Matematyczne modelowanie drzew – Wykład dr Wojciecha Pałubickiego

Wykład dra Wojciecha Pałubickiego
na kanale YouTube
6 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00

Matematyczne modelowanie drzew

Matematyczne modelowanie drzew w 3d ma długą historię w grafice komputerowej. Przedstawiona zostanie metoda, która została użyta do generowanie syntetycznych drzew w przemyśle filmowym, między innymi w filmie „Hobbit”. Metoda ta opiera się na hipotezie biologicznej, że forma rozwijającego się drzewa wyłania się z samoorganizującego się procesu zdominowanego przez rywalizację pąków i gałęzi o światło lub przestrzeń i regulowanego wewnętrznymi mechanizmami sygnalizacyjnymi. Symulacje tego procesu generują szeroką gamę realistycznych drzew i krzewów.

dr Wojciech Pałubicki
adiunkt na wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Wcześniej pracował jako naukowiec w Sainsbury Laboratory Cambridge University (SLCU). Doktorat zdobył na University of Calgary w Kanadzie. Zajmuje się od dziesięciu lat modelowaniem matematycznym różnych wzorców przyrodniczych w 3d, między innymi wzrostem drzew, symulowaniem chmur, ognia i innych klimatycznych zjawisk. Poza tym jest obecnie dyrektorem firmy GreenMatterAI która zajmuje się tworzeniem narzędzi z zakresu widzenia komputerowego w zastosowaniach inteligentnego rolnictwa.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/

Serdecznie zapraszamy!