Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowie...”

Adam Mucha

ur. 20 sierpnia 1967
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie

Spotkanie w szkole
Spotkanie z Adamem Muchą
Fundacja SERCE – CI DICE TUTTO
Niezwykły piknik
Pomóc Angelice
Pomóc Angelice
Rada Gminy Mieleszyn
Wywiady
Wywiad z panem Adamem Muchą
Zdjęć: 19
Filmów: 2
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Adam Mucha urodził się w Janowcu Wielkopolskim 20 sierpnia 1967 roku. Jego ojciec miał na imię Mieczysław, a matka Wanda, z domu Górczyńska. Rodzice Adama Muchy byli z zawodu rolnikami. Miał czworo rodzeństwa: siostry – Małgorzatę i Alicję, braci – Grzegorza i Jana.

Dzieciństwo i edukacja

Adam Mucha najpierw mieszkał w Ośnie . W 1974 roku przeprowadził się z rodziną do Mieleszyna. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Wtedy dyrektorem szkoły w Mieleszynie był pan Eugeniusz Filary z Karniszewa. Adam Mucha uczył się dobrze. Szkołę ukończył w 1982 roku. Później naukę kontynuował w Poznaniu w Technikum Ogrodniczym.

Praca zawodowa

Po ukończeniu technikum w Poznaniu w 1987 roku Adam Mucha rozpoczął swoją pierwszą pracę zawodową. Pracował w Kiosku Ruchu w Mieleszynie. 1 czerwca 1988 roku podjął pracę w Urzędzie Gminy w Mieleszynie. 27 października 1988 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Mrągowie, a następnie w Zegrzu Pomorskim. Po powrocie do pracy w Urzędzie Gminy rozpoczął naukę w Studium Pracy Socjalnej. W latach 1990 – 1995 był kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie. W 1994 roku Adam Mucha rozpoczął własną działalność gospodarczą. W 1995 roku zrezygnował z pracy w Urzędzie Gminy w Mieleszynie. W latach 2002 – 2006 był radnym gminy Mieleszyn. W 2013 roku ukończył rachunkowość z tytułem licencjata. Obecnie Adam Mucha prowadzi własną firmę Mucha Adam PHU w Mieleszynie, która daje zatrudnienie ośmiu pracownikom.

Działalność społeczna

W 1991 roku z inicjatywy Adama Muchy powstała Fundacja SERCE CI DICE TUTTO. Celem tej organizacji jest niesienie pomocy ludziom. SERCE CI DICE TUTTO współpracuje z kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi, klubami seniora, organizując różne imprezy, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Obecnie fundacja skupia się na organizowaniu konkursówzawody kulinarne na terenie gminy Mieleszyn. Odbyło się już 14 takich imprez przy aktywnej współpracy wójta gminy Mieleszyn pana Janusza Kamińskiego. Wójt funduje nagrody. W kategorii za działalność społeczną w Plebiscycie Człowieka Roku 2010 portalu internetowego informacjelokalne.pl Adam Mucha otrzymał wyróżnienie i znalazł się w pierwszej ” piątce” z największą ilością głosów czytelników.

Rodzina

19 kwietnia 1997 roku Adam Mucha zawarł związek małżeński z Anną Budzyńską z Gniezna. Ma dwoje dzieci: Joannę ( ur. 16. 05. 1998 ) i Krzysztofa ( ur. 27. 08. 1999 ).
.

Znaczenie

Adam Mucha jest człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych. Bezinteresownie podejmuje się działań na rzecz lokalnego społeczeństwa. Poprzez swoją działalność przyczynia się do integracji mieszkańców gminy Mieleszyn i krzewienia regionalnych tradycji oraz wartości w środowisku lokalnym. Jest osobą godną naśladowania.

Źródła:

* wywiad z panem Adamem Muchą przeprowadzony przez uczennice: Kingę Duszkiewicz, Natalię Kazimierczak, Martę Tubacką, Oliwię Wojcieszak – 12 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan,
* wywiady z mieszkańcami gminy Mieleszyn,
* plakaty, albumy, zdjęcia i skany udostępnione przez pana Adama Muchę,
* Liber baptisatorum Parafii w Łopiennie,
* Kronika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
* Jak działa fundacja SERCE CI DICE TUTTO? [w]: ” W Mieleszynie”, ” Pismo Społeczne Rady Gminy Mieleszyn” nr. 6 (34) rok IV sierpień 2003, s. 10,
* www.informacjelokalne.pl
* www.mieleszyn.pl
* www.piastowskakorona.pl
* www.tvwielkopolska.plKalendarium:

 • 1967 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

 • „Jedynie prawdziwy czło...”

Źródła:

 • Najsmaczniejsze torty
 • Sukces Świątnik Wielki...
 • Współpraca z seniorami
 • Wyróżnienie
 • Zawody kulinarne
 • Zawody kulinarne 2012
 • Zawody kulinarne 2013
 • Zawody kulinarne 2013
 • Ze strony Gminy Mieles...
 • Ze strony Gminy Mieles...
 • Łopienno rogalami stoi

Zobacz też:

 • > Mieleszyn
 • > Ośno (kuj-pom)