Relacja z wręczenia sprzętu komputerowego szkołom uczestniczącym w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” z powiatu kaliskiego.

W dniach 15 i 16 marca 2021 r. w kaliskich szkołach obyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W spotkaniach wzięli udział: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Anna Piotrowska – Wicedyrektor Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pan Jarosław Wujkowski – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Pani Jolanta Nowosielska – Dyrektor Książnicy Pedagogicznej, Pani Iwona Hudańska i Pani Ewa Kiwak – doradczynie metodyczne w projekcie CSW@2020 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie odwiedzanych szkół. W każdej ze szkół gospodarz – dyrektor danej placówki, powitał zgromadzonych gości.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, podczas spotkań podkreślał, że czwarta edycja programu, która rozpocznie się we wrześniu 2021 r. to nowatorski i unikatowy w skali kraju projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wicemarszałek wyraził słowa podziękowania pod adresem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, podkreślając zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich tych osób, które wspierają merytorycznie nauczycieli w realizacji zadań projektowych. Wicemarszałek podkreślił również, że symboliczne przekazanie sprzętu i certyfikatów uczestnictwa szkół w projekcie to początek przygody uczniów i nauczycieli wyróżnionych szkół. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkół jest niezwykle ważne we współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji – podsumował dodając, że zakup sprzętu informatycznego przekazywanego szkołom na potrzeby realizacji zadań projektu CSW@2020 współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

Doradczynie metodyczne, podczas uroczystości, przedstawiły cel projektu oraz szczegółowe informacje na temat wsparcia merytorycznego i wsparcia w zakresie IT, którym objęte są szkoły biorące udział w projekcie. W dalszej części spotkania omówiły zasady realizacji poszczególnych podprojektów edukacyjnych, w ramach których w nowym roku szkolnym będą pracowały zespoły uczniowskie. Ponadto motywowały uczniów i nauczycieli do wytrwałej pracy nad projektem edukacyjnym. Poinformowały, o tym, że najlepsze projekty opracowane przez zespoły uczniów i nauczycieli zostaną wyróżnione a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody podczas gali podsumowującej IV edycję projektu. Doradczynie metodyczne zachęciły nauczycieli i opiekunów do współpracy, zaoferowały pomoc i wsparcie w pojawiających się trudnościach.

Szkoły, w których odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego:

  • Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku
  • Szkoła Podstawowa nr 21, im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu
  • Szkoła Podstawowa nr 16, im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących
    w SOSW nr 2 w Kaliszu
  • Technikum Specjalne nr 5 dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w SOSW w Kaliszu