Eko-gazetka 2

Założenia projektu

——————————————-
Uczniowie tworzą cybergazetkę o tematyce ekologicznej i nawiązującej do aktualności z ich najbliższego otoczenia (we współpracy z gazetką szkolną).

Realizacja

—————————————-

W okresie od listopada 2019 do maja 2020 uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Chełmnie uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dla klas 4-8.

Do udziału zgłosiło się 16 uczniów z klasy 4 i 5. Jako tematykę projektu grupa zdecydowała się na założenie uczniowskiej cybergazetki o tematyce ekologicznej, pod nazwą EkoEcho (nawiązującą do tytułu szkolnej gazetki Szkolne Echo, wydawanej w formie tradycyjnej).

Głównym założeniem zajęć było rozwijanie umiejętności informatycznych, myślenia algorytmicznego a także umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, nowoczesnych pomocy i aplikacji w celach edukacyjnych i samorozwojowych.

Dodatkowo projekt eko-gazetki miał kształtować świadomość ekologiczną uczniów oraz rozwijać aktywne postawy proekologiczne i prospołeczne.

Podczas zajęć uczestnicy, poprzez mądrą zabawę i aktywną eksplorację kształtowali zdolność wyszukiwania informacji i krytycznego myślenia oraz utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.

Wydane zostały 3 numery cybergazetki (numer 1 , numer 2, numer 3 ) wraz z załączonymi linkami do quizów i filmów tworzonych przez uczniów a także projekty graficzne szkolnego ogrodu. Uczniowie korzystali m.in. z zestawów ScottieGo!, LEGO Education WeDo 2.0, kostek VR Merge Cube oraz narzędzi i aplikacji online takich jak Kahoot, Learningapps, Quiver, Scratch, Padlet i innych.

Multimedia

————————————
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Chełmnie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Natalia Włodarczyk

Uczniowie – czlonkowie zoespołu projektowego:
Dominika Dałek
Zuzanna Haławczak
Barbara Chrapkowska
Karol Kowalczyk
Martyna Kirszenstein
Paweł Klar
Piotr Klar
Nadia Pacharzyńska
Dominik Superczyński
Patryk Superczyński
Aleksandra Klar
Zofia Dach
Kacper Klar
Zofia Kwaśna
Małgorzata Maciejewska
Michał Maciejewski