Wspomnienie o Krystynie Łybackiej

Była ministrem edukacji, wieloletnią posłanką i europosłanką, pracownikiem Politechniki Poznańskiej i … jedną z ikon Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

Krystyna Łybacka z domu Maćkowiak urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie i stała się dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka bohaterką ich „małej ojczyzny”. Uczniowie w ramach realizowanego w latach 2013-2015 projektu „e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” upamiętnili działania najciekawszych i najwybitniejszych lokalnych bohaterów, w tym Krystyny Łybackiej.

Uczniowie sięgnęli m.in. do zasobów archiwalnych i ustalili, że Franciszek Maćkowiak (ojciec) wytwarzał kosze wiklinowe, a dom w rodzinnym Jutrosinie znajdował się przy ulicy Dworcowej 3, gdzie zdaniem uczniów bohaterka dorastała do „wielkich życiowych ról”. Wnikliwie zbadali arkusze ocen z edukacji w szkole podstawowej i orzekli, że „była zdolną uczennicą, która wiele czasu poświęciła na zgłębianie wiedzy”. Krystyna Łybacka była absolwentką Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu i Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lecz nie to było najważniejsze zdaniem młodych redaktorów, ale fakt, iż 11 listopada 1967 roku, „będąc jeszcze na studiach zawarła związek małżeński z Wojciechem Łybackim – mieszkańcem Jutrosina, który był jej pierwszą wielką miłością”. Podczas wywiadu z Panią Europoseł przeprowadzonego przez uczniów 9 kwietnia 2014 r. nie obyło się więc bez trudnych pytań. Uczniowie napisali biogram, lecz nie był to koniec ich przygody, ponieważ ich zainteresowania zaowocowały wspólnym wyjazdem do Brukseli, by zobaczyć na miejscu jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim.

Dynamizm bohaterki urzekł młodych jutrosinian, którzy podkreślali jej ogromne zaangażowanie. Trudno zliczyć organizacje i wymienić przedsięwzięcia, w których brała udział. „Uważała, że nie wolno stać i patrzeć, a należy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym”. Starsi mieszkańcy Jutrosina zapewne będą wspominać Krystynę Łybacką z okresu młodzieńczego jako „Jutrosińską Grację”, a młodsze pokolenie jako ministra edukacji. Lecz w pamięci nas wszystkich pozostanie jej życzliwość, ciepło, mądrość i upór w dążeniu do wyznaczonego celu. Krystyna Łybacka zmarła 20 kwietnia 2020 roku w Poznaniu.

Źródło: http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=krystyna-lybacka

Przygotowała: dr Anna Piesiak
Opiekun dydaktyczny podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski