). Nauczyli się obsługi programów potrzebnych do obróbki tekstu Word), zdjęć (Gimp, Picassa) i filmów. (Movavi Video Editor). Nauczyli sie fotografować, kręcić filmy i obrabiać je w odpowiednim oprogramowaniu.

Podczas pracy nad osią czasu nauczyli się korzystania z programu genial.ly, który wybrali dla tworzenia swoich osi.

Efekt pracy uczestników: – proszę kliknąć poniższe zdjęcie

os_czasu.jpg
 

Oś została opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, przez co zaprezentowano ją uczniom, nauczycielom, rodzicom i całej społeczności lokalnej (https://szkolarozdrazew.edu.pl/)

Mam nadzieję, że to nie koniec przygodyz tworzeniem osi czasu, że najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu będą kontynuować swoją pracę.

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Jolanta Bożejewicz
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego: